نمونه قرارداد مضاربه

بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی که بیان می دارد:

“مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.”

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

در می یابیم که، در عقد مضاربه، احدی از طرفین سرمایه را فراهم کرده و طرف دیگر با آن سرمایه به تجارت می پردازد و در انتها در سود حاصله شریک می باشند.

به شخصی که سرمایه را فراهم می کند، (مالک) و به طرفی که به تجارت می پردازد، (عامل و یا مضارب) گفته می شود.

در این مقاله ویژگی های عقد مضاربه و نمونه قرارداد مضاربه را قرار داده ایم، پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نمونه قرار داد مضاربه

در متن قرارداد مضاربه می بایست به نکات حقوقی، توجه بسیاری داشته باشید و هم چنین شروط قرارداد می بایست به تفصیل ذکر شود. برای انعقاد یک قرارداد بی نقص و قانونی می توانید از تجربه و تبحر گروه وکلای حکمت بهره مند شوید.

در ذیل مقاله به نمونه ای از قرارداد مضاربه اشاره شده است لکن این قرارداد، بر اساس توافق طرفین قابل تغییر می باشد.

(طرفین قرارداد)

مشخصات مالک:…………..فرزند:………………………….به شماره ملی:…………….صادره از:……………………به نشانی:……………………………کد پستی……………و شماره تماس…………..مشخصات مضارب:……………..فرزند:…………………به شماره ملی:………….صادره از:…………………..به نشانی:……………………………………………کد پستی:…………………………و شماره تماس…………..

 (سرمایه)

بنا بر توافق حاصله مبلغ 3……………………………ریال وجه رایج/چک/ اعتبار بانکی/ از جانب……….به مضارب………………….تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل در قرارداد، اقرار به دریافت آن از مالک می نماید.

(قدر السهم )

حصه مالک از سود حاصله……………..و حصه مضارب……………..از سود حاصله می باشد.

(مدت قرار داد)

قرارداد مضاربه از تاریخ  /   /    شروع و در تاریخ  /  /    به اتمام خواهد رسید.

***در صورت توافق طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید می باشد.

(موضوع قرار داد)

سرمایه فراهم شده توسط مالک صرفاً در موارد…………………..قابل استفاده می باشد و لاغیر.

***در صورت تخلف مضارب از این ماده، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را به وی مسترد نماید. حسب صلاحدید مالک، الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی نیز امکان پذیر می باشد.

(تعهدات طرفین)

الف-تعهدات مضارب

1- مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.

2- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید.

3- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را به وکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد.

4- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن با امضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور کافی نباشد به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید به امضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید.

5- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم کند.

6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع مضاربه را حداکثر تا پایان……………ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.

ب-تعهدات مالک

1- مالک حق دارد کلیه اعمال تجاری و مالی مضارب را در زمینه این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند و مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را به ایشان ارائه نماید.

2- این قرارداد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده، منفسخ می گردد.

3- مضارب در عقد مضاربه، در حکم امین می باشد یعنی وی مسوول نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط

4- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت، مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند.

(حل اختلاف، قید شرط داوری)

در صورت بروز هر گونه اختلاف میان طرفین، می توانند مورد اختلاف را به داور:………………………فرزند آقای:…………….به نشانی:……… ………………………..ارجاع دهند و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد، قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد. که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر را دارد.

(سایر شروط)

در این قسمت هر شرطی که مورد توافق طرفین می باشد، میتواند قید گردد.

(فوت و ورشکستگی)

در صورت فوت عامل سرمایه گذار وصي او مي شود و می تواند سرمایه موضوع مضاربه را از اموال عامل استیفا نماید.

در صورت ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ می شود.

(استخدام خدمه)

در صورت نیاز به استخدام کارمند و خدمه پرداخت حقوق و هر گونه مزایای قانونی و توافق شده بر عهده عامل است و سرمایه گذار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

(تصفیه)

پس از انقضای مدت قرارداد، تصفیه حساب کامل به عمل آمده و کل سرمایه موضوع قرارداد مضاربه به سرمایه گذار مسترد می گردد.

** عامل ضامن سرمایه نخواهد بود و هر گونه خسارت حاصل از تجارت متوجه طرفین می باشد.

( نسخ قرارداد )

این قرارداد در دو نسخه با حکم واحد تنظیم و پس از قرائت و امضاء، میان طرفین مبادله شد.

طرفین اقرار نمودند هیچ ابهامی وجود ندارد.

 

امضای مالک                                         امضای مضارب

 

امضای داور مرضی الطرفین

ویژگی قرارداد مضاربه

  1.  در قرارداد مضاربه سرمایه الزاما می بایست وجه نقد باشد (ماده 547 قانون مدنی)
  2. در قرارداد مضاربه می بایست سهم مالک و مضارب از سود نهایی (به صورت درصد و یا کسری از کل سود) معین گردد.
  3. قرارداد مضاربه عقدی معوض می باشد یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می دهد، اجرت که (بصورت سود) می باشد را دریافت می نماید.
  4. قرارداد مضاربه جایز می باشد یعنی هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آنرا بر هم زنند. (ماده 550 قانون مدنی)

جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمائید.

4/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)