نمونه دادخواست ابطال رای داوری

خواهان : منقاضی ابطال رای داوری

خوانده : طرف مقابل

 

خواسته:

1-اعلام ابطال رای داوری مورخه …………..

2- بدوا دستور موقت دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی

 

دلائل و منضمات : قرارداد و…

 

ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراما اینجانبان خواهان های پرونده کلاسه فوق الذکر( آقایان و خانم های ……………………..) که بموجب گواهی حصر وراثت شماره 1…….مورخه ………………2همگی جزء ورثه مرحوم ………بوده ،ضمن اعتراض به رای داوری صادره مورخه………………….. به دلائل مندرجه در ذیل ، تقاضای ابطال رای داوری را دارد.

 

شرح ماوقع :

خوانده محترم، بموجب  قرارداد مورخه…………………(( و بر اساس وکالتنامه موهوم شماره ………..مورخه……………..دفترخانه ای شماره………. حوزه ثبتی ………..از پدرمان داشته انند )) سهم الارث مرحوم پدری مان را(( نسبت به ششدانگ یک ملک  دارای پلاک ثبتی  ………..بخش……………، مشتمل بر یک باب منزل مسکونی و………)) را ،.درقبال …………میلیون تومان ،به خودشان انتقال داده انند

لازم به ذکر است ،در  ذیل قرارداد معنونه آقای ……….. را  بعنوان داورمرضی الطرفین قرارداد ،تعین شده

النهایه داورمحترم ،بموجب نظریه و رای مورخه…………. حکم به محکویت پدرمان ،به انتقال سهم الارث له خوانده، نموده.

سپس رای داوردر مورخه ……….(( به موجب گواهی ابلاغ دستنویس))به طرفین قرارداد ابلاغ می گردد

و لکن مع الاسف مشخص نیست رای داوری بر چه اساس و به چه افرادی ابلاغ شده  لازم به توضیح است ،امضای مرحوم پدری مان، در ذیل ورقه یاد شده، موجود نمی باشد

 

مع الاسف خوانده محترم (( بعد از گذشت مدت 15سال از تاریخ صدور رای- بدون ابلاغ)) درخواست اجرای رای داوری را از محکمه نموده

که رای داوری صادره ،به دلائل مشروحه  در ذیل، دارای اشکالات و ایرادات اساسی و فراوان  می باشد

 

1.رای داوری، طبق گواهی دستنویس ابلاغ ((تقدیمی از ناحیه خوانده))به  مرحوم پدری وحتی به  هیچیک از ورثه ابلاغ نشده

که مطالعه و تدیق آن مقام محترم در اوراق یادشده ، حاکی از  تبانی وخروج داور از بی طرفی دارد چرا که ….

خوانده در رای داوری صادره(( بنحو توامان)) هم در جایگاه خواهان و خوانده قرار گرفته  به عبارتی  خوانده از طرفی….

 • وکالتا از ناحیه مرحوم پدرمان در  جایگاه فروشنده
 • واصالتا از ناحیه خود ، بعنوان خریدار قرارداد ،قرار گرفته

بهمین دلیل او  هیچگاه به جهت ((ذینفع بودن  ))نمی تواند از حق ما آنطور که بایسته و شایسته است دفاع کند .

2.داور محترم بدون رعایت اصل تناظر  ،که یکی از اصول مسلم داوری می باشد و مواد ۴۵٨ و ۴٧۴ و ۴٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی  به آن تاکید موکد داشته ،مبادرت به صدور رای داوری نموده بعبارتی داور..

 • موضوع درخواست داوری خوانده ،به مورث مان ابلاغ ننموده
 • عدم تعین وقت رسیدگی وابلاغ آن ،عدم تشکیل جلسه ای پیرامون داوری
 • عدم اخذ توضیحات لازمه،از پدرمان پیرامون اختلاف حاصله (( چه بسا که خوانده پرونده مدعی انکار وتردید و یا جعل نسبت به اسناد عادی و رسمی باشد))

النهایه اظهار نظر داوری صرفا براساس یک فقره قرارداد عادی به  شماره20/1/1380  و استماع اظهارات خوانده. صورت گرفته

دادنامه ..

اگر چه داور مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نمی باشد اما باید مقررات مربوط به داوری ازجمله تشکیل جلسه، دعوت از طرفین وبهره مندی طرفین از حق دفاع را رعایت نماید در غیر اینصورت حکم به بطلان رای داوری صادر می گردد. مستنداتبند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 

شماره دادنامه قطعی :
9409980203600298 مورخه
1395/05/05  شعبه 61 تجدید نظر

 1. اجما لات و ابهامات زیادی در خصوص رای داوری وجود داشته که در ذیل به شرح و بسط آن می پردازیم
 • ایا خوانده اساسا با توجه به وکالتنامه موهوم به  شماره …………مورخه………..
  • اساسا اجازه و اختیار ارجاع امر به داوری رادر قرارداد ،داشته است یا خیر؟؟!!

که باید بعرض برساند…

 خوانده در وکالتنامه  شماره ………..مورخه……………….. اختیار ارجاع امر به داوری را در وکالتنامه نداشته

این در حالیست که اختیار ارجاع امر به داوری ،میبایست بصورت مجزا در وکالتنامه قید می شده

یک نمونه رای پیرامون موضوع مطروحه …

هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده

و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

شماره دادنامه قطعی : 9109980011100549

تاریخ دادنامه قطعی 1395/09/09

شعبه 14 تجدید نظر استان تهران

 

 • از آنجائیکه رأی داور جزو اسناد عادی محسوب می‌شود و امکان آن می رود که رأی داوری در خارج از مهلت مقررقانونی (( 3  ماه )) اصدار یافته

مضاف به اینکه در قرارداد عادی ، درخصوص مهلت صدور رای داوری، فیمابین طرفین توافقی بعمل نیامده

این سوالات به ذهن متبادر می گردد ؟؟؟

 • درخواست صدور رای داوری، از ناحیه خوانده در چه تاریخی بوده ؟؟
 • آیا پس از درخواست صدور رای داوری ،رای داور در فرجه قانونی 3 ماه  صادر شده یا خیر؟؟
 • از آنجائیکه طبق ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی بیانداشته ..

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید داور محترم بر اساس چه توافقی  و چرا بدین شکل ،رای داور را به طرفین ابلاغ نموده

 

 • .توجها به شکل و شمایل صدور رای داوری از حیث(( نوع تایپ و کاغذ مورد استفاده)) حاکی از نگارش رای داور در تاریخ مقدم و جدید را  دارد مضافا به اینکه اصالت وکالتنامه، نیز محل تردید می باشد

فلذا  مستدعیست  از جهت تعین تاریخ  دقیق نگارش رای داوری ،صحت و اصالت وکالتنامه ، موضوع به  کارشناس محترم  دادگستری ارجاع گردد.

که جملکی اقدامات مذکور ،ظن خروج از بی طرفی برای یکی از طرفین تداعی می کند

 

4.از آنجائیکه در متن قرارداد عادی مورخه ……………در خصوص صلاحیت داور درج شده <<کلیه اختیارات قرارداد به داوری واگذار می گردد >> این فرضیه به ذهن متصور می شود که  به داور اختیار قرارداد واگذار شده است ،نه صدور رای داوری

 

5.احدی از مالکین  ملک بنام های ……………………………که جزء ورثه بوده انند اسامی شان در دادخواست اجرای رای داور نیامده

 

مشخص نیست داور چگونه مالکیت مالکین را احراز نموده .

در پایان از حسن توجه و دقت آن مقام محترم کمال تشکر و قدردانی را دارد

جهت مشاوره حقوقی ،باوکیل قراردادوکیل ملکی وکیل حقوقی متخصص و مجرب  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

 

با تشکر و امتنان

داود چشمی

وکیل دادگستری

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)