قرارداد کار چیست

در این مطلب سعی بر آنست در مورد ماهیت قرارداد کار به شما عزیزان توضیحاتی ارائه شود، پس اول باید بدانیم قرارداد کار چیست؟ انواع قرارداد کار کدام اند و چه مطالبی باید در قرارداد کار ذکر شود. همچنین می توانید نمونه قرارداد کار به صورت PDF و نمونه قرارداد کار به صورت WORD را رایگان دانلود کنید.

 قرارداد کار چیست؟

در ارتباط با اینکه قرارداد کار چیست قرارداد کار، قراردادی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود. که در قرارداد کار کارگر تعهد می‌دهد که برای کارفرما کاری انجام دهد و دریافت دستمزدی برای این کار دریافت خواهد کرد. قرارداد کار به وسیله تعیین جزئیات مربوط به حقوق و وظایف طرفین، شرایط کاری و مدت زمان قرارداد (به صورت موقت، غیر موقت) اطمینان حاصل می‌کند که هر دو طرف به تعهدات خود عمل می‌کنند و از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند.

انواع قرارداد کار از لحاظ مدت:

قراردادهای کاری به 3 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  1. قرارداد کار با مدت موقت
  2. قرارداد کار با مدت غیرموقت
  3. قراداد کار برای انجام کار معین

 قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار با مدت موقت:

در قرارداد کار با مدت موقت تاریخ اتمام قرارداد ذکر میشود و با رسیدن موعد آن قرارداد تمام میشود. اگر قرارداد با مدت موقت، در زمان مناسب و به موقع تمدید نشود کارگر می تواند به کارش ادامه دهد و می تواند ادعا کند که قرارداد به طور شفاهی تمدید شده است. در این نوع از قراردادها تمدید قرارداد دلیل بر دائمی شدن قرارداد نیست.

قرارداد کار با مدت غیر موقت:

در قرارداد کار با مدت غیرموقت تاریخ شروع قرارداد ذکر میشود ولی تاریخ پایان قرارداد قید نمیشود.در چنین قراردادهایی در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره میشود.

مطابق با تبصره‌ ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار:

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ مستمر دارد، چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

قرارداد کار برای انجام کار معین:

یک نوع دیگر از قرارداد کار، قرارداد کار برای انجام یک کار معین است، که با تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافق شده، قرارداد خاتمه پیدا می‌کند. در این نوع از قرارداد تا انجام  و به پایان رساندن موضوع تعهد و کار امکان فسخ یک‌طرفه آن قانونا وجود ندارد.

شرایط صحت قرارداد کار:

  • مشروعیت مورد قرارداد
  • معین بودن موضوع قرارداد
  • عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
  • اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

اطلاعاتی که باید در قرارداد قید شود عبارتند از:

الف-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج-ساعات کار

د-محل انجام کار

ه-تاریخ انعقاد قرارداد

و-مدت قرارداد

طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید.

اما اگر قطع رابطه کاری از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود.

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل فوت مالک در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمائی سابق خواهد بود.

قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حراکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستفعی شناخته می شود.

چه زمانی قراردادکار پایان می یابد:

الف-فوت کارگر

ب-بازنشستگی کارگر

ج-از کارافتادگی کل گارگر

د-انقضا مدت در قراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه-استعفای کارگر

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:بیمه تامین اجتماعی

از کارافتادگی:

از کار افتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی (بند د ماده 3 ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت از کار افتادگی (کلی-جزئی-غرامت نقص عضو) دارای پیچیدگی خاصی است و کوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.

انواع از کارافتادگی:

1-از کارافتادگی کلی

2-از کارافتادگی جزئی

از کارافتادگی کلی:

طبق بند 13 ماده 2 قانون :از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از 1/3 از درآمد قبلی خود را به دست آورد

از کارافتادگی جزئی

طبق بند 14 ماده 2 قانون عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.

 غرامت مقطوع نقص عضو

طبق بند 17 ماه 2 قانون غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود.

مرجع تشخیص از کارافتادگی 

طبق ماده 70 قانون تامین اجتماعی مرجع تشخیص از کار افتادگی کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 قانون میباشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فرد بیمه شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد این امر را گواهی مینماید و سپس کمیسیون های پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رای مینماید.

نمونه قرارداد کار:

اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود.

1)مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما

آقاي/خانم/شركت ……………………… فرزند ……………………… شماره شناسنامه/شماره ثبت: ……………………………………………………………..     به نشاني:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و كارگر آقاي/خانم ……………………………….فرزند …………………………….. متولد…………………………………شماره شناسنامه………………………………

شماره ملي …………………………………… ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهرات: ………………………………………………                                 به نشاني :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. منعقد مي گردد.

2) نوع قرارداد    دائم□               موقت□            كار معين□

3)نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد: …………………………. …………………………….

 4) محل انجام كار: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)تاريخ انعقاد قرارداد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) مدت قرارداد:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7) ساعت كار: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

8) حق السعي:

الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتي  ……………………………. ريال.

ب) حق مسكن ماهيانه ………………………….  ريال.

ج) حق اولاد ماهيانه …………………….. ريال.

د) پايه سنوات روزانه……………………… ريال.

ه) كمك هزنه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري)ماهيانه ………………………………. ريال.

و) ساير مزايا: ………………….. ريال.

                              محل امضا كارفرما                                                                           محل امضا كارگر

9) حقوق و مزايا: حقوق و مزايا بصورت هفتگي / ماهانه كارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانك……………………… شعبه ………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

10)بيمه: به موجب ماده 148 قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

11) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12) حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين  يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب  بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

13) فسخ قرارداد: به استناد ماده 25 قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.

14) ساير: ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

15) اين قرارداد در 4 نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما                                    محل امضاي كارگر

جهت دانلود نمونه قرارداد کار به صورتWORD و PDF کلیک کنید.

عنوان

لینک دانلود

دانلود نمونه قرارداد کار به صورتWORD کلیک کنید
دانلود نمونه قرارداد کار به صورت PDF کلیک کنید

جهت مشاوره حقوقی، با وکیل قرارداد، وکیل پایه یک دادگستری با شماره های 09123439500 – 09120170676 تماس حاصل نمائید.

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)