سوء پیشینه

با توجه به مشکلات متعددی که در سطح جامعه وجود دارد لازم است که تمامی افراد جامعه تا حد امکان با مسائل حقوقی و کیفری آشنایی داشته باشند .در این مقاله در رابطه با سوء پیشینه و چگونگی پاک کردن سوء پیشنه که یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

سوء پیشینه چیست؟

سوء پیشینه درلغت به سابقه هر چیز و هر امرى میگویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند.

سوء پیشینه یا سابقه کیفری در قانون مجازات اسلامی:

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.

سوءپیشینه

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

ماده ۲۵ – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4

پ- 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5

تبصره ۱ :

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ :

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ :

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

نکته: در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

عکس مجارات مربوط به سوءپیشینه

 مجازات های مربوط به سوء پیشینه:

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که یکی از مهمترین قوانین است ، مجازات ها به ۸ درجه تقسیم میشوند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

الف-مجازات های درجه 1عبارتند از:

1-حبس بیش از 25 سال

2-جزای نقدی بیش از 1 میلیارد(000/000/000/1) ریال

3-مصادره کل اموال

4-انحلال شخص حقوقی

این مطلب جذاب را از دست ندهید:جرائم رایانه ای چیست؟قوانین مربوط به آن-نمونه شکواییه جرائم رایانه ای -کاملا کاربردی

ب-مجازات های درجه 2 عبارتند از:

1-حبس بیش از 15 تا 25 سال

2-جزای نقدی بیش از 000/000/550 (پانصد و پنجاه میلیون ریال) تا 1 میلیارد (000/000/000/1) ریال

پ-مجازات های درجه 3 عبارتند از:

1-حبس بیش از 10 تا 15 سال

2-جزای نقدی بیش از 000/000/360 (سیصد و شصت میلیون) ریال  تا 000/000/550 (پانصد و پنجاه میلیون) ریال

ت-مجازات های درجه 4 عبارتند از:

1-حبس بیش از 5 تا 10 سال

2-جزای نقدی بیش از 000/000/180 (از یکصد و هشتاد میلیون) ریال تا 000/000/360 ( سیصد و شصت میلیون) ریال

3-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

ث-مجازات های درجه 5 عبارتند از:

1-حبس بیش از 2 تا 5 سال

2-جزای نقدی بیش از 000/000/80 (هشتاد میلیون) ریال تا 000/000/180 (یکصد و هشتاد میلیون) ریال

3-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال

4-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت اجتماعی یا شغلی برای اشخاص حقوقی

5-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

مجازات های درجه 6 عبارتند از:

1-حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

2-جزای نقدی بیش از 000/000/20 (بیست میلیون) ریال تا 000/000/80 (هشتاد میلیون) ریال

3-شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت

4-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال

5-انتشار حکم قطعی در رسانه ها

6-ممنوعیت از 1 یا چنو فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر مدت 5 سال

7-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

8-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

چ-مجازات های درجه 7 عبارتند از:

1-حبس از 91 روز تا 6 ماه

2-جزای نقدی بیش از 000/000/10 (ده میلیون) ریال تا 000/000/20 (بیست میلیون) ریال

3-شلاق از 11 تا 30 ضربه

4-محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه

ح-مجازات های درجه 8 عبارتند از:

1-حبس تا 3 ماه

2-جزای نقدی تا 000/000/10(ده میلیون) ریال

3- شلاق تا 10 ضربه

عکس سوءپیشینه

در مورد سرقت رایانه ای بیشتر بخوانید:سرقت رایانه ای یا فیشینگ چیست؟

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه:

شاید برای شما و یا اطرافیانتان پیش آمده است که برای استخدام در شرکتی و یا …نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه باشد.باید اطلاع داشته باشید که برای دریافت این گواهی به کجا مراجعه کنید و چه مدارکی لازم است.

1-به همراه داشتن اصل و کپی مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی

2-به همراه داشتن یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ و زمینه سفید (برای خانم ها بدون آرایش)

3-به همراه داشتن معرفی نامه از محل کار و تکمیل فرم درخواست

4-آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی 10 رقمی

نکاتی که در دریافت عدم سوء پیشینه حائز اهمیت است:

1-اشخاصی که برای سفارت خانه خارج از کشور احتیاج به عدم سوء پیشینه دارند باید اصل گذرنامه و کپی صفحه اول را به عنوان معرفی نامه ارائه کند.

2-دفاتر نباید از افراد بالای 70سال انگشت نگاری کنند و این افراد باید به اداره سجل کیفری داسرای تهران مراجعه کنند.

3-اتباع بیگانه برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه کنند.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

گروه وکلای حکمت:

با مدیریت داود چشمی وکیل متخصص پایه یک دادگستری ،با بیش از ۱۶ سال سابقه درخشان در صدها پرونده کیفری و حقوقی توانسته است در راستای خدمات قضایی به شما هموطنان عزیز که با شعار صداقت ، حفظ اسرار موکلین ، پیگیری مستمر در پروندهای کیفری و حقوقی ،منشور اخلاقی خود را تنظیم کرده است آماده هر گونه مشاوره اعم از حضوری و تلفنی در ۲۴ ساعت خواهد بود .

Rate this post

1 دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید،
    اقا من میخواستم بدونم که این قضیه حذف سو پیشینه بعد از یک مدت مشخص واقعا اجرا میشه یا فقط حرفه و قانون اجرا نشده هستش
    من برای سفارت اتریش باید این گواهی رو بگیرم من چند ۱۰ سال پیش بخاطر ارتکاب فعل حرام ۵۰ ضربه شلاق خوردم آیا این قضیه تو اون گواهی ثبت میشه؟
    ممنون میشم جواب بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)