نمونه قرارداد مشارکت در ساخت pdf

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت که در این مقاله ارائه شده است، نتیجه سالها تجربه و کار اصولی و تخصصی داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه است .

برای دریافت نمونه قرارداد مشارکت در ساخت به صورت pdf لینک زیر را کلیک کنید.

در ذیل نمونه قرارداد مشارکت در ساخت به صورت pdf  جهت استفاده شما عزیزان قرار داده شده است….

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت pdf

ماده یک: طرفین قرارداد مشارکت در ساخت 

  • طرفین اول: مالک / مالکین                     آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از                متولد                  ساکن
  • طرفین دوم: سازنده / سازندگان              آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از               متولد                   ساکن

ماده دو: مشخصات مورد معامله

عبارتست از …احداث و ساخت تعداد …………  واحد آپارتمان در یک قطعه زمین بمساحت  ……..  با زیربنای مفید …….. دارای پلاک ثبتی فرعی از  ……  اصلی …..  صفحه                 شماره ورقه مالکیت                    شماره دفتر              بخش                                تهران واقع                          و دارای                 واحد پارکینگ                                 واحد انباری
بر اساس پروانه ساخت و نقشه معماری، واقع در                                                                           با مشخصات فنی که بموجب صورتجلسه پیوست و ضمیمه میشود.

سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد را  از هر حیث آماده نماید.

نکنه ***

  1. مشخصات مورد معامله باید معلوم ( دقیق، مشخص و واضح )باشد و ابهام نداشته باشد تا  سبب برداشت و تفسیر های متعدد نشود مگر در موارد خاصه که علم اجمالی ( علم کلی و کم )به آن کافی است.
  2. در توصیف اوصاف مورد معامله از بکار بردن کلمات عام مانند: به نحو مطلوب و عالی، درجه یک و……. ، که موجب ابهام و برداشت های متعدد افراد میگردد، خودداری گردد.

ماده 3: آورده طرفین:

  • آورده طرف اول قرارداد :

عبارتست از  ………….  قطعه زمین/کلنگی به مساحت ششدانگ                                 متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره          فرعی از                                    اصلی  قطعه                واقع در بخش                         حوزه ثبتی                               که سند مالکیت به شماره سریال                               در صفحه                  دفتر                         به نام                                   صادر به قیمت تقریبی  (                                  ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده و این پیوست جزء لاینکف این قرارداد است.

  •  آورده طرف دوم:

عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل به مبلغ کل. طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

ماده چهار: نسبت سهم الشرکه طرفین

سهم الشرکه هر یک از  طرفین قرارداد ازعرصه و اعیان و فضاها اعم از مسکونی، تجاری، انباری، پارکینگ بر اساس آورده ها و تعهدات طرفین به شرح ذیل می باشد:

  1. سهم الشرکه طرف اول:   ………………………………………………………………..
  2. سهم الشرکه طرف دوم: ……………………………………………………..

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده به مدت ……………….. ماه شمسی می باشد.

نکات مهم این قسمت …..
  • تاریخ قرارداد به حروف و رقم در قرارداد، درج شود.
  • سعی کنید ضمن تعین مدت کلی در قرارداد مشارکت در ساخت، برای اجرای مراحل مختلف کار و پروژه، نیز مدت زمان معینی و جداگانه، در نظر بگیرید.

بطور مثال:

جدول زمانبندی

تعهدات مدت اجرای تعهدات
مدت اخذ جواز ساخت 3ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
مدت گودبرداری و فندانسیون 6ماه از تاریخ اتمام مدت  اخذ جواز
مدت اسکلت سازی 3 ماه از تاریخ اتمام مدت گودبرداری و فندانسیون
مدت اخذ پایان کار 6 ماه از تاریخ اتمام سفت کاری در مورخه …

ماده شش: جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

1. در صورت تاخیر و یا عدم انجام تعهدات، هر یک از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خود، مقرر در قرارداد به ازای هر روز تاخیر  میبایست مبلغ ………….. تومان در حق طرف مقابل پرداخت نماید.

2.طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند. این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد.

نکته: مبحث ضمانت بسیار گسترده است که نیازمند مقاله ای دیگر در این حوزه است.

ماده هفت: تعهدات مالکین

1. مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد.

2.مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند.

ماده هشت: تعهدات سازنده

1. سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد.

2. سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد.

3. سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد.

اگر می خواهید بیشتر بدانید کلیک کنید:

ماده نه: زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد:

1.پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

2.پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

3.پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

ماده ده: مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد.

1.نوع اسکلت 2.تاسیسات حرارتی 3.تاسیسات برودتی 4.پنجره ها 5.درب ها 6.شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده:                                               شاهد 1:

امضاء مالک:                                                 شاهد 2:

 

جهت مشاوره حقوقی، با وکیل مشارکت در ساخت متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)