دادخواست

اولین مرحله برای طرح دعوی در محاکم باید انجام شود ارائه دادخواست به دادگاه است .پس بدانید هر فردی که میخواهد یک دعوای حقوقی را پیگیری کند باید اول با ارائه دادخواست شروع به انجام نماید . دادخواست یک برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می توانند با پر کردن فرم داد خواست اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند .تنظیم و نگارش داد خواست دارای نکات مهمی است که بهتر است قبل از تنظیم آن بهتر اسن از کمکهای یک وکیل بهره مند شوید . 

دادخواست چیست؟

دادخواست دارای دو بخش است دادخواست که به مفهوم دادخواهی کردن است بنابراین کسی که مدعی حقی است باید خواسته خود را در دادخواست برای رسیدگی در دادگاه درخواست کند.

بیشتر بخوانید:مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت چیست؟

انواع دادخواست کدام است؟

1)داد خواست بدوی به دادگاه حقوقی
2)دادخواست به شورای حل اختلاف
3)دادخواست واخواهی
4)داد خواست دادگاه تجدید نظر
5)داد خواست فرجام خواهی
6)داد خواست دیوان عدالت اداری
7)دادخواست در دعاوی حقوقی ( دعاوی چون دادخواست طلاق، دادخواست مطالبه وجه،دادخواست اعسار،دادخواست طلاق توافقی ،دادخواست تامین دلیل ،دادخواست مطالبه وجه چک، دادخواست جلب ثالث، دادخواست انحصار وراثت، دادخواست الزام به تنظیم سند،دادخواست تخلیه فوری ، دادخواست تامین دلیل ،نمونه دادخواست چک و……….)

 انواع فرمهای دادخواست:

 1.  مخصوص شورای حل اختلاف
 2. مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)
 3. مخصوص واخواهی
 4. مخصوص دادگاه تجدید نظر
 5. مخصوص فرجام خواهی
 6. مخصوص دیوان عدالت اداری

تنظیم دادخواست

شیوه و مهارت دادخواست نویسی چیست؟

مواردی که باید در دادخواست ذکر شود را قانون گذار تشریح کرده است و تکمیل آن می تواند توسط خود فرد مدعی حق نیز انجام شود ولی از آنجا که این مرحله به عنوان شروع طرح یک دعوی ،جزء حساس ترین مرحله محسوب خواهد شد که در مواردی دارای ضمانت اجرای رد دادخواست ، ابطال دادخواست ،توقیف دادخواست ، را خواهد داشت بنابراین بهتر است برای جلوگیری ازاطاله دادرسی و برخورد با قرارددادخواست،ابطال داد خواست ، قرارعدم استماع دعوی،قرار رد دعوی با بهترین و مجرب ترین وکیل دادگستری مشاوره و یا حتی نگارش آن را به او بسپارید.

آثار دادخواست چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها ملزم به رسیدگی نمی باشند مگر آنکه شخص ذی نفع یا نماینده قانونی آن مطابق قانون طرح دعوی نماید بنابراین یکی از آثار داد خواست الزام دادگاه به رسیدگی یه دعوی در چهار چوب داد خواست تنظیمی است و نه فراتر از آن که پس از رسیدگی دادگاه بر مبنای ادله کافی قانونی خواهان ذیحقی آن را ثابت و یا در صورت عدم کفایت دلیل حکم به محکومیت او صادر خواهد کرد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه-شرایط و مهلت اعتراض- کاملا کاربردی

قرار رد دادخواست چیست؟

قانون گذار در قانون مواردی را بیان می کند که در زمان تنظیم داد خواست باید توسط مدعی حق و یا یک وکیل مجرب نگارش ورعایت شود و عدم رعایت هریک دارای ضمانت اجرا می باشد مثلا به عنوان ساده ترین نوع صدور قرار رددادخواست می توان زمانی را گفت که اگر شخص مدعی محل اقامت خوانده را در داد خواست مشخص نکند و پس از اخطار رفع نقص بدلیل های گوناگون از قبیل نقص داد خواست از طرف مدیر دفتر آن را تعیین نکند مدیر دفتر آن داد خواست را رد خواهد کرد یا در مواقعی که خواهان داد خواست مشخص نباشد و یا محل اقامت وی تعیین نشده باشد مدیر دفتر بدون اخطار آن را رد خواهد کرد.

قرار ابطال دادخواست چیست ؟

بر خلاف قرار رددادخواست که مدیر دفتر صلاحیت صدور آن را خواهد داشت قرار ابطال فقط در صلاحیت دادگاه خواهد بود و زمانی صادر میشود که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که خواهان باید انجام دهد اما علیرغم اعلام از طرف دادگاه خواهان انجام نمی دهد به عنوان مثال : اگر دادگاه به حضور طرفین نیاز داشته باشد و علی رغم ابلاغ قبلی در جلسه دادرسی حضور نیابند و دادگاه نتواند حتی با دفاعیات خوانده حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد .
و مثال دیگر عدم پرداخت هزینه کارشناسی است که اگر خواهان با اخطار قبلی دادگاه هزینه را پرداخت نکند و دادگاه بدون نظریه کارشناس نتواند حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد.

توقیف دادخواست چیست؟

توقیف دادخواست چگونه است؟

قانونگذار در آیین دادرسی مدنی شرایط داد خواست را بیان کرده که در صورت عدم رعایت انها منجر به توقیف دادخواست خواهد شد :
1)مشخصات خواهان و در صورتی که توسط وکیل تنظیم شود مشخصات وکیل در صورتی که قیم یا متولی و وصی باشد باید در داد خواست ذکر شود
2)مشخصات خوانده
3)تعیین خواسته و بهای انمگر از امور غیر مالی باشد
4)تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق میداند
5)آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد
6)ذکر ادله برای اثبات ادعای خود
7)امضای داد خواست یا اثر انگشت
8)پرداخت هزینه دادرسی
در صورت عدم رعایت هریک از موارد بالا داد خواست پذیرفته می شود ولی به جریان نخواهد افتاد به اصطلاح توقیف شده است که مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص داده و در صورت عدم رفع نقص توسط خواهان مدیر دفتر آن را رد خواهد کرد .

قرار رد دعوی چیست ؟

قانون گذار در مواردی از آیین دادرسی مدنی بیان کرده است اگر شرایطی که در قانون باید برای تنظیم دادخواست رعایت نشده باشد و یا حتی در زمان طرح دعوی مسائل گفته شده قانونی که خوانده بتواند به آنها ایراد و یا معترض شود رعایت نکند دادگاه بر مبنای انها و ایراد خوانده بدون ورود در ماهیت دعوی قرار رد دعوی را صادرخواهد کرد
به عنوان مثال:
1)خواهان به جهات قانونی از تصرف در اموال ممنوع بوده است مانند صغر ، جنون ،حکم ورشکستگی.
2)ادعای خواهان متوجع شخص خوانده نباشد.
3)کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده سمت او محرز نباشد.

قرار سقوط دعوی چیست؟

بر اساس موادی از قانون آیین دادرسی مدنی:
1)در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات در خواست استرداد دعوا کند و خوانده با استرداد دعوی موافق نباشد دادگاه می تواند قرار رد دعوی صادر کند ولی در صورتی که خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می کند.
2)اگر خواسته یا همان حق خواهان بنا به دلایلی زایل شود به تبع آن دعوا نیز ساقط خواهد شد.

گروه وکلای حکمت :

مفتخر است با به کارگیری وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند.تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی مجموعه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم.موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل و مشاوره حقوقی گروه وکلای حکمت با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

4/5 - (4 امتیاز)

2 دیدگاه

 1. سلام. اقایان محترم. چرا هیچ کس نمیگوید اگرشکل نمونه دادخواست را تغییردهیم چه میشود مثلا درکامپیوتر
  ۲۰نفرخواهان را درقسمت خواهان جای بدهیم وقسمت خواهان را بزرگ کنیم وحجیم شود شکل نمونه دادخواست بهم بخورد ایاموجب بطلان دادخواست میشود. خواهشا جواب بدی

  1. سلام خیر مشکلی ندارد و باید تمام اسامی خواهان ها را در فرم دادخواست وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)