حقوقی

شرایط و چگونگی اجرای قرار تأمین خواسته

تأمین خواسته به معنای توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که با هدف در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که امکان دارد توسط خوانده یا شاخاص ثالث  ، به مالِ موضوع دعوا برسد.در این مقاله با شما همراه هستیم تا در مورد چگونگی اجرای قرار تامین خواسته ،ویژگی ها و شرایط صدور آن به شما بگوییم تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و در صورتی که پس از خواندن این مطلب سوال برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت به آن پاسخ دهند و یا در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل با شماره های 09120170676 و 02177719337 تماس حاصل نمایید.

تامین خواسته

تأمین خواسته به معنای توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که با هدف در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که امکان دارد توسط خوانده یا شاخاص ثالث  ، به مالِ موضوع دعوا برسد

ویژگی های قرار تامین خواسته:

1) مقدماتی است، چرا که  در دعاوی حقوقی که به طور معمول پروسه  طولانی را سپری می نماسد، مطرح می‌شود و خواهان، برای حفظ مال موضوع دادخواست ، در ابتدای دعوا یا حتی تا ده روز قبل از اقامۀ دعوا این درخواست ساده قضایی را به دادگاه می‌دهد.

2) این تصمیم موقتی است، چرا که  برای زمان میان شروع دعوا تا حکمِ نهاییِ دادگاه است.

3) این تصمیم به صورت  تبعی است، به این معنا که بر پایه ادعای خواهان این تصمیم اخذ می‌شود و اگر ادعای خواهان رد شود، قرار تأمین خواسته هم منتفی می‌شود.

شرایط اجرای قرار تامین خواسته:

1) خواهان دعوا می بایست درخواست تأمین خواسته بدهد و قاضی دادگاه نمی­ تواند سرخود چنین قراری صادر کند و اختیار آن را ندارد که راسا این قرار را صادر نماید. معمولاً در عمل، تأمین خواسته را همراه دادخواست اصلی مطرح می­ کنند.ولیکن همانطور که بیان شد می توان قبل یا بعد از طرح دعوی اصلی نیز درخواست تامین واسته را مطرح نمود.

ادامه مطلب
وکیل ایرانی در ترکیه

2) موضوع خواسته باید قطعی (به هیچ شرط و قیدی وابسته نباشد) و مستقر شده باشد (یعنی زمانِ مطالبه و وفایِ به آن عهد رسیده باشد و موضوع خواسته مربوط به آینده نباشد، مگر با وجود دو شرط: الف) اینکه خواسته در خطر باشد و ب) خواسته مستند به سند رسمی باشد.

3) خواسته باید معلوم و مشخص باشد. یعنی دارای محدوده و موقعیت مشخص باشد. اگر تهیۀ دو تن برنج ایرانی بر عهدۀ کسی باشد (که او می­ تواند آن را به هر طریقی تهیه کند و چنین خواسته­ ای کلی است) نمی­ توان درخواستِ تأمینِ آن را داد؛ ولیکن چنانچه شخصی، تهیۀ دو تن برنج را تعهد کرده باشد که در فلان انبار است، می ­توان درخواست تأمینِ آن مال را داد، چرا که مشخص و معین است.

4) خواسته­ ای قابل درخواست تأمین خواسته است که در صورت نیاز، بتوان آن را به صورت موقت حفظ کرد. پس موضوعات غیر مالی مثل درخواست تمکین و درخواست تخلیه، قابل تأمین نیستند چون قابل حفظ و توقیف نیستند.

5) خواهان می بایست با ارائۀ دلائل و شواهدِ قانع کننده، دادگاه را قانع و وادار نماید که قرار تأمین را صادر نماید.

تامین خواسته

موارد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی:

در سه مورد دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی می بایست تامین خواسته را بپذیرد و خساراتِ احتمالی (که خودش نوعی تضمین مالی است) را از خواهان نگیرد:

یک) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

دو) خواسته در معرض ضایع شدن یا تلف شدن باشد.

سه) اسنادِ تجاری (مثل چک) که واخواست شده باشند (یعنی برای آن اسناد گواهی عدم پرداخت و تأدیه صادر شده باشد).

در غیر این سه مورد، خواهان برای صدورِ قرارِ تأمین باید خسارات احتمالی را (تأمینِ خساراتِ احتمالی برای تأمین خواسته) نقداً به حساب صندوق دادگستری تودیع نماید؛ تا درخواست تأمین او پذیرفته شود.

ادامه مطلب
قانون چک در معامله ملک/شرایط*کاربردی/

پس به صورت کلی می ­توان بیان نمود که هدف در تأمین خواسته: حفظ خواسته است؛ که مشروعیت آن همراه با اصلِ تأدیۀ خساراتِ احتمالی است و البته این اصل، در مواقعی که از هدف دور بمانیم، استثنائاً منتفی می­ گردد.

نکته: احتمال شکست خوردن در دعوایی که مستند به سند رسمی باشد بسیار کم است. البته اکثرِ اسناد، عادی هستند، حتی چک و سفته. ولی سندِ رسمی؛ سندی است توسط مأموران رسمی دولتی تنظیم شده و ضمناً آن مأمور، آن سند را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود نوشته باشد.

گروه وکلای حکمت در گذشته اقدام به نگارش مقاله در ارتباط با تامین خواسته کرده است که پیشنهاد میشود آن را مطالعه نمایید:

تامین خواسته

نمونه دادخواست تامین خواسته

چگونگیِ اجرای قرار تامین خواسته:

وقتی درخواست تأمین خواسته به دادگاه رجاع داده می­ شود، مدیر دفتر موظف است فوراً پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. قاضی دادگاه هم در جلسه ­ای اداری و بدون رعایت تشریفات  مقرر در قانون و حتی بدون اخطار به طرف مقابل، قرار را صادر می ­کند (احتمال می ­رود که با ابلاغِ اخطار، خوانده بتواند قبل از صدور قرار، خواسته را از دسترس خواهان خارج کند). این قرار فوراً به طرف مقابل ابلاغ شده و وی ده روز مهلت دارد به آن اعتراض نماید، بعد از رسیدگی به اعتراض، هر قراری صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و می بایست اجرا گردد. اگر خواسته در معرض تضییع باشد که فرصت برای ابلاغ، بسیار اندک باشد، ابتدئا قرار تأمین خواسته را اجرا می­ نمایند، و سپس قرار، ابلاغ خواهد شد؛ چرا که هدف، حفظ خواسته  مورد نظر است.

اگر خواسته،به صورت عین معین باشد، همان مال توقیف می­ گردد و در غیر این صورت، توقیف از سایر اموال خوانده صورت می­ گیرد.منظور از اصطلاح عین معین؛ مالی است که مشخص بوده و قابل اشاره کردن باشد.

خوانده هم می ­تواند در عوض مالی که دادگاه قصد توقیف آن را دارد یا این که توقیف کرده  وجه نقد یا اوراق بهادار به ارزش همان مال، در صندوق دادگستری (یا یکی از بانک های دیگر ) به امانت گذاشته و و اقدام به آزاد کردن مال نماید (که در اصطلاح به آن فک می گویند) یا این که مالِ دیگری را در عوض معرفی کند. در مواردی که خواسته به صورت عین معین باشد و توقیف شده باشد، تبدیلِ آن، بستگی به رضایت خواهان خواهد داشت.

ادامه مطلب
شرکت تضامنی چیست؟شرایط و مدارک لازم/ نکات کلیدی

 اصطلاح تأمین دو کاربرد دارد:

کاربرد خاص اجرای قرار تامین خواسته:

در تأمین خواسته است که هدف، محافظتِ موضوعِ خواستهدعوی خواهد بود

کاربرد عام تامین خواسته:

در تأمین خساراتِ احتمالی است که هم در تأمین خواسته (که این تأمین، فقط نقدی است و به نظر دادگاه حدودِ 15 تا 20 درصد ارزش موضوع خواسته است) و هم در دستور موقت بکار می رود. در مادۀ 74 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تقاضای تأمین برای جبران ضرر و زیان شاکی در همین معنا آمده است.

هزینۀ های رسیدگی به درخواست دستور موقت و درخواست تأمین خواسته، به اندازۀ هزینۀ دادرسیِ دعاوی غیرمالی پیش بینی شده است.

افرادی که برای پرداخت هزینۀ دادرسی، تقاضای اعسار کرده و حکم اعسار (ناتوانی از پرداخت) می­ گیرند، از پرداختِ وجۀ تأمین خواسته معاف نخواهند بود. چرا که هزینۀ دادرسی مربوط به دولت است ولی تأمینِ خسارات مربوط به حقوقِ اشخاص است و دولت حق دخالت در آن را نخواهد داشت.

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)