اعسار

همه ی ما می دانیم که اگر فردی که به شخص دیگری بدهکار باشد باید در زمان مقرر شده از عهده ی تعهد یا تعهدات خود برآید و این ضرورت بر انجام تعهد صرفا در رابطه با تعهدات مالی نیست بلکه تعهدات غیر مالی نیز بایستی در موعد مشخص خود به اجرا در آیند.حال اگر شرایطی برای فرد متعهد بوجود بیاید که نتواند از عهده ی انجام تعهدات خود بر آید. یکی از این شرایط که فرد متعهد با عارض شدن آن نمیتواند از عهده ی تعهدات خود برآید، اعسار میباشد.

در این مقاله ما به شما خواهیم گفت اعسار چیست و چند نوع اعسار داریم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید و در هر کجای این مقاله سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخ گوی آن باشند.

شماره تماس وکیل حقوقی:

در  صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل حقوقی گروه وکلای حکمت و کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر در ارتباط با اعسار با شماره های 0912017067602177719337 تماس حاصل نمایید.

آدرس وکیل حقوقی:

فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه 2 واحد 5

منظور از اعسار چیست؟

در اصلاح حقوقی ناتوان بودن شخصیت های حقیقی که تاجر نبوده از پرداخت دین یا محکوم ٌبه، یا هزینه ٔ دادرسی غیرتجارتی را اعسار گویند.

ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 ،در خصوص مفهوم اعسار:

اعسار عبارت است از حالت شخص معسر و شخص معسر نیز عبارت است از کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

مفاد این ماده در واقع در بردارنده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به می باشد.

انواع اعسار:

1-اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

2-اعسار از پرداخت محکوم به

3-اعسار از اجراییه ثبتی

1.اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی:

طرح هر دعوا و اخذ حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، در 11بردارنده ی هزینه های متعددی خواهد بود که به تناسب نوع دعوا و خواسته ی ما و همین طور ادله ای که برای اثبات دعوا به کار می بریم این هزینه ها می تواند متفاوت باشند. یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه ی دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.

2.اعسار از پرداخت محکو م به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است):

 مطابق با قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منظور از این نوع، کسی است که به دلیل نداشتن مالی، قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نیست. البته عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است و اثبات این مورد نیز با خود بدهکار است.

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثلا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و ) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم به شناخته می شود.

3.اعسار از هزینه ی دین یا اجرائیه ی ثبتی:

معنای معسر طبق ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:

ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی معسر را اینگونه تعریف میکند که :

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

معنای معسر با توجه به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 : معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود ، بطور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می آید:

الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی نماید.

ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر.

اگر میخواهید در ارتباط با اعسار از اجراییه ثبتی اطلاعات بیشتری کسب کنید روی لینک مقابل کلیک کنید:اعسار از اجرائیه ثبتی

 

اعسار چیست؟
ماهیت اعسارچیست؟

ماهیت اعسارچیست؟

طبق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص ماهیت اعسار :

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

اعسار امری است حادث و هر لحظه ممکن است شخصی معسر گردد و یا شخصی که معسر بوده از اعسار خارج گردد.

پیشنهاد می شود مطلب زیر را دنبال کنید:اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر

آیا اعساریک وضعیت دائمی است؟

اعسار یك وضعیت و حالت دائمی نیست. زیرا ممكن است امروز یك فرد معسر باشد ولی چندی بعد وضعیت مالی او به هر دلیلی حتی به واسطه رسیدن ارث، بهتر از گذشته شود به همین خاطر قانونگذار این موضوع را با شیوه تقاضای تعدیل قابل تغییر دانسته و فرد طلبكار اگر از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه صادركننده حكم اعسارتقاضای تعدیل اقساط را كند كه در صورت رسیدگی و احراز، ممكن است رقم اقساط را بیشتر كند.

مطابق با ماده514 قانون ایین دادرسی مدنی:

هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

لذا حكم اعسار قابل تغییر می باشد. هم چنین اشاره می شود كه اگر وضعیت بدهكار بدتر از گذشته یعنی در زمان صدور حكم اعسار شود او نیز می تواند تقاضای تعدیل حكم اعسار را بنماید كه با اثبات آن، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه كاهش می یابد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)