حکم تصرف عدوانی

حکم تصرف عدوانی-قوانین و مجازاتهای قانونی*

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

مطابق قانون هرکس متصرف مالی است مالک شناخته خواهد شد، مگر خلاف آن اثبات شود. بنابراین متصرف عدوانی زمانی غاصب است که ثابت شود ملک متصرفی را به نحو عدوان و ستم تصاحب کرده است.

ما در این مقاله ضمن توضیح و تشریح قوانین تصرف عدوانی، 1 نمونه اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف را برای آشنایی بیشتر شما عزیزان در ذیل می آوریم…

تصرف عدوانی-قوانین و مجازاتهای قانونی

از آنجائیکه قانونگذار برای کسی که …

  • بصورت غیر قانونی در  ملک دیگری تصرف نماید (تصرف عدوانی)
  • یا  مزاحم تصرف دیگران در ملک شان می شود
  • و یا ممانعت در  حق متصرفین ویا مالکین  بعمل می آورد

در اینصورت طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ،مجازات در نظر گرفته است . بنابراین  اگر می خواهید،علیه متصرف غیر قانونی ، طرح دعوی کنید به مطالب مهم این مقاله توجه بفرمایید و چنانچه سوال و یا مشاوره نیاز دارید با شماره های تماس گروه وکلای حکمت در تماس باشید.

حکم تصرف عدوانی-قوانین و مجازاتهای قانونی*

روشهای طرح دعوی علیه متصرف غیر قانونی

از دو طریق می توانید (برابر نظریه مشورتی شماره 7/274-4/2/81) علیه متصرف غیر قانونی طرح دعوی نماید .به عبارت دیگر شما در اینخصوص می توانید یکی از این راه ها را انتخاب و طرح دعوی کنید:

الف) دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی علیه متصرف غیر قانونی، در دادگاه حقوقی بدهید( مواد 158 الی 177 قانون آیین دادرسی مدنی را مطالعه فرمایید )

در ابن حالت دادگاه حقوقی  با احراز سه شرط ذیل …..

1.سبق تصرف شما( دادگاه احراز کند شما قبل از متصرف غیر قانونی ،در ملک تصرف داشته اید )

2.لحوق تصرف متصرف غیر قانونی ( یعنی دادگاه احراز کند متصرف غیر قانونی ،بعد از تصرف شما ، در ملک تصرف نموده )

3.عدوانی بودن تصرف ( اینکه متصرف غیر قانونی به قهر و غلبه و به زور ملک را از تصرف شما خارج نموده )

حکم به رفع تصرف عدوانی ( بیرون کردن متصرف از ملک ) را خواهد داد.

نکاتی در این باب…

در تصرف عدوانی حقوقی احراز مالکیت ،کسی که می خواهد دعوی تصرف عدوانی مطرح کند ،لازم نیست و صرف تصرف قبلی کافی است.

بنابراین مطابق ماده 170آیین دادرسی مدنی 

کسی از جانب دیگری متصرف  ملکی می باشد میتواند به قائم مقامی مالک ،برابر این مقررات طرح دعوی نماید مثل سرایدار و…

حکم تصرف عدوانی


ب
) از  طریق کیفری،علیه متصرف غیر قانونی ، شکایت کیفری نمایید :

در این حالت شکایت شما به دادسرا( بازپرس و دادیار ) ارجاع خواهد شد   -برابر ماده 690 قانون مجارات اسلامی ،شکایت کند.

1.در صورتی می توان علیه متصرف عدوانی شکایت کیفری نمود که ،متصرف عدوانی عمدا می دانسته مالی متعلق به کسی است و در آن تصرف نماید.

2.در شکایت تصرف عدوانی مطروحه از ناحیه شما ، دادسرا اول به مسئله احراز مالکیت شما ، رسیدگی می کند  و نیازی نیست مانند تصرف عدوانی حقوقی تصرف سابق شما و تصرف بعدی متصرف غیر قانونی را ، بررسی کند -بنابراین حتما باید مالک باشید.

حکم تصرف عدوانی

3. اگر شما در دادگاه حقوقی  ،دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهید  ،  دادگاه کیفری صرفا ، از حیث  ورود جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات رسیدگی می کند وحکم به رفع تصرف عدوانی نمی دهد.
12 نکته طلائی  ….
1-دعاوی تصرف عدوانی صرفا در مورد مال غیرمنقول قابلیت طرح دارد.

منظور از مال غیر منقول مالی است که قابل نقل و انتقال و جابجایی ندارد و یا نقل و انتقال آن مستلزم خرابی آن است  مثل ملک ، باغ ، خانه

2- دردعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، باید مال غیرمنقول ، بدون اذن و رضایت متصرف آن  و بصورت غیر قانونی ملک از تصرف متصرف آن خارج گردیده و یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز بدون رضایت متصرف و استفاده کننده از حق و به غیر وسیله قانونی انجام شده است.

مطابق ماده 167، در صورتیکه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از اینها مانع تصرف یا استفاده بعضی دیگر شوند،حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بوده و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

3-در خصوص اقامه دعاوی تصرف، مرجع صالح، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

4- دادگاه موظف است به اینگونه دعاوی به صورت فوری و خارج از مهلت قانونی رسیدگی کند و از طرفی  مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام،رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی می باشد.

5-طبق ماده 163، کسی که  در ابتداء راجع به  اصل حق  مالکیت یا حق ارتفاق یا انتفاع خود ، اقامه دعوا کرده، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوی کند.در جهت عکس، کسی که علیه وی دعوی تصرف اقامه شده است،می تواند دعوی مالکیت اقامه کند.

6-در دعاوی تصرف، ارائه و استناد به سند رسمی، تنها در خصوص اثبات سبق تصرف قابلیت استناد دارد و مطابق ماده 174، دادگاه در دعاوی تصرف، صرفا به سابقه تصرف و استفاده از حق خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده توجه میکند.

حکم تصرف عدوانی

7-خواهان در دعاوی تصرف می تواند، درخواست صدر دستور موقت نماید.اگر دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.این دستور یا صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

8-در خصوص رسیدگی به دعاوی تصرف، ماده 177، رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات ایین دادرسی قرار نداده و رسیدگی به انها را خارج از نوبت تجویز نموده است.

9-دادگاه در دعاوی تصرف،تصرفات قبلی خواهان یا استفاده از حق ارتقاق یا انتفاع او را احراز میکند و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق خوانده نیز در دادگاه باید اثبات گردد.

10-خواهان در دعاوی تصرف، معمولا برای اثبات تصرفات قبلی یا استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خود بوسله شهادت شهود وادله دیگری مانند سند رسمی یا عادی .استناد می کند

11-در ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی:به شخص ثالث اجازه داده شده مادامیکه ختم رسیدگی اعلام نشده چنانچه در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت و یا ممانعت از حق، خود را ذینفع بداند ورود کند، اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر.

12-درخصوص اجرای حکم، در صورتیکه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای ان نخواهد شد.حسب مورد متصرف عدوانی را از ملک خارج نموده و به مزاحمت مزاحم پایان داده و یا رفع ممانعت از حق خواهد شد.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل کیفری و یا وکیل ملکی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

3.5/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)