حقوقیملکی

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

از آنجایی که در قرارداد های روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 شخصیت مستاجر و نوع شغل وی در عین مستاجره بسیار از نظر موجر مهم تلقی می گردد فلذا مستاجر بدون رضایت موجر حق تغییر شغل نداشته مگر با رضایت مالک یا در مورد فورس ماژور ویا درمورد موانع قانونی و با اخذ اجازه ازدادگاه .برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل تا انتهای این مطلب با ما باشید.

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال  ۱۳۵۶ تغییر شغل یکی از موارد درخواست فسخ و تخلیه سرقفلی  محسوب گردیده و لکن یک امر استثناء گردیده و آنهم «مگر اینکه شغل جدید ،عرفاً مشابه شغل سابق باشد» می باشد در نتیجه  اگر شغل جدید مستاجر، مشابه شغل قبلی بوده باشدمالک نمی تواند ملک را تخلیه نماید.

به همین رو  تشخیص مشابهت دو شغل مشابه امری حیاتی و سرنوشت ساز است.با تمام اهمیتی که در تشخیص مشابهت دو شغل وجود دارد معیاري در این خصوص از سوي قانون گذار ارائه نشده است.

از این رو حقوقدانان سعی کرده اند که با کمک گرفتن از عرف و رویه قضایی حاکم ،ملاکی را جهت تشخیص مشابهت دو شغل ارائه کنند. چنان که برخی اعتقاد دارند وحدت اتحادیه صنفی دو شغل، باید ملاک مشابهت قرار گیرد.

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

نمونه ای از مشاغل مشابه و غیرمشابه:

بطور مثال:

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

این مطلب را از دست ندهید؟

دانلودکتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه به زبان ساده ( نویسنده داود چشمی )

نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل ؟؟

در چه موارد دیگر ،می توانیم سرقفلی را تخلیه نمایم ؟؟

میزان مبلغ سرقفلی و کسب و پیشه بر چه اساسی قیمت گذاری می شود؟؟

نحوه اثبات تخلفات مستاجر :

1-تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، در جهت صورت برداری از تغییر شغل بعمل آمده

2-تقاضای معاینه وتحقیق محلی

3.عکسبرداری از محلی که تخلف صورت گرفته( قرینه محسوب می شود)

4.شهادت شهود (افرادی را در محلی که تغیر شغل صورت گرفته ببرید تا شواهد دیده شده را در دادگاه شهادت دهند)

5.موجر می تواند از طریق مراجع ذی ربط ( اتحادیه صنفی، بیمه تامین اجتماعی،شهرداری، دارایی و…) دلائل تغییر شغل مستاجر را بدست آورد.

در صورت اثبات تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل، ملک استیجاری بدون پرداخت هیچ گونه حقی به مستاجر از ناحیه مالک ،قابل تخلیه کردن می باشد.

6.آگر بتوانید نمونه قرارداد و یا مبایعه نامه  بدست آورید که در آن تغییر شغل صورت گرفته را گواهی دهد، می توانید به آن استناد کنید.

ادامه مطلب
نمونه دادخواست فسخ معامله از سوی فروشنده به لحاظ خیار غبن

7.از آن محل جنسی بخرید و فاکتور بگیرید که در بالای آن نوع شغل نوشته شده باشد.

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

مدارک لازمه جهت دادخواست تخلیه:

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

2- کپی برابر  با اصل قرارداد اجاره

3- استعلام ثبتی

4- معاینه و تحقیق محلی 

5- تأمین دلیل(ارجاع به کارشناسی)

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

مرجع صالح برای رسیدگی:

دعاوی تخلیه ی املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.

هزینه تغییر شغل در سرقفلی:

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

 

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

 

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

پاسخ به پاره ای از سوالات:

آیا در صورت انتقال مالکیت مالک از مالک سابق به مالک جدیدحق تخلیه به مالک جدید انتقال می یابد.

در این باب دو نظریه وجود دارد بعضی قضات قائل به انتقال حق تخلیه هستند و بعضی قائل به این مورد نیستند.

2.آیا دریافت اجاربهاء بمدت طولانی، پس از تغییر شغل دلالت بر رضایت مالک می نماید.

خیر دلالت بر رضایت مالک نمی نماید.

3.صدور حکم به تخلیه به جهت تغییر شغل، جنبه اعلامی نداشته و الزاما میبایست درخواست صدور اجراییه نمود.

4.اگر در قرارداد اجاره شغل مستاجر معین نشده باشد یا حق تغییر شغل سلب نشده باشد باز مستاجر نمی تواند به استناد سکوت قرارداد اجاره ، تغییر شغل دهد.

استنادات قانونی تغییر شغل:

ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356:

در موارد زیر موجر(مالک) می تواند، حسب مورد ،صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست نماید، دادگاه ضمن صدور حکم فسخ اجاره نامه، دستور تخلیه ای مورد اجاره را صادر می کند و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجراء و محل، تخلیه خواهد شد.

بند 7 ماده مرقوم :

در مورد محل کسب و پیشه، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت موجر، شغل خود را تغییر دهد، موجر می تواند تخلیه ی مستأجر را از دادگاه بخواهد مگر این که شغل جدید عرفاً (ملاک عرفی) مشابه شغل سابق باشد.

ماده 14 و 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

اگر مستاجر نتواند به هر دلیلی به شغل سابق خود ادامه دهد، آیا می تواند از طریق محکمه اجبار مالک را به تغییر شغل بخواهد؟

پاسخ: خیر. چرا که چنین مورد در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 پیش بینی نشده

و لو ممنوعیت قانونی باشد مثلا آن شغل از جهت شهرداری جزء مشاغل مزاحم محسوب شود.

نکاتی در این باب

پیشنهاد آقای چشمی مدیریت گروه وکلای حکمت و نویسنده کتاب قوانین سرقفلی و حق کسب و پیشه این است که برای شما همراهان عزیز این است که مقالات زیر را مطالعه نمایید:

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

توقیف و فروش سرقفلی(و حق کسب و پیشه یا تجارت)

صلح سرقفلی چیست ؟نمونه سند صلح نامه-صفر تا صد صلح سرقفلی

نمونه رای مربوط به دعوا تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل:

حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی‌شود.

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۸

مورخ: ۱۴/۶/۱۳۹۱

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه:

درخصوص دعوی آقای (ب.م.ع.ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن.الف.م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه وفسخ اجاره‌نامه ۱۳۰۳-۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلّیه‌ی خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکل از تاریخ ۳/۱۲/۸۸ مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکل، خوانده در زمان سابق تخلف نموده است و شغل خود را از شیشه‌فروشی به فروش پلاستیک و مصنوعات آن تغییر داده است.

صرف نظر از اینکه شغل اخیر خوانده از مشاغل مشابه سابق بوده، مضاف بر اینکه بر فرض وقوع تخلف تاریخ آن قبل از مالکیت خواهان بوده و خواهان با وضعیت حاضر نسبت به خرید آن اقدام نموده است، از طرفی حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال به مالک جدید را نداشته بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه:

تجدیدنظرخواهی آقای (ب.ع.ت) با وکالت آقای (م.ت) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۳۸ مورخه ۱۹/۶/۹۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بی‌حقی خواهان به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‌نامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به لحاظ تغییر شغل از شیشه‌فروشی به پلاستیک فروشی صادر گردیده است 

در نتیجه و مآلاً وارد و موّجه نیست و اصدار رأی مآلاً موافق قانون است و از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی نیز ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که اساس رأی را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمّن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی‌باشد، علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین‌‌دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌ّعنه را در نتیجه تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

Rate this post

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام و احترام . مغازه ای طبق قانون ۵۶ حق کسب پیشه و در سند رسمی اجاره ساعت فروشی بوده است . که بعد از تغییر شغل به خیاطی تبدیل شده است . مالک شکایتی جهت تخلیه سرقفلی و با تامین دلیل که کارشناس هم خیاطی را تایید نموده . اما وقتی که کارشناس دوم در مواقع کارشناس معتمد قاضی جهت کارشناسی مغازه را رویت نمود مغازه تبدیل به ساعت فروشی شده بود . بنده مدارکی در خصوص عوارض مالیاتی دارم که نوع شغل در آن سالها خیاطی بوده است . در مواقع خود مستاجر در اظهار نامه مالیاتی شغل مغازه را خیاطی ذکر کرده است . اما قاضی جواب کارشناس معتمد خودرا لحاظ نموده و گفته تخلفی رخ نداده و پرونده به نفع مستاجر صادر شده است . آیا در تجدید نظر امکان رای به نفع مالک هست ؟ ممنونم

  2. بنام خدا
    با سلام اگر در قرارداد احاراحاشغلهشغل سرقفلی از طرف مالک شغل معین مشخص نشده باشد،تغییر شغل مبنای صدور حکم تخلیه نیست چون شرطی نشده که خلاف شرط عمل شود
    آرای زیادی در این زمینه هست و موضوع بین قضات اختلافی هم نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)