نمونه دادخواست تقسیم ترکه/انواع تقسیم ترکه و.( صفر تا صد -کاربردی )

در این مقاله به شما عزیزان یک نمونه دادخواست تقسیم ترکه ارائه میشود این دادخواست به لحاظ فضایی و حقوقی کامل میباشد ولی بهتر است قبل از تنظیم نمونه دادخواست تقسیم ترکه حتما با وکیل ارث مشاوره نمایید.

تقسیم ترکه چیست؟

ماترک یا ترکه، واژه ای عربی است که به فارسی یعنی آنچه ازمتوفی ( شخص فوت شده ) باقی مانده است. و تقسیم ترکه به معنی تقسیم آنچه از متوفی باقی مانده است می باشد. 

انواع تقسیم ترکه:

تقسیم توافقی: اگر در بین ورثه فرزند صغیر و محجور وجود نداشته باشد، ورثه به هر نحو بخواهند می توانند مال را بین خود طی یک قرارداد تقسیم کنند.

تقسیم از طریق دادگاه:

در صورتی که ورثه راضی به تقسیم نباشند یا بین ورثه صغیر و یا مجنون و یا غیر رشید باشد، تقسیم حتما در دادگاه صورت می گیرد.

نکته مهم***

 • دادگاه پس از تقدیم دادخواست تقسیم ترکه از ناحیه یکی از ورثه یا بعضی از آنها، در ابتداء وضعیت مالکیت اموال را از اداره ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط استعلام می گیرد.
 • سپس جهت تعین قیمت اموال و اینکه این اموال بین ورثه قابل تقسیم است مراتب را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد اگر کارشناس بیان دارد که این اموال غیر قابل تقسیم است، اموال را از طریق مزایده به فروش می رسانند.

تقسیم ترکه با وجود محجور 

این مطلب در قسمت بالا توضیح داده شده این بدین معنی می باشد که اگر بین ورثه محجور باشد تقسیم در دادگاه بعمل می آید.

مزایده تقسیم ترکه 

ورثه متوفی پس از تقدیم دادخواست تقسیم ترکه، در صورتی که توسط کارشناس، اموال بین ورثه غیر قابل تقسیم ،تشخیص داده شود ، اموال متوفی را از طریق مزایده بفروشند.

قیمت مزایده معمولا بصورت متعارف تعیین می شود و ورثه می توانند در مزایده شرکت کنند و مال را بخرند.

این مطالب را از دست ندهید***

دادخواست تقسیم ترکه اموال بدون سند

مدارک لازم برای دادخواست تقسیم ترکه چه می باشد؟

نمونه دادخواست تقسیم ترکه سرقفلی 

نمونه دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل  

دادخواست تقسیم ترکه بدون تحریر ترکه

نمونه رای تقسیم ترکه

نحوه اخذ گواهی حصر وراثت در تقسیم ترکه  ( صفر تا صد -کاربردی )

مدارک لازم برای دادخواست تقسیم ترکه 

 • گواهی حصر وراثت ( که در آن میبایست تعداد و میزان سهم الارث آنها مشخص شده باشد.)
 • لیست و صورت اموالی که باید بین ورثه تقسیم شود درصورتی که لیست اموال مشخص نیست باید از قبل دادخواست تحریر وبه عبارتی صورت برداری مهریه داده شود.

آیا امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد؟

اصل بر این است که امکان ابطال تقسیم نامه وجود ندارد چرا که تقسیم نامه یک عقد لازم است مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که تقسیم به غلط واقع شده و در تقسیم  تدلیس و فریب صورت گرفته است.

آیا ورثه می توانند پرداخت دیون متوفی را قبول کنند؟

ورثه می توانند در برخورد با اموال بجا مانده از متوفی، به طرق ذیل عمل نمایند:

1- ورثه ترکه ( اموال بجا مانده از متوفی ) را قبول نمایند، که در این صورت هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود مسئول پرداخت دیون متوفی هستند مگر اثبات کنند بدهکاری و دیون متوفی زاید (زیادتر) بر ترکه متوفی است و بار دلیل اثبات این امر به عهده ورثه است.

2- در صورتی که ورثه ترکه را رد کند، ترکه بجا مانده از متوفی در حکم ترکه متوفی بلاوارث است.

3- ورثه بگوید من در صورتی دیون متوفی را قبول می کنم که میزان اموال بجامانده از متوفی (منوط سازی – از طریق تقدیم دادخواست تحریر ترکه در شورای حل اختلاف) مشخص شود. 

 

آیا اموال بجا مانده از متوفی قابل استعلام است؟

بله بمنظور درآوردن لیست املاک و مستغلات متوفی از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می کنند ضمنا از بانگ ها هم استعلام می کنند و اگر می خواهید اموال متوفی شامل طلاجات و اسباب و اثاثیه متوفی از بین نرود وآن را صورت برداری و مهر و موم( پلمپ) کنید دادخواستی تحت عنوان مهر و موم و تحریر ترکه به شورای حل اختلاف بدهید.

نکته1 : ورثه در ابتدا باید دیون متوفی و واجبات مالی متوفی و در صورتی که متوفی وصیت کرده باشند ،حساب نمایند و پرداخت نمایند و هر آنچه ماند تقسیم کنند بعبارتی  برای اینکه بتوان تَرکه متوفی را بین وارثین تقسیم نمود باید اول دیون متوفی تصفیه شود (طبق ماده 868 قانون مدنی)

نکته2: ورثه اگر نمی دانند میزان اموال بجامانده از متوفی چقدر است، می توانند با تقدیم دادخواست تحریر و مهر وموم ترکه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی، میزان اموال متوفی را در بیاورند، در این صورت شورای حل اختلاف، ضمن استعلام از اداره ثبت اسناد و بانک ها و راهنمائی رانندگی میزان اموال بجا مانده از متوفی را مشخص می کند. 

نکته 3: در صورتی که متوفی ورثه نداشته باشد ،اموال بجامانده از متوفی، در حکم ترکه متوفای بلاوارث است و برای پرداخت دیون و تعهدات متوفی، مدیر ترکه تعیین می شود و چنانچه مبلغی از اموال بجا بماند به حکومت می رسد.

نکته 4: در زمان فوت شخص مفهوم ترکه پیش می آید که بین وارثین یک شراکت اجباری پیش می آید که با میل و رغبت خودشان نیست بلکه به دستور و حکم قانون است.

نمونه دادخواست تقسیم ترکه:

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامتشهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن الزام به تقسیم ماترک مرحوم ………….  با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث طبق فرم ۱۹ اداره مالیاتی ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 ریاست محترم …..

احتراماً به عرض می رساند اینجانب و خوانده های محترم همگی ورثه حین الفوت مرحوم ………… می باشند که در تاریخ …….. درگذشته است که گواهی انحصار وراثت شماره ……………. صادره از شعبه اول حقوقی حصر وراثت مبارکه نیز موید این امر می باشد.

نظر به عدم توافق وراث به تقسیم ترکه، تقاضای صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی و در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امضا

نمونه-دادخواست-تقسیم-ترکه-nemone-dadkhast-taghsim-tarake

 

افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند:

 1. هرکدام از ورثه متوفی
 2. اگر متوفی وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
 3. اگر برای وراث محجور، قیم معین شده باشد، قیم محجور حق درخواست تقسیم ترکه را داراست.
 4. اگر در بین وراث جنینی باشد که ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی وی از سوی دادگاه امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت.
 5. موصی له اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. و در صورت قبول، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه:

 1. اخذ گواهی انحصار وراثت
 2. مهر و موم ماترک
 3. تحریر ماترک
 4. قبول یا رد ترکه
 5. تصفیه ماترک
 6. تقسیم ماترک

جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل ارث گروه وکلای حکمت و همچنین تنظیم دادخواست تقسیم ترکه خود با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.

ما در این مطلب در مورد تقسیم ترکه توضیحاتی ارائه داده ایم و برای شما همراهان عزیز نمونه دادخواست تقسیم ترکه را فراهم کرده ایم.

این دادخواست به لحاظ فضایی و حقوقی کامل میباشد ولی بهتر است قبل از تنظیم نمونه دادخواست تقسیم ترکه از مشاوره حقوقی وکیل متخصص ارث ، وکیل حقوقی ، وکیل ملکی ، وکیل قرارداد ، وکیل ارث بهره مند شوید و با شماره های

09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمایید.

3.8/5 - (17 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)