شرکت

شرکت

در این مقاله که در حال مطالعه آن هستید ما به شما خواهیم گفت شرکت – انواع شرکت چیست ؟نحوه تاسیس و راه اندازی شرکت چگونه است ، پس برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم این مقاله را تا انتها بخوانید.

مفهوم شرکت در لغت:

شرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن ، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری می باشد .

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.

مفهوم شرکت در قانون:

ماده 571 قانون مدنی شرکت را این گونه تعریف کرده است :

{ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . }

انواع شرکت:

بطور کلی در ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت را 7 قسم نام برده است که عبارتند از :

1- شرکت سهامی.( شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

2-  شرکت با مسئولیت محدود.

3-  شرکت تضامنی.

4-شرکت مختلط غیر سهامی.

5-شرکت مختلط سهامی.

6-شرکت نسبی.

7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:NDA یا محرمانگی یا عدم افشاء

شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی به شرکتی گفته میشودکه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است،در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام  وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که ” پاره سهم ” نامیده می شود ، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

انواع شرکت سهامی:

انواع شرکت سهامی به دو قسم تقسیم میشود:

1-شرکت سهامی عام

2-شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی  که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از راه فروش سهام به مردم بدست می آید.

خصوصیات شرکت سهامی عام:

1- برای تاسیس شرکت سهامی عام حداقل تعداد اعضاء باید 5 نفر باشد.

2-سرمایه شرکت  سهامی عام توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.

3-سهم سرمایه هر یک از موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.

4-اظهارنامه به همراه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.(مطابق ماده 6 قانون تجارت)

5-رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

6-سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان (( شرکت سهامی عام  در شرف تاسیس )) نزد یکی از بانک ها سپرده شود.

7-پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی ،که تمام سرمایه‌ی آن به طور کامل توسط مؤسسین، بدست می آید و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ سهام آنهاست.

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

1-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.

2-در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.

3-در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

4-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

5-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد.

6-هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.

7-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

بیشتر بخوانید:مشاوره حقوقی ثبت شرکت و موسسات {گروه وکلای حکمت با مدیریت داود چشمی با 17 سال سابقه}

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود  و هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایه‌ی خود نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند.

 تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود:

1-در تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود باید حتما عبارت “با مسئولیت محدود” ذکر شود در غیر اینصورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

2-در نام شرکت نباید اسم هیچکدام از شرکا ذکر شود . وگرنه در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود:

1-تنظیم شرکتنامه و امضای آن

2-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

3-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

شرکت
شرکت

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین چند نفر و با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد.

اگر دارایی و سرمایه ی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.

شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود.

شرکت مختلط سهامی چیست؟

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شرکت نسبی چیست؟

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت عنوان مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت قرار داده اند.در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود.

شرکت تعاونی تولید و مصرف چیست؟

شرکت تعاونی شرکتی است که طبق قانون تجارت تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد.طبق ماده 190 قانون تجارت در واقع این نوع شرکت شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء ، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند .

پیشنهاد ما برای شما:قرارداد با کاربران در استارت آپ

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل شرکت گروه وکلای حکمت با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

1/5 - (1 امتیاز)
ادامه مطلب
کسب و کار در ترکیه

‫3 دیدگاه ها

  1. عرض کنم که دوست من یک شرکت داشته که قبلا من قبلا براش گه گاهی کارهای حسابرسی مالی انجام میدادم تا پارسال. گویا امسال شرکت رو بستن و کارمنداشون رو مرخص کردن. حالا کارمنداش ازش خواستن که سفته هاشون رو پس بده و اون دوست من به دلایلی که خودش داره نخواسته سفته های اونا رو بده و الان هم خارج از کشور هست. دوست من برای پیچوندن همکاراش گفته که سفته هاتون دست دوست من در ایرانه . در صورتیکه دروغه و چیزی دست من نیست. حالا یک از کارمنداش این حرفشو جدی گرفته رفته از من به جرم خیانت در امانت شکایت کرده که سفته ها دست منه و من بهش نمیدم. در صورتیکه من فقط یه دمت کوتاه اون هم عصرها برای اون شرکت و به درخواست دوستم حسابرسی مالی میکردم و خبری ازین قضایایی که بین اونها بوده ندارم و ارتاطی هم با مسایل جاری اون شرکت نداشتم. اما با این حرف دوستم حالاکارمنداش فکر میکنن من باهاش شریکم و سفته هاشون دست منه. در صورتیکه مدیرعامل و صاحب شرکت کس دیگه ای هست و از من بی جهت شکایت شده. من چجوری باید با این مسیله برخورد کنم که حقی ازم ضایع نشه ؟ ممنون محمدی هستم

    1. سلام وقت بخیر
      سپاس از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)