حقوقی

فرم قرارداد همکاری در آرایشگاه

نمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه که تنظیم شده پس از بررسی و تحقیقات طولانی منعقد شده و آخرین و جدیدترین نسخه آرایشگاه بوده که از نظر سایر مراجع اعم از تامین اجتماعی و اداره کار و سازمان فاقد هر گونه اشکال و ایراد بوده که قسمتی از آن گذاشته شده است که به منظور اخذ نسخه کامل نمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه با دفتر گروه وکلای حکمت به آدرس :فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه دوم واحد 5 و شماره تماس 09120170676-02177719337 تماس حاصل نمایید.

فرم قرارداد همکاری آرایشگاه
فرم قرارداد همکاری آرایشگاه

نمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه:

  قرارداد آرایشگاه                                                                                                                                                       تاریخ:

این قرارداد به موجب ماده 10 قانون مدنی و رعایت مفاد ماده 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بین طرفین با مشخصات ذیل به منظور تنظیم نوع رابطه ماحصل و سود مشارکت بدست آمده از نتیجه همکاری فی مابین با رعایت و احترام بر قوانین حاکم بر نظام مقدس کشور جمهوری اسلامی ایران و عرف و شرع مقدس و رعایت اصول حرفه ای رایج در سالن های رایج کشور و همچنین وفق مقررات اتخاذ گردیده ی اتحادیه آرایشگران تنظیم می گردد.

 

ماده 1- طرفین قرارداد:

طرف اول:

آقای/خانم…………………..فرزند……………..متولد……………………..شماره شناسنامه………………..شماره ملی…………………..با سمت……………(صاحب جواز/ مالک سالن) شماره تماس…………………….ایمیل………………………………. آدرس……………………………………………………………………………………………………………………

طرف دوم:

آقای/خانم…………………فرزند……………….متولد……………………..شماره شناسنامه………………..شماره ملی……………………با سمت………………………………… شماره……………………………………..ایمیل…………………………………………….آدرس………………………………………………………………………………………………

تبصره: طرف دوم صحت اطلاعات فوق را گواهی نموده و مسئولیت قانونی ناشی از عدم صحت موارد فوق الذکر را تماما بر عهده ایشان بوده و آدرس فوق به عنوان اقامتگاه اصلی ایشان تلقی گردیده و هرگونه ابلاغ از سوی شرکت، محاکم قضایی، اداره بیمه و وزارت کار به این آدرس صورت انجام خواهد گردید و تبعات از عدم حضور ایشان و یا تغییر آدرس در صورت اطلاع ندادن ظرف 10 روز بر عهده فرد مذکور میباشد.

ماده 2- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از همکاری و مشارکت با وظایف و تعهدات طرفین به منظور کسب سود و درآمد حاصله از قسمت……………سالن آرایشگاه زنانه …………………که بدین صورت ایجاد مکان و پروانه ی کسب و محیط و بستر مناسب مورد تایید اتحادیه و صنف از سوی طرف اول و تهیه کلیه ابزار مربوط به کار و تخصص مربوطه و هزینه ی مواد مصرفی و همچنین کلیه مطالبات و هزینه های پرسنل زیر نظرشان به میزان نیاز، کاملا بر عهده طرف دوم بوده و در هزینه های جاری سالن نسبت به میزان سهم تصرف از کل (ازجمله هزینه آب و برق مصرفی و همچنین هزینه های جاری غیرمترقبه و…) و قسمت مشاع سالن ، مشارکتی پرداخت می گردد.

تبصره: در صورت جریمه شدن و یا تخلف و فساد در آرایشگاه و اثبات قصور از قسمت طرف دوم که مسئولیت اداره آن قسمت را بر عهده دارند تماما مسئولیت قضایی و کیفری و مالی بر عهده ایشان میباشد.

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد ……… ماه از تاریخ…………………لغایت تاریخ………………میباشد که در صورت تمایل طرفین به صورت کتبی قابل تمدید میباشد.

ماده 4- نحوه تقسیم منافع:

درصد مشارکت در فروش طرف دوم پس از تحویل تمام صورتحساب ها و هزینه ها (ثابت ، متغیر) و کسر کسورات قانونی (از جمله مالیات) و توافق طرفین به میزان………..درصد از سود حاصله بصورت هفتگی/ ماهانه……………………..طرف دوم به شماره حساب……………………………..نزد بانک…………………شعبه………………..توسط طرف اول یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

با نظر به چند قسمتی بودن مجموعه تمامی درآمد مکتسبه از آن قسمت عینا (چه بصورت نقدی یا غیرنقدی) به صندوق مشترک که مورد اعتماد طرفین بوده و از سوی طرف اول مشخص می گردد تحویل داده میشود.

ماده 5- محل انعقاد و انجام قرارداد:

تهران ……………………………………………………………………………………..

ماده 6- حقوق و تعهدات طرفین:

6-1 از آنجا که نوع کارکرد مشارکتی (درصدی) می باشد و تهیه کلیه ملزومات و وسایل متعلق به عهده طرف دوم قرارداد میباشد لذا ایشان بایستی مبادرت به واریز حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی کند در صورت استفاده از کد کارگاهی کارگاه (با توجه به محدودیت اعمال شده از سوی سازمان تامین اجتماعی) بایستی پرداخت حق بیمه بطور کامل از طرف طرف دوم واریز گردد و این بند راجع به زیر دستان و یا پرسنلی که به درخواست طرف دوم در انجام امور با ایشان همکاری دارند نیز جاری میباشد و در صورت قصور به هر دلیلی مسئولیت جریمه های احتمالی بر عهده طرف دوم میباشد.

برای تنظیم نمونه قرارداد فرم همکاری آرایشگاه توسط وکیل قرارداد گروه وکلای حکمت روی لینک مقابل کلیک کنید:وکیل قرارداد

6-2 تمامی امتیاز سالن از جمله مالکیت شش دانگ مجموعه و اختیار استفاده از تابلوی سالن در آدرس مندرج در ماده 5 قرارداد متعلق به طرف اول بوده و مشارکت در این قرارداد هیچگونه حقی اعم از سرقفلی، کسب و پیشه تجارت و…. در این محل ایجاد ننموده و در آینده حقی ایجاد نخواهد نمود. طرف دوم اقرار می نماید هیچگونه مبلغی به منظور مشارکت نپرداخته و صرفا شریک در انجام کار با میزان سهم مشخص می باشد.

با توجه به ماهیت و اهمیت خدمات که بایستی به مشتریان ارائه گردد طرف دوم به لحاظ حفظ تعداد مشتریان و سود مشارکت فی مابین موظف به تهیه ابزار کار با بهترین و مناسب ترین کیفیت اقلام و همچنین حضور در محل کارگاه به مدت…………روز در هفته ولو در ایام تعطیل رسمی میباشد

و لازم به ذکر است در صورت غیبت بیش از…………..روز در هفته بدون هماهنگی طرف اول و بابت ضرر و زیان وارده به طرف اول به میزان…………….درصد از طرف دوم کسر میگردد و در صورتی طرف دوم زودتر از موعد قرارداد مشارکت را فسخ نماید……………………………………ریال بابت ضرر و زیان مازاد بر تضامین به طرف اول بایستی پرداخت نماید و طرف اول حق استفاده و اجرای سفته ضمانت و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح را دارد و طرف دوم متعهد میگردد تصمیمات خود را با نظر طرف اول از جمله تغییر در متد آرایشی و خارج از عرف(مدل …………… جدید آموزشی) و معرفی مشتریان جدید با طرف اول در جریان بگذارد و اطلاعات آنها را در اختیار ایشان قرار دهند.

6-3 با توجه به هزینه های تبلیغات و از جمله سابقه درخشان این سالن در ارائه خدمات زیبایی که با امضای این قرارداد طرف دوم متعهد میگردد در صورت ایجاد خسارت و یا ضرر و زیان مادی و معنوی و لطمه و یا تعطیلی سالن آرایشگاه تمام مسئولیت و عواقب آن را بر عهده گرفته و نهایتا متعهد به پرداخت مبلغ……………………………………….ریال به عنوان وجه التزام مطابق ماده 230 قانون مدنی است و این امر در مراجع ذیصلاح قضایی قابل پیگیری میباشد.

تبصره: این شرط مستقل از قرارداد حاضر بوده و در فرض بی اعتباری قرارداد نیز به عنوان یک تعهد مستقل وفق ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاتباع است.

6-4 طرف دوم به هیچ وجه حق واگذاری قرارداد شراکت را، تحت هر عنوانی اعم از (اجاره، صلح، وکالت و….) به غیر را ولو موقتا ندارد مگر با رضایت کتبی طرف اول قرارداد.

6-5 طرف دوم متعهد به پاسخگویی فوری به درخواست مشتری ها و ارائه خدمات به آنها و نظارت مستمر بر وظیفه محوله با در نظر گرفتن شرایط کیفی کار است.

6-6 طرف دوم به جهت تضمین تعهدات قراردادی خود…………………………فقره سفته به شماره………………………جمعا به مبلغ……………………………………ریال در وجه طرف اول صادر نمودند و سفته های حاضر در مدت قراردادی و تا 3 سال پس از مدت قرارداد نزد مدیریت باقی خواهد ماند و به تشخیص طرف اول هرگونه خسارات ناشی از قرارداد یا انجام کار وارد گردد یا امور واگذاری بدون هماهنگی با مدیریت در محل دیگر به غیر از محل تعیینی توسط طرف اول انجام گردد به تشخیص داوری به عنوان خسارت میباشد و طرف دوم حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده 7- شرایط جذب نیرو و استخدام از ناحیه طرف دوم:

7-1 طرف دوم متعهد به جذب و تامین منابع و نیروی انسانی لازم به منظور تسهیل در پاسخگویی به مشتریان طرف اول، با لحاظ نمودن شرایط ذیل میباشد:

بند1- افراد مذکور، دارای صلاحیت فنی و تخصصی و اخلاقی در زمینه کار و فاقد سوء پیشینه کیفری باشند.

بند2- طرف دوم مسئولیت پاسخگویی به دستیاران و اشخاص استخدام شده خود که بنحو دائم و یا موقت و… ، استخدام شده اند از حیث حقوق و مزایا و سنوات عیدی و پاداش و حق عائله مندی، مزایای پاداش خدمت، بن کارگری و تامین اجتماعی و مالیات و هر آنچه تعلق گیرد و طرف اول هیچ گونه مسئولیتی از این حیث ندارد.

ماده 8- انحلال قرارداد:

هر یک از موارد ذیل بدون اراده و خود به خود سبب انحلال و منفسخ شدن قرارداد میشود :

1- تعطیلی آرایشگاه به هر عنوان یا هر مورد پیش بینی نشده

2- قصور و خیانت از سوی طرفین مشارکت که به درآمد آرایشگاه و طرفین آسیب برساند

3- در زمان انعقاد تا زمان خلف وعده های داده شده و یا مشخصات دروغین و مهارت های ارائه شده

4- ایجاد ناسازگاری و یا پرخاش و یا انجام موارد خارج عرف و قانون و شئونات اسلامی که باعث کاهش اعتبار آرایشگاه گردد

ماده 9- حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار و سایر متعهدین این قرارداد از قبیل اختلاف در تفسیر، اجرا، فسخ، بطلان یا خسارات ناشی از آن و غیره، اختلاف توسط داوری یک نفره که از سوی……………………………………… به عنوان مقام ناصب منصوب خواهد گردید، (با تعیین مدت داوری حداکثر به مدت 6 ماه در هر مورد داوری) حل و فصل خواهد شد.

مقام ناصب می تواند یکبار یا به هر تعداد بیشتر که رسیدگی به اختلافات طرفین ایجاب نماید، نصب داور نماید که داور منصوبه در اختلافات ارجاعی می تواند یک نفره بوده و یا در هر مورد داوری ارجاعی، فردی غیر از داور قبلی باشد که تشخیص این امر بر عهده مقام ناصب میباشد. همچنین رای اصداری از سوی داور در هر مورد، برای کلیه اشخاص فوق الذکر، قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره: شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد بوده و به عنوان یک موافقتنامه مستقل حتی در فرض فسخ یا بطلان قرارداد هم معتبر است.

ماده 10- عمومات:

کلیه امضاکنندگان ذیل در کمال صحت و سلامت روحی و روانی و با رضایت کامل این قرارداد را امضا کرده و به مفاد آن پایبند هستند و از زمان امضا قرارداد منعقد و لازم الاجرا خواهد بود.

ملاک شروع قرارداد، تاریخ مندرج در ابتدای قرارداد است که همزمان با امضای آن توسط کلیه طرفین قرارداد خواهد بود.

این قرارداد در 10 ماده، 3 تبصره، 5 صفحه و در 2 نسخه متحد المتن تنظیم و امضا شده است.

پیوست ها:

کپی شناسنامه و کارت ملی

کپی پروانه کسب

کپی مدارک معتبر آرایشگری

شاهدان:

( شاهد 1 )

نام………………….نام خانوادگی……………………فرزند…………….شماره ملی………………….صادره…………………….آدرس…………………………………………………………..

امضا و اثرانگشت

( شاهد 2 )

نام………………..نام خانوادگی……………………..فرزند……………..شماره ملی…………………..صادره…………………….آدرس…………………………………………………………..

امضا و اثرانگشت

برای دانلود رایگان فایل WORDنمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه روی لینک مقابل کلیک کنید:نمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه

گروه وکلای حکمت:

گروه وکلای حکمت با متشکل از وکلای دادگستری مجرب و متخصص به امور قراردادی و حقوقی آماذه ارائه بهترین خدمات حقوقی به همگان در اسرع وقت میباشد لذا در صورت تمایل به تنظیم نمونه قرارداد فرم همکاری آرایشگاه میتوانید از طریق راه های ارتباطی با مجموعه در ارتباط باشید.

‫10 نظرها

  1. بستگی به شرایط قرارداد و جلسات مشاوره میان گروه وکلا و آرایشگاه از پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان متغیر است.

 1. سلام
  قراردادی برای زمانی که کار آموزان و کارکنان تازه کار برای آموزش و ادامه فعالیت خود به ارایشگاه امده و بعد از مدتی به دلیل راه افتادن و بهتر شدن قصد خروج و کار در محل دیگر را دارند.

  1. با سلام
   در این خصوص راهکارهای بسیاری وجود دارد که می توان در قرارداد در خصوص آن به توافق رسید.

 2. سلام من یک آرایشگر دارم که صندلی اجاره کرده و توی قرارداد قید شده رابطه ی ما رابطه ی موجر و مستاجر و هیچگونه ادعایی نسبت به همدیگر هم نداریم از جمله بیمه و قوانین اداره کار و قرارداد طبق ماده 90نوشتیم حالا این بنده خدا می‌تونه شکایت کنه تقریبا ده ساله باهم هستیم لطفاً به ایمیلم بفرستید ممنونم

  1. بستگی به قرارداد و شرایط کار و نحوه پرداخت مزد ممکن است رابطه میان طرفین رابطه کارگر و کارفرما تلقی شده باشد و راه برای مراجعه به مراجع حل اختلاف کار باز باشد اما ممکن است با توجه به همان معیارها قرارداد کار تلقی نشود.

 3. سلام عرض ادب..من می‌خوام چندتا صندلی اجاره بدن آیا داخل قرارداد ذکر بشه که من بیمه اینا رد نمیکنم که فردا مشکلی پیش بیاد یا ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید

  1. سلام وقت بخیر
   سالندار هستم و میخواهم صندلی اجاره بدهم آیا راهی هست که کسانی که اجاره کردند را بیمه نکنم؟و اینکه نوع قرداد داد باید چه باشد؟

 4. سلام

  وقت بخیر خسته نباشید

  جسارتا برای اجاره یک اتاق از کلینیک زیبایی

  اول اینکه چه قراردادی نوشته بشه خوبه ؟ ( اجاره اتاق یا قرارداد کاری باشه )

  دوم اینکه چه مسایلی تو قرارداد باید رعایت بشه

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. با سلام
   قرارداد اجاره میان طرفین منعقد گردد و در مورد شرایط قرارداد تعمق بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676
بستن
بستن