در خصوص تصفیه شرکت ها نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای تصفیه شرکت ها نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

انحلال شرکت به معنای مرگ و پایان شخصیت حقوقی میباشد که برای احتساب دیون و طلب نیازمند تصفیه حساب ها از طرق قانونی میباشد که به همین منظور لازم است با عنصر اساسی انحلال شرکت یعنی تصفیه شرکت آشنا شوییم. در صورت تمایل تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تصفیه شرکت چیست؟

به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک شرکت پایان یافته و داراییهای آن میان شرکا تقسیم می‌شود. گاهی به برچیده شدن یا انحلال شرکت نیز تصفیه گفته می‌شود، در حالی که انحلال شرکت بخش نهایی فرایند تصفیه شرکت به‌شمار می‌آید. امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده‌ای که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مدیر تصفیه کیست؟

به شخصی که عهده‌دار امور تصفیه شرکت شده باشد، مدیر تصفیه گفته می‌شود.

انواع تصفیه شرکت ها:

براساس ماده ۲۰۲ قانون تجارت، دو نوع تصفیه وجود دارد:

1-تصفیه اختیاری یا دوستانه

2-تصفیه قانونی

تصفیه اختیاری یا دوستانه:

معمولا نحوه آن در اساسنامه پیش‌بینی شده و تمامی شرکا بر سر نحوه آن اتفاق نظر داشته و بر همان اساس عمل می‌کنند.

تصفیه قانونی:

در اساسنامه پیش‌بینی نشده و براساس ماده ۲۰۲ تا ۲۱۷ قانون تجارت انجام می‌شود. اما باید توجه داشت که صرفا تصفیه قانونی از مرجع قانونی پذیرفته است. چرا که ممکن است مواد و نحوه تصفیه در نظر گرفته شده در اساسنامه با قوانین آمره و بالادستی تضاد داشته باشد.

اگر در امور تصفیه شرکت -ورشکستگی -اعلام ورشکستگی و انحلال شرکت به مشکل برخورد کرده اید کافی است که با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا با وکیل ورشکستگی گروه وکلای حکمت که سالها در این حوزه تجربه و تخصص دارد مشاوره دریافت نمایید.

دلایل ختم تصفیه شرکت ها:

دلایل مختلفی جهت منحل شمرده شدن یک شرکت و اعلام ختم تصفیه شرکت وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تمامی شرکت ها با هدف انجام فعالیت و یا خدمات خاصی از سوی موسس و یا موسسین آن ثبت و ایجاد می شود.

اما هنگامی که موضوعی که شرکت به منظور انجام آن تشکیل شده است  به پایان رسیده باشد و  یا انجام آن فعالیت برای آنها غیر ممکن باشد شرکت منحل گشته و ختم تصفیه شرکت برای آن اعلام می گردد.

برخی مواقع برای انجام فعالیت شرکت مدت زمان مشخص و محدودی تعیین می گردد.

در صورتی که مدت زمان تعیین شده برای انجام فعالیت  مورد نظر منقضی گشته باشد شرکت ملزم به اعلام ختم تصفیه می باشد.

لازم به ذکر می باشد چنانچه قبل از تاریخ انقضا مدت فعالیت، مجدداً زمان  فعالیت آن تمدید گردد اعلام ختم صفیه شرکت نیاز نمی باشد.

در صورتی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید.

در بعضی از مواقع مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس دلایلی مشخص رای به انحلال شرکت را صادر می نمایند که در این شرایط نیز اعلام ختم تصفیه شرکت ضروری می باشد.

در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی شرکت منحل خواهد گشت.

مراحل ختم تصفیه شرکت ها:

فرایند ختم تصفیه شرکت براساس ضوابط و مقررات اتخاذ شده از جانب سازمان های ذی صلاح شامل مراحلی می باشد که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود :

1-انجام وصول مطالبات شرکت

2-پرداخت نمودن دیون شرکت

3-نقد کردن دارایی های شرکت

4-قسمت نمودن باقی مانده دارایی های شرکت میان شرکا جهت ختم تصفیه شرکت

پایان کار تصفیه:

بعد از پایان کار تصفیه و پرداخت دیون و انجام تعهدات شرکت ، باقی مانده دارایی ابتدا به باز پرداخت مبلغ اسمی به سهامداران اختصاص می یابد و اگر مالی باقی ماند به نسبت سرمایه آنان میان سهامداران تقسیم می شود.  همان طور که در قبل هم گفته شد ، تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران در مدت تصفیه و یا بعد از پایان آن منوط به آگهی شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران به صورت سه مرحله و هر مرحله به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت است و حداقل 6 ماه باید از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد.

با ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدظرف یک ماه مراتب را جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند . پس از آن نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف می گردد.

در صورتی که پس از پایان تصفیه وجهی باقی ماده باشد .مدیران تصفیه باید آن مبلغ را د ر حساب مخصوصی در یکی از بانکها سپرده و نام بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را دریافت ننموده نیز به آن بانک تسلیم نمایند و مراتب امر را در آگهی مذکور در بالا جهت اطلاع افراد ذی نفع  اعلام کنند .چنانچه ظرف ده سال تمام یا بخشی از وجوه دریافت نشود به عنوان مال بلا صاحب به وسیله بانک و اطلاع دادستان به خزانه دولت واریز می گردد.

همچنین به موجب ماده 229 همچنین مدیران تصفیه باید کلیه اسناد و دفاتر شرکت را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم تا به مدت ده سال نزد آن مرجع جهت مراجعه اشخاص ذی نفع نگهداری شود.

انحلال تصفیه شرکت ها چگونه انجام میشود؟

هنگامی که شرکاء به هر دلیلی تصمیمی مبنی بر پایان دادن به شراکت و فعالیت شرکت اتخاذ نمایند، می بایست اقدام به انحلال و تصفیه شرکت نمایند.
تصفیه شرکت آخرین مرحله فعالیت یک شرکت می باشد و در این مرحله فعالیت شرکت خاتمه می یابد و دارایی هایی آن بنا بر قانون میان شرکا تقسیم شود.
به عبارتی مرحله بر چیدن یا انحلال شرکت را تصفیه می گویند .تصیفه شرکت به عهده مدیران شرکت می باشد، مگر اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهند.

چگونگی تصفیه شرکت ها:

طبق قانون تجارت امر تصفیه شرکت ها با مدیران شرکت می باشد مگر در اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده های که رای به انحلا ل ذکر شده باشد که در این صورت ( مدیر تصفیه ) این وظیفه را بعهده دارد.
شرکت از زمانی که اقدام به تصفیه و انحلال می نماید مجاز به فعالیت تجاری نمی باشد مگر در شرایطی که از عنوان در حال تصفیه استفاده نماید. تا تمامی شرکت ها و مراجعین به شرکت باید بدانند که این شرکت در حال تصفیه می باشد . وتنها با هدف  انجام ، تصفیه و خاتمه یافتن شرکت فعالیت می نماید . در این خصوص قانون با تاکید و جدیت بیان می کند شرکت به محض انحلال در حال تصفیه به حساب می اید  و باید در ادامه کنار نام شرکت ( درحال تصیفه ) ذکر شود و مدیر یا مدیران تصیفه و نشانی ان باید ظرف پنج روز برای اطلاع عموم در روز نامه رسمی وروزنامه کثیر و الانتشار اطلاعیه ها و اگهی ها مربوط به شرکت در آن نشر شود.
در اخرین مرحله مدیران تصفیه موظف به کارهای جاری و تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند.

در ادامه بخوانید:ورشکسته کیست ؟ و چه کسی را میتوان ورشکسته نامید؟

نکته کاربردی:

تا زمان خاتمه تصفیه‌ شرکت ها، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه محفوظ خواهد بود و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن به امور جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی مورد نیاز باشد مدیران تصفیه ملزم به انجام آن خواهند بود.

یقیناً هنگامی که شرکتی منحل می گردد بسیاری از امور مربوط به آن باقی مانده و نیازمند به پیگیری می باشد و همچنین شرکت مذکور ملزم به اجرای تعهدات خویش می باشد بنابراین شرکت نیاز به مدیری دارد که به امورات رسیدگی نماید و این از وظایف مدیر تصفیه خواهد بود .

ممکن است بخشی از دارائی نقدی موجود در شرکت درطول مدت انجام امور ختم تصفیه شرکت مورد احتیاج نباشد.

مدیر تصفیه ملزم می باشد که این دارایی را میان صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم نماید البته توجه داشته باشید در ابتدا بایستی حقوق بستانکاران لحاظ گشته و معادل بدهکاری شرکت  که هنوز زمان باز پرداخت آن فرا نرسیده است مشخص شده باشد.

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره تصفیه شرکت ها دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص تصفیه شرکت ها نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.