راجب سهام عدالت شخص متوفی که هیچ ارثی نداره به جز همین سهام عدالت و همسرشم فوت شده فقط دوتا دختر داره که سر خونه زندگی خودشوننن همه مدارک متوفی چند وصتی هست مفقود شده جز کارت سهام عدالتش و هیچ میراثی هم نداره حتی جواز دفن هم مفقود شده در واقع همه مدارکش تو یه کیف بوده که همش گم شده همه کارهای انحصار ورثه هم همون موقه بعد فوت انجام شد فقط سهام عدالتش چندسال بعد فوت تازه اعلام شده که بهش تعلق گرفته حالا با وجود این که مدارکی از متوفی موجود نیست جز کارت یهام عدالتش این دوتا دخترش چه جوری میتونن سهام عدالتشو بگیرن

همه سوالاتدسته بندی: سوالاتراجب سهام عدالت شخص متوفی که هیچ ارثی نداره به جز همین سهام عدالت و همسرشم فوت شده فقط دوتا دختر داره که سر خونه زندگی خودشوننن همه مدارک متوفی چند وصتی هست مفقود شده جز کارت سهام عدالتش و هیچ میراثی هم نداره حتی جواز دفن هم مفقود شده در واقع همه مدارکش تو یه کیف بوده که همش گم شده همه کارهای انحصار ورثه هم همون موقه بعد فوت انجام شد فقط سهام عدالتش چندسال بعد فوت تازه اعلام شده که بهش تعلق گرفته حالا با وجود این که مدارکی از متوفی موجود نیست جز کارت یهام عدالتش این دوتا دخترش چه جوری میتونن سهام عدالتشو بگیرن
گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا