۰ تا ۱۰۰ وظایف مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

قانون ایران برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود ،نسبت به سایر شرکت ها اختیارات بیشتری قائل شده است.
وفق قانون، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر از این ترتیب مقرر شده باشد و هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به ان تصریح  نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن (بیهوده و غیر قابل استناد) می باشد.
بنابر همین موصوع در نوشته پیش رو بر آن شدیم که شما خواننده ی عزیز را با وظایف مدیران در شرکت محدود آشنا کنیم. 👈پس تا انتها با ما همراه باشید👉 و در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی تخصصی 👌 از طریق ارتباط تلفنی، آنلاین و یا مراجعه حضوری، از دانش و تجربه ی وکلای متخصص گروه حکمت به سرپرستی داوود چشمی بهره مند شوید.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود…

شرکت با مسئولیت محدود جزء رایج ترین شرکت های بازرگانی است؛ چرا که اصولا مابین اعضای یک خانواده، فامیل و یا دوستان و آشنایان شکل می گیرد و میزان سرمایه آن با حداقلی روبرو نیست.
وفق قانون، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه ی آن ها به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شود، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

بهترین وکیل شرکت ها

مدیر در شرکت با مسئولیت محدود و حدود اختیارات وی….

معرفی مدیران در شرکت با مسئولیت محدوو …

در شرکت های با مسئولیت محدود، شرایط انتخاب مدیر و وظایف آن تصریح نشده؛ و بحثی از هیات مدیره و مدیر عامل نیز در این شرکت وجود ندارد؛ چرا که این امکان در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد که اداره شرکت با یک مدیر انجام پذیرد و در نتیجه وجود هیئت مدیره ضروری نباشد؛ بناب این احکام خاص تشکیل جلسات و تصمیم گیری نیز در این شرکت ها اجبار نباشد.
وفق قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف (مدیری که علاوه بر یک پست اجرایی، پست مدیریتی دیگری نیز داشته باشد، به عنوان مثال عضو هیات مدیره شرکت نیز باشد) یا غیر موظف (مدیری که جز پست مدیریت در شرکت، پست اجرایی خاصی ندارد) که اصولاَ به موجب شرکتنامه یا اساسنامه، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می شوند، اداره می شود که این مدیران می توانند شخص حقیقی (از خارج از شرکا یا از بین شرکاء شرکت باشند) و یا حقوقی (شرکت) باشند.
مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، نماینده شخصیت حقوقی (شرکت) می باشند و کلیه اختیارات لازمه را ( البته وفق اصول کلی در جهت موضوع شرکت) جهت اداره ی امور شرکت دارند و هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران وجود داشته باشد باید در اساسنامه شرکت به آن تصریح گردد و در صورتی که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن (بیهوده و نامعتبر) می باشد. بنابراین اگر شرکاء بخواهند اختیارات مدیر شرکت را محدود کنند و بعضی اختیارات را از وی سلب کنند باید در اساسنامه این موارد را ذکر کنند و سپس ثبت و اگهی کنند.
و چنان چه مدیری از اختیارات خود تجاوز کند، در مقابل شرکاء مسئولیت شخصی دارد…
لازم به ذکر است که محدودیت اختیارات مدیر شرکت ممکن است در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، و به موجب تصمیم جداگانه شرکاء (یعنی اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند) اتخاذ شده باشد که در این صورت نیز تصمیم مزبور باید طبق مقررات ثبت و آگهی گردد تا دارای اعتبار قانونی باشد.
لازم به دکر است که اگر چند نفر به عنوان مدیر شرکت تعیین شده باشند و اختیارات هر یک در اساسنامه تصریح نشده باشد، هر یک از آنان دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند. البته شرکاء می توانند. اختیارات و وظایف هر یک از مدیران را تعیین نمایند و همچنین تصریح کنند که تعهدات شرکت باید به امضای فردی مدیران یا به امضای دو یا چند نفر برسد. ولی تصمیم مزبور در صورتی در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد که ثبت شده و نیز به آگهی برسد.

وظایف مدیران در شرکت با مسئولیت محدود…

قانون تجارت تصریحی مبنی بر این که مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود چیست؟!
و یا مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است، ندارد اما برای مدیران این شرکت اختیارات گسترده ای قائل شده که نمونه آن در شرکت های دیگر پیش بینی نشده است.
در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت، تاجر محسوب نمی شوند و نماینده شخصیت حقوقی (شرکت) می باشند و کلیه اختیارات لازمه را جهت اداره امور شرکت دارند و این وظایف علاوه بر اداره امور و حفظ منافع شرکت به قرار ذیل می باشد.

 • ۱- رعایت کلیه مقرراتی که طبق قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است. (مدیر و مدیرعامل باید مقررات شرکت را رعایت کنند و در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند و هر گاه در امور محوله مرتکب تعدی یا تفریط شوند و یا مقررات مربوط به شرکت را رعایت نکنند، در مقابل شرکت و شرکاء مسؤول می باشند.).
  ۲- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.
  ۳- دعوت شرکاء برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
  ۴- تقسیم سود ویژه شرکت در پایان هر سال بین شرکاء. (مدیران امانت دار و امین اموال شرکت هستند و‌چنان چه آن اموال را به نفع خود یا دیگری، تصاحب کنند و یا مورد استفاده قرار دهند؛ مرتکب جرم خیانت در امانت می شوند و به مجازات ان محکوم می گردند.).
  ۵- منظور نمودن حداقل ۵٪ از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانی که مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد.
  ۶- حضور در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت، و دادن هر گونه توضیحی راجع به امور شرکت.
  ۷- اجرای تصمیماتی که شرکاء طبق قانون و اساسنامه شرکت باید برای امور شرکت اتخاذ کنند.
  ۸- انجام کلیه مقررات قانونی که بر عهده شرکت است.
  ۹. رعایت عدالت و انصاف در معاملاتی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود با شرکت‌ انجام می دهند. (قانون ایران معاملات مدیر شرکت با مسئولیت محدود را، با شرکت منع نمی کند؛ بنابراین مدیر شرکت اختیار دارد شخصاَ با شرکتی که اداره آن را بر عهده دارد وارد معامله شود اما وفق اصول کلی در صورتی که مدیر شرکت، به زیان شرکت و نفع شخصی خود اقدامی کند، هر یک از شرکاء می توانند از محکمه تقاضای رسیدگی کنند و به عنوان خیانت در امانت مدیر شرکت را مورد تعقیب قرار دهند.).

حق الزحمه (دستمزد یا حقوق) مدیر در شرکت با مسئولیت محدود…

به طور کلی مدیر شرکت با مسئولیت محدود مستحق دریافت حق الزحمه می باشد، چون موظف است کلیه امور شرکت را اداره نموده و مسئولیت اداره شرکت بر عهده اوست. حقوق مدیر شرکت با مسئولیت محدود معمولاَ به طور ماهیانه تعیین می شود، ولی هیچ اشکالی ندارد که برای جبران زحمات او قسمتی از منافع سالیانه شرکت به او تخصیص داده شود. در مورد اول حقوق مدیر شرکت جزء هزینه عمومی شرکت منظور می گردد و در مورد دوم از سود ویژه شرکت برداشت می گردد و حتی ممکن است که این دو طریقه با هم جمع شوند و علاوه بر پرداخت حقوق ماهیانه قسمتی از منافع شرکت نیز به مدیر شرکت تعلق گیرد. حقوق مدیر شرکت معمولاَ از طرف شرکاء تعیین می گردد و تابع قراردادی است که بین شرکاء به عنوان صاحبان سهم الشرکه و مدیر شرکت منعقد می گردد.

سخن پایانی…

به شما خواننده عزیز توصیه می کنیم از آن جا که انواع شرکت های تجاری متفاوت هستند و قوانین حاکم بر آن ها و بر روابط مدیران آن ها از پیچیدگی های خاص خود بر خوردار است، لذا شما خواننده محترم جهت شناخت و تعیین وظایف مدیران شرکت با مسئولیت محدود و سایر شرکاء می توانید به وکلای متخصص و متبحر از گروه وکلای حکمت به سرپرستی داوود چشمی مراجعه کنید، تا ضمن ارائه ی تخصصی ترین مشاوره ها در زمینه ی ثبت و تشکیل شرکت، از خدمات ارزنده ای که به صورت رایگان در اختیار شما متقاضیان عزیز ثبت و تشکیل شرکت قرار می دهند، بهره مند شوید و بدین وسیله پاسخگوی نیازهای خود باشید.
لازم به ذکر است که وکلای گروه حکمت می توانند از طریق ارائه مشاوره تخصصی رایگان و یا تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز جهت ثبت و تشکیل شرکت، کلیه ی امور مربوط به تشکیل و ثبت شرکت را از جانب شما بر عهده بگیرند.

راه های ارتباطی با وکلای مجرب گروه وکلای حکمت:
شماره تماس:
☎️۰۲۱-۷۷۷۱۹۳۳۷
☎️ ۰۲۱-۲۶۴۵۵۶۸۸
📲 ۰۹۱۲۰۱۷۰۶۷۶

آدرس جهت مراجعه حضوری:
آدرس دفتر شرق تهران: تهران فلکه اول تهران پارس خیابان قانع (۱۴۲شرقی) پلاک ۳۹ واحد ۵
آدرس دفتر شمال تهران: تهران نیاوران پلاک ۱۲۷. طبقه ۶ واحد ۱۱.
ساعات کاری :
روزهای شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸:۳۰.
پنج شنبه ۹ الی ۱۲.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری و شرکت ها

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)