کمیسیون ماده ۷۷

یکی از اصلیترین و مهمترین منبع درآمد شهرداری دریافت عوارض تحت عنوان های مختلف از شهروندان است. عوارض از جمله هزینه هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می کنند پرداخت میکنند. عوارضی که شهرداری از مردم دریافت میکند دارای یک منشا خاص است که آن منشا مصوبات شورای اسلامی شهر است.دریافت عوارض از مردم باعث اختلافاتی بین شهروندان  و شهرداری شده است  به همین دلیل قانون گذار ، قانون مستقلی را در ماده ی ۷۷ قانون شهرداری که صرفا برای رسیدگی به حل اختلاف در بحث عوارض می باشد را پیش بینی کرده است ؛ دلیل ایجاد کمیسیون ماده 77 توجه قانون گذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض دریافتی است.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری :

 رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر)  ارجاع  می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی و لازم اجرا است.  در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگانی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.

در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده است.همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.

داود چشمی بهترین وکیل متخصص در امور ملکی-سرقفلی-قراردادها-حقوقی و کیفری


اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 77:

1-یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور

2-یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رییس دادگستری کل استان

3-یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

صلاحیت کمیسیون ماده 77:

1-رسیدگی به اختلاف میان مودی (مدعی) و شهرداری: 

وظیفه کمیسیون رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد.

کمیسیون ماده ۷۷

2-تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری:

به استناد ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر می دارد : شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده  ۷۷  ؛ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نمی باشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول در بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.

وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری:

*رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری 

*تعیین میزان خسارت دَکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موجب که ادعای خسارت صاحبان آن ها گردد.

*رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها ، توسط شهرداری مرمت و دیوار کشی نشده است.

*تقسیط عوارض مودیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد. 

*رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله. 

*رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی ها ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77:

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است.اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدیدنظرخواهی است.

Rate this post

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)