کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را که از سوی شهرداری گزارش می شود داراست و با انشای رای در خصوص تخلف تعیین تکلیف می نماید.

کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد که ابتدا مبادرت به صدور رای می نمایند به کمیسیون بدوی ماده صد موسوم اند. آرای کمیسیون های بدوی ماده صد با انقضای مدت ده روز از زمان ابلاغ و عدم اعتراض قطعیت می یابند و در صورت اعترضا شهرداری یا مالک و یا قائم مقام وی، موضوع در کمیسیون دیگر ماده صد – که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در رای قبلی شرکت داشته اند – مطرح می شود. این کمیسیون به کمیسیون تجدید نظر مرسوم است. رای صادره توسط کمیسیون تجدیدنظر قطعی است.

ماهیت کمیسیون ماده صد

از آنجا که نحوه رسیدگی و تصمیم گیری و اقدام در کمیسیون به نوعی شبیه رسیدگی های قضایی است، کمیسیون ماده صد را به نوعی نهاد شبه قضایی می دانند.
مسئولیت اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد به عهده ماموران اجرای احکام شهرداری است که به صراحت در تبصره یک ماده صد آمده است.
قلع و تخریب بنای ساخته شده، اعاده وضع و رفع خلاف، تبدیل به وضعیت مجاز، تعطیل و جریمه نقدی از انواع مختلف تصمیمات کمیسیون های ماده صد است که به موجب مقررات اصدار می یابد. هم چنین کمیسیون می تواند در صورت عدم احراز وقوع تخلف به رفع تعرض شهرداری و صدور گواهی لازم، رای صادر نماید. از سوی دیگر به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از آرای قطعیت یافته کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

کمیسیون ماده صد شهرداری

طرز رسیدگی کمیسیون ماده صد

نحوه تشکیل جلسات کمیسیون

تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد فقط با حضور هر سه نفر عضو، رسمیت می یابد و آرا صادره با نظر اکثریت (دو نفر) معتبر است. بنابراین چنانچه یکی از اعضا نظر متفاوتی از دو عضو دیگر داشت صورت جلسه را امضا و نظر خود را درج می نماید. رسمیت جلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و شیوه صدور رای با یکدیگر تفاوتی ندارد.
مراحل طرح پرونده در کمیسیون
کمیسیون ماده صد پس از تشکیل و رسمیت جلسه پرونده های تخلفات ساختمانی را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهد.

تشکیل پرونده،

برای هر ملک یک پرونده مجزا تشکیل می شود. پرونده ها باید کامل و حاوی تمام نکاتی باشد که اعضا کمیسیون از وقوع تخلف یا تخلفات، نوع و میزان آن اطمینان حال نمایند.

مهمترین پرونده های کمیسیون  ماده صد

اهم موضوعاتی که در پرونده باید وجود داشته باشد عبارتند از :
1- فرم های تکمیل شده اعلام تخلفات ساختمانی (این فرم ها براساس گزارش مامور شهرداری که از محل عملیات ساختمان بازدید نموده است و با توجه به موقعیت و ضوابط حاکم بر ملک تکمیل می گردد و پس از امضا معاونین فنی و شهرسازی و شهردار، طی نامه رسمی به دبیرخانه کمیسیون ارسال می شود.
2- نشانی کامل ملک و نشانی مالک
3- تعیین موقعیت ملک از نظر محل وقوع آن در محدوده یا حریم شهر به هنگام احداث بنا و در حال حاضر که پرونده در کمیسیون مطرح است.
4- تعیین موقعیت ملک از نظر مکانی
5- مزاحمت یا مشرفیت بنای احداثی نسبت به املاک مجاور
6- رعایت یا عدم رعایت برهای اصلی یا تجاوز به معابر عمومی
7- مغایرت بناهای احداثی با اصول شهرسازی حاکم بر ملک، برابر ضوابط طرح مصوب شهر از نظر کاربری، تراکم ساختمان، سطح اشتغال، ارتفاع و تعداد طبقات و…، اصول فنی و رعایت استحکام بنا و اصول بهداشتی
8- ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای احداثی ساختمان
9- تاریخ شروع بنا و اینکه ساختمان فعلا در چه مرحله ای است (پی کنی، سفت کاری، بهره برداری و …) و تاریخ اتمام بنا در صورت اتمام.
10- سابقه ابلاغ قانونی به ذینفع برای ارائه دفاعیات کتبی
11- دفاعیات کتبی ذینفع و مدارک و مستندات مربوط در صورت ارائه، و اطمینان از رعایت مهلت ده روز مندرج در تبصره یک ماده صد
12- سابقه اقدامات شهرداری در رابطه با تخلف، اخطار، جلوگیری، پلمپ و…

پیشنهاد ما به شما مطالعه پرونده وکیل شهرداری

روند رسیدگی

پس از مطالعه و بررسی پرونده و ملاحظه توضیحات شفاهی نماینده شهرداری و ذینفع (در صورتی که به جلسه دعوت شده باشد) و اطمینان از طی مراحل قانونی ابلاغ به مالک یا مالکین، و رعایت مهلت های مقرر، اعضای کمیسیون وارد شور شده و با توجه به محتویات پرونده، چنانچه مدارک و مستندات کافی و معد صدور حکم باشد با در نظر گرفتن مفاد ماده صد و تبصره های ذیل آن و سایر مقررات مربوطه تصمیم گیری، و براساس نظر اعضا نسبت به انشا رای مبادرت خواهند نمود. چنانچه نیاز به ارائه مدارک و مستندات دیگری از سوی شهرداری یا ذینفع ملاحظه نمودند و یا در صورت ضرورت ارجاع برخی امور به کارشناس، یا بازدید اعضا کمیسیون از محل، نظریه خود را با تعیین مهلت برای انجام امور لازمه صورت مجلس و پس از انجام آن ها، در جلسات بعدی مجددا بررسی تا به صدور رای منتهی گردد.

پیشنهاد ما به شما صلاحیت و نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده 77 شهرداری

صدور رای

کمیسیون پس از وصول پرونده از شهرداری به ذینفع اعلام می نماید که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می نماید رسیدگی نموده و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. هم چنین کمیسیون در مواردی که افراد ذینفع که شهرداری از عملیات ساختمانی آن ها جلوگیری کرده شکایت می نمایند به همین نحو عمدل می کند.

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)