وکالت زوجه در طلاق

وکالت زوجه در طلاق
در خصوص وکالت زوجه در طلاق نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای وکالت زوجه در طلاق نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

در برخی مواقع مرد در ضمن عقد نکاح و یا به موجب قرارداد جدا گانه به زن حق طلاق یا وکالت در طلاق می دهد حال می خوایم بدانیم که ارزش این وکالت زن در طلاق به چه میزان است و مراحل و روند رسیدگی به این گونه طلاق ها به چه صورت خواهد بود برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص وکالت زوجه در طلاق تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

وکالت زوجه در طلاق(حق طلاق برای زن است)

طلاق به معنی بر هم زدن عقد دائم است که با آداب مخصوص به خود قابل اجرا است.

طلاق به وسیله وکالت طلاق زن، همان طلاق توافقی است با این فرق که شوهر به جای حضور خودش یا داشتن وکیل مستقیم، در اینجا وکیل مع الواسطه دارد.

وکالت زوجه در طلاق یا حق طلاق برای زن به این صورت است که زن از شوهر خود وکالت دارد در انتخاب وکیل که با حدود اختیارات درج شده در وکالتنامه به دادگاه صالح مراجعه کرده و زوجه را طلاق دهد.

پیشنهاد ما به شما مطالعه مقاله وکیل طلاق توافقی

موارد طلاق به درخواست زن

در ماده 1133 در قانون مدنی که اینطور بیان شده است که : «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد

زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از

جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن،

می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.برحسب ماده 1133 حق طلاق با زوج است ولی در

مواردی زن هم نیز می تواند خود را مطلقه سازد.این امر از طریق قید شرط وکالت زن از جانب

زوج برای مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مانند عقد بیع امکانپذیر

است.

مستندات قانونی وکالت زوجه در طلاق

مطابق ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند

یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل

باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌سازد.

البته با رعایت شروط 12 گانه مندرج در عقدنامه که زوجه باید در پروسه ای طولانی به دادگاه

رفته و یکی از آن شروط 12 گانه را ثابت کرده و سپس وکیل شوهر در طلاق می شود. اما

وکالت مطلق و کامل آن است که یا به صورت شرط مستقل در سند ازدواج نوشته شود و یا این

که بعد از ازدواج از طریق دفتر اسناد یا کنسولگری ایران، وکالت رسمی زوج به زوجه در طلاق

اعطا کند که هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کرده و با گرفتن وکیل برای شوهر، خود را

مطلقه نماید.

وکالت زوجه در طلاق
وکالت زوجه در طلاق

 بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق 

قانون گذار ما در ماده 1145  قانون مدنى، شرایطى که باعث بائن شدن طلاق را فراهم مى‌نماید،بیان نموده است در نتیجه اگر این شرایط مهیا نبوده باشد،طلاق رجعی محسوب خواهد شد.

در چنین شرایطی، بعد از این که زن به موجب وکالت از جانب شوهرش، خود رامطلقه نمود، چون طلاق رجعی محسوب می شود شوهر می تواند در زمان عده به زن رجوع نماید، ولیکن زن نمیز مى‌تواند مجدداً از وکالت داده‌شده توسط شوهرش، براى طلاق استفاده نماید چرا که با رجوع وکالت زوجه در طلاق منفسخ نشده و کماکان پابرجاست و با رجوع شوهر، به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروطی که در عقد درج شده بوده برخواهیم گشت.

رجوع شوهر تنها تا دو بار امکان پذیر خواهد بود و در طلاق شماره سه (چنانچه زن از وکالت اعطایی جهت طلاق  تا سه مرحله استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى تلقی نمی گردد بلکه بائن و غیرقابل رجوع محسوب می شود.

نکات مهم بذل مهر

راه دیگر براى بائن شدن طلاق این است که در همان مرحله نخست، بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا دادن عوضى از سوى زوجه به زوج می باشد. (میزان بذل یا عوض تاثیری نخواهد داشت ولیکن در رویه دیده شده که با بذل بیش از نصف مهریه به طلاق بائن رای صادر می کنند.)

نکته مهمی که وجود دارد این است که شوهر بذل (یا عوض) زوجه را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى خواهد بود. (بر گرفته از ماده 1146 قانون مدنى)

این امر بدیهى می باشد اگر زن بخواهد وکالت در طلاقش را از طریق وکیل پایه یک پیگیری نماید، می بایست براى این امر، وکالت در توکیل به غیر را  (مجوز وکالت دادن به شخص دیگرى که چون کار،قضائی است حتما و الزاما بایدبه وکیل دادگستری اعطا شود) هم از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل هم به این معنا است که  زن از طریق وکیل دادگستری به اجراى صیغه طلاق مبادرت نماید

 

مراحل درخواست طلاق با وکالت زوجه  در طلاق

پس از این که زن حق طلاق همان وکالت زوجه در طلاق را از همسرش دریافت می نماید می تواند مراحل طلاق با داشتن حق طلاق را به طور قانونی سپرس کند
زوجه با مدارک کامل هویتی مانند وکالتنامه طلاق ، عقدنامه یا رونوشت آن (اگر عقد نامه را در دسترس خود ندارید می توانید با مراجه به دفتر خانه ایی که در آنجا عقد نکاح را منعقد نموده اید مراجعه کرده و درخواست رونوشت عقدنامه را تقاضا نمایید)، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی خود و ترجیحا کپی شناسنامه و کارت ملی همسر، به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه می نماید،توجه داشته باشید در وکالت در طلاق اخذ وکیل برای مرد اجباری خواهد بود.
با مراجعه زوجه به زوج و امضاء وکالتنامه، وکیل پایه یک دادگستری با عنایت به وکالتی که زوجه از زوج داشته وکیل مع الواسطه زوج خواهد شد و تحت عنوان وکیل زوج قادر خواهد بود تا همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نموده (که البته در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد) و بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی خواهد بود

روند رسیدگی

مع الاسف برخی از وکالتنامه های طلاق به تعبیر عامیانه حق طلاقی که زن دارد ناقص تنظیم شده است و در عمل مشکلاتی برای پرونده طلاق توافقی ایجاد می نماید. یکی از شایع ترین آن ها عدم درج حق قبول بذل در وکالت نامه های محضری خواهد بود و دومی عدم درج اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی می باشد.

اگر وکالت زوجه در طلاق ، کامل تنظیم شده باشد در حال حاضر در شهر تهران با توجه به رویه دادگاه ها، به صورت فوری معمولا از یک هفته تا دو الی سه ماهه دادنامه طلاق توافقی صادر خواهد شد و پس از آن زوجه در ظرف مدت ۳ ماه با در دست داشتن حکم دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) و وکالت در طلاق، می تواند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق مراجعه نماید.

نکته ای مهم در مراحل طلاق با داشتن حق طلاق می بایست در نظر داشت این است که اگر زنی در وکالتنامه، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را نداشته باشد رویه مراجع به این صورت است که حکم حتمآ قطعیت پیدا کرده باشد که مستلزم آن است که گواهی عدم امکان سازش را موکول به گذشتن مهلت های قانونی تجدید نظر و فرجام خواهی یعنی ۴۴ روز بعد می نمایند.

 

کلام آخر

 گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

 

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره وکالت زوجه در طلاق دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص وکالت زوجه در طلاق نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.