هزینه سرایداری و نگهبانی آپارتمانها چگونه محاسبه می شود؟

هزینه سرایداری و نگهبانی آپارتمانها چگونه محاسبه می شود؟

معمولا در ساختمانهای بزرگ و مجتمع ها افرادی را به عنوان نگهبان و یا سرایدار مشغول می شوند که هزینه های مربوط به این موارد به صورت مساوی همه واحدهای ساختمان ( هم تجاری و هم مسکونی) بصورت مساوری تقسیم می شود.

در جواب این سوال که هزینه سرایداری و نگهبانی آپارتمانها چگونه محاسبه می شود؟ میتوان به مواد 4 و 23 و 25 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها اشاره کرد:

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

ـ قسمت هاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون تملك آپارتمانها عبارت از:

الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب مركز حرارت و تهويه، رختشويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي انبار عمومي ساختمان، اطاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه ‌هاي فاضلاب لوله‌ ها از قبيل (لوله‌ هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهويه مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله‌ هاي بخاري) گذرگاههاي زباله و محل جمع آوري آن و غيره.

پ ـ اسكلت ساختمان.

تبصره ـ جدارهاي فاضل بين قسمتهاي اختصاصي مشترك بين آن قسمت ها است مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ ها ـ راهروها ـ پله ‌ها – پاگردها ـ كه خارج از قسمت ‏هاي اختصاصي قرار گرفته اند.

ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسائل تأمين كننده روشنائي، تلفن و وسائل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنها به استثناي تلفن هاي اختصاصي، شيرهاي آتش نشاني، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌ هاي ايمني.

ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ بنادر آن احداث گرديده است.

ح ـ نماي خارجي ساختمان.

خ ـ محوطه ساختمان، باغ ها و پارك ها كه جنبه استفاده عمومي دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

هزینه سرایداری و نگهبانی آپارتمانها چگونه محاسبه می شود؟

ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

ماده 23 ‌(اصلاحي 17ˏ03ˏ1359)ـ ‌شركاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌ هاي مستمر و هزينه‌ هائي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك بنا مصرف ميشود طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتيكه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه ‌هاي مشترك پيش ‌بيني نكرده باشند سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه ‌هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد.

از قبيل آب، گازو‌ئيل، اسفالت پشت ‌بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده 4 قانون تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل هزينه‌ هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تاسيسات، باغبان، تزئينات قسمتهاي مشترك و غيره بطور مساو‌ي بين مالكين يا استفاده كنندگان تقسيم مي‌ گردد. تعيين سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان با مدير يا مديران ميباشد

تبصره(اصلاحي 17ˏ03ˏ1359): چنانچه بموجب اجاره ‌نامه يا قرارداد خصوصي هزينه ‌هاي مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستا‌جر ميتواند از محل مال ‌الاجاره هزينه‌ هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينه‌ هاي جاري مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاو‌ه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.

ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

ـ هزينه‌ هاي مشترك عبارتست از:
الف ـ هزينه‌ هاي لازم براي استفاده حفظ و نگاهداري عادي ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه
ب ـ هزينه‌ هاي اداري و حق ‌الزحمه مدير يا مديران.

فصل چهارم ـ حفظ و نگاهداري تعمير بنا

جهت هر گونه مشاوره حقوقی میتوانید با گروه وکلای حکمت در تماس باشید.

وکیل ملکی 

وکیل قرارداد

وکیل حقوقی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا