نمونه دادخواست انحصاروراثت-دانلود-صفر تا صد -به زبان عامیانه و کاربردی

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

نمونه دادخواست انحصار وراثت را می توانید از متن  ذیل  دانلود کنید که خود، جژء بهنربن نمونه داخواست انحصار وراثت است 

گواهی انحصار وراثت یا حصر ورثه چیست؟

گواهی است که در آن ،تعداد وارث‌های شخص فوت شده و میزان سهم الارث آنها ، تعین شده

درخواست  گواهی حصر وراثت به کجا باید داده شود  ؟

 شورای حل اختلاف ،آخرین محل اقامت متوفی ( منظور محل زندگی ) است. یعنی آخرین خانه ی مسکونی که متوفی در آنجا سکونت داشته . مهم نیست که آن فرد در کجا فوت کرده یا اموال او در کدام شهر باشد.

آیا اگر فروشنده ملک و یا بدهکار و یا هر شخص ذینفع… ،و قصد دارد  علیه فردی طرح دعوی کند و آن شخص ،فوت کرده ،می تواند بمانند وارث، تقاضای صدور گواهی حصر را بنماید ؟؟

بله بموجب قانون امور حسبی افراد ذینفع اعم از طلبکار ، خریدار و….می توانند دارخواست گواهی حصر وراثت بدهند 

چه اشخاصی می توانند درخواست حصر وراثت را بدهند ؟

طبق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی:

هر یک از ورثه   ویا هرکس که از ارث سهم یا نفعی می‌برد (مثل طلبکاران متوفی -کسی که با متوفی در زمان حیاتش معامله نموده و یا کسی که به نفعش وصیت شده ویا….) می‌تواند درخواست حصر وراثت را بدهد 

 

در صورت امتناع یکی از وراث از دادن مدارک:

اگر گاه  یکی از وراث از دادن مدارک مورد نیاز ،امتناع کند هرکدام از وراث  به تنهایی می توانند درخواست استعلام ، از اداره ثبت اخوال و ساز مراجع ذی ربط ، بنمایند

ضمنا  اگر سایر ورثه ، همکاری در جهت اخد گواهی حصر وراث ننمایند ،یکی از ورثه به تنهایی می تواند درخواست حصر وراثت را پیگیری نمایند و نیاز به اخذ وکالت از سایر ورقه نیست

نمونه دادخواست انحصار وراثت

خواهان :در قسمت مشخصات خواهان، مشخصات متقاضی حصر وراثت میبایست نوشته شود

نکته :در این قسمت  اگر متقاضی حصر وراثت ،یکی از ورثه هم باشد  کفایت می کند و نیاز به امضای دادخواست توسط ،تمامی ورثه نیست

خواندگان: در قسمت خواندگان ، اسامی سایر ورثه در این قسمت قید می شود

نوع خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

متن دادخواست

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ……………………  و…………. …

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند . لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نکته : اگر اسم بعضی از ورثه را در دادخواست عمدا قید ننماید طبق ماده 9 ، مرتکب جرم کلاهبرداری شده ائید

نمونه دادخواست انحصار وراثت توسط وکیل 

دادخواست انحصار وراثتی که توسط وکیل داده می شود عینا شبیه دادخواست مندرج در بالا است و فقط باید

در قسمت مشخصات وکیل ،نام و مشخصات وی قید شود

و د رابتدای دادخواست قید شود …اینجانب وکیل خواهان ….

این مطالب را از دست ندهبد

میزان مالیات بر ارث چقدر  است ؟؟

نحوه واگذاری و فروش سهم الارث

نحوه تقسیم ترکه ( ارث)

گواهی فوت 

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست نمونه انحصار وراثت:

برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید مدارک مورد نظر را +دادخواست انحصار وراثت را( اگر  درشهرتان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی دارد به آنحا تحویل بدهید و اگر ندارد به شورای حل اختلاف تقدیم نموده) که ما در ذیل به آنها اشاره می نمائیم 

1-کپی شناسنامه متوفی و ورثه  ( صفحه اول و دوم )

این مطلب را از دست ندهید و روی آن کلیک نمائید 

مجازات عدم درج اسم ورثه در گواهی حصر وراثت( ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت )  +چه کسانی می توانند به حصر وراثت اعتراض کنند 

2-گواهی فوت متوفی :

3-استشهادیه محلی  (اشتشهادیه محلی  بدین معنا می باشد که شماباید دو تا 3 نفر از افرادی که ورثه و متوفی را می شناسند به یکی از دفاتر اسناد رسمی که تمایل داشتید ببرید  و در فرم مخصوصی آن شهود شهادت دهند که فردی مثلا علی ،فوت کرده و  ورثه وی  عبارتند از رضا و نقی است  )

4- اظهارنامه مالیاتی ( که در حال حاضر نیز گواهی مالیاتی لازم نیست )

5.عقدنامه همسر یا همسران : اگر متوفی همسر دارد، و آنها بعد از فوت متوفی در قید حیات داشند ، کپی عقد نامه نیز باید پیوست شود

نمونه دادخواست انحصار وراثت

خواهان :در قسمت مشخصات خواهان، مشخصات متقاضی حصر وراثت میبایست نوشته شود

نکته :در این قسمت  اگر متقاضی حصر وراثت ،یکی از ورثه هم باشد  کفایت می کند و نیاز به امضای دادخواست توسط ،تمامی ورثه نیست 

 

خواندگان: در قسمت خواندگان ، اسامی سایر ورثه در این قسمت قید می شود

نوع خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

متن دادخواست 

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ……………………  و…………. …

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند . لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نکته : اگر اسم بعضی از ورثه را در دادخواست عمدا قید ننماید طبق ماده 9 ، مرتکب جرم کلاهبرداری شده ائید

نمونه دادخواست انحصار وراثت توسط وکیل 

دادخواست انحصار وراثتی که توسط وکیل داده می شود عینا شبیه دادخواست مندرج در بالا است و فقط باید

در قسمت مشخصات وکیل ،نام و مشخصات وی قید شود

و د رابتدای دادخواست قید شود …اینجانب وکیل خواهان ….

این مطالب را از دست ندهبد 

نحوه واگذاری و فروش سهم الارث

نحوه تقسیم ترکه ( ارث)

جهت مشاوره با  وکیل  و مشاوره حقوقی ،وکیل ملکی  و وکیل قرارداد در زمینه ارث تماس حاصل فرمائید 

تفاوت گواهی حصر وراثت  زیر 30 میلیون ریال یا بالاتر از سی میلیون ریال 

گواهی حصر وراثت  خود بر  دو گونه است

گواهی حصر وراثت تا سقف 3  میلیون تومان( محدود )

گواهی حصر وراثت بالاتر از  3 میلیون تومان ( نامحدود )

-اگر ارزش دارایی متوفی( اعم از ملک یا ماشین و…) تا سقف 3 میلیون تومان باشد، می بایست گواهی حصر وراثت زیر 3 میلیون تومان از شورای حل اختلاف اخذ گردد

-اگر اموال بجا مانده از متوفی بیش از 3 میلیون تومان باشد می بایست گواهی حصر وراثت بالاتر از 3 میلیون تومان اخذ گردد

نکته :

کاربرد گواهی حصر وراثت تا سقف 3 میلیون تومان و یا بیشتر از آن ،در جایی هویدا می شود که

اگر ورثه بخواهند مالی که ارزش آن بیشتر از 3 میلیون تومان است را انتقال دهند ،الزاما  می بایست  از گواهی حصر وراثت، بالای 3 میلیون تومان استفاده نمایند

 

نکته :

باید بدانید اگر اسناد و مدارک فوق را نداشته باشید به صرف درخواست شما ، مدارک مربوطه را از مراجع ذی ربط می خواهد

بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:گواهی انحصار وراثت چیست ؟صفر تا صد مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست انحصار وراثت-NEMONE DADKHAST ENHESAR VERASAT

برای دانلود رایگان فایل WORD نمونه دادخواست انحصار وراثت روی لینک مقابل کلیک کنید:نمونه دادخواست انحصار وراثت

جهت دریافت گواهی انحصار وراثت چه مراحلی باید طی شود؟

 • تهیه فرم های مخصوص از شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفی
 • تاییدیه وراثت در دفتر اسناد رسمی
 • محاسبه و پرداخت مالیات تمام اموال متعلق به متوفی
 • ارائه مدارک به شورای حل اختلاف جهت صدور گواهی انحصار وراثت

ارسال نمونه دادخواست انحصار وراثت به کدام مرجع است؟

نمونه دادخواست انحصار وراثت بایستی حتما به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد.  دادگاهی که در نزدیکی اخرین محل زندگی متوفی باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع انحصار وراثت است. دادگاه های عمومی و انقلاب محل هایی هستند که بایستی نمونه دادخواست انحصار وراثت به آنان ارائه گردد.

در ادامه بخوانید:

5 نکته طلایی در مورد انحصار وراثت که باید بدانید:

1-فرم مخصوص چاپی را بگیرید:

اولین مرحله برای دریافت گواهی انحصار وراثت این است که فرم مخصوص چاپی درخواست این گواهی را از شورای حل اختلاف تهیه کنید.

 • شورای حل اختلاف صالح

اینکه به کدام شعبه شورا بروید هم مهم است. شما باید به شورای حل اختلاف شهری بروید, که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است.

 • پر کردن فرم انحصار وراثت

در اینجا می‌توانید فرم مخصوص را دریافت کنید. در این فرم باید اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند, را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم بنویسید.

کار با پر کردن همین فرم تمام نمی‌شود بلکه شما باید به ۲ محل دیگر برای تکمیل مدارک خود مراجعه کنید, و دوباره با این فرم به شورای حل اختلاف برگردید.

2-وقت تأیید وراث است:

در این مرحله باید سری به یک دفتر اسناد رسمی بزنید که معمولا در هر محله‌ای پیدا می‌شود. شما فرمی که از شورای حل اختلاف گرفته‌اید را به همراه گواهی فوت متوفی و همچنین اصل و کپی‌شناسنامه, و کارت ملی‌ تمام وارثان باید به یک دفتر اسناد رسمی ببرید.

یادتان باشد که در این مرحله ۲ شاهد هم که وارثان را می‌شناسند باید همراهتان باشند. در حقیقت این مرحله برای این است که دفتردار، شهادت‌نامه‌ای را تنظیم کند و شاهدان با دادن امضا و گواهی، وراث متوفی را به‌طور رسمی در همان فرم مخصوص تأیید کنند.

این فرم ثبت‌شده، یکی از مدارکی است که شوراهای حل اختلاف در گام‌های بعدی از شما می‌خواهند.

3-تعیین تکلیف مالیات بر ارث:

باید تکلیف اموال و دارایی‌های فرد متوفی هم در این مرحله مشخص شود. وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند.

 • مشخص شدن مالیات بر ارث:

بعد یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود. این مالیات براساس قوانینی مشخص محاسبه می‌شود که با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توانید, نحوه محاسبه آن را بفهمید. فقط یادتان باشد که این مالیات براساس اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند دریافت می‌شود.

در ستون همین صفحه می‌توانید با طبقه‌بندی وراث آشنا شوید. بعد اداره دارایی به شما رسیدی می‌دهد , که این رسید هم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است.

4-مراجعه به شورای حل اختلاف

فرم مخصوص انحصار وراثت که با امضای همه وراث و شاهدان در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، کپی برابر اصل شناسنامه وراث، گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفی، دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث، مدارک مهمی هستند.

که شما باید تهیه کرده باشید و آنها را به یکی از شوراهای حل اختلاف تحویل دهید. یادتان باشد , که حتما اصل شناسنامه وراث را به همراه داشته باشید.

نکته دیگر هم این است که لازم نیست همگی ورثه شال و کلاه کنید و به شورای حل اختلاف بروید، یک نفر از وراث هم برای ارائه مدارک و دادخواست به شورای حل اختلاف ‌برود کفایت می‌کند.

5-مراحل بعدی بدون شما

کار صدور گواهی انحصار وراثت را از این مرحله به بعد باید به شورای حل اختلاف بسپارید. حالا نوبت همان آگهی معرفی رسیده که احتمالا ‌در مورد آن چیزی شنیده‌اید, و یا آن را در یکی از روزنامه‌ها دیده‌اید.

مرجع قضایی پس از ملاحظه اسناد و مدارک که ارائه داده‌اید و با هزینه شما در یک روزنامه کثیرالانتشار، تقاضای شما را آگهی می‌کند تا اگر شخص متوفی، وارث دیگری داشته باشد, با ملاحظه این آگهی به دادگاه مراجعه کند.

پس از گذشت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

اگر میخواهید بدانید انحصار وراثت به چه معنا است؟ و یاشخصی که از دنیا برود تکلیف مال او چه خواهد شد؟ آیا میدانید چه کسی سهم ورثه را تعیین میکند؟ما در این مطلب در مورد انحصار وراثت توضیحاتی ارائه داده ایم و برای شما همراهان عزیز نمونه دادخواست انحصار وراثت را فراهم کرده ایم .این دادخواست به لحاظ فضائی و حقوقی کامل میباشد ولی بهتر است قبل از تنظیم نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت با وکیل ارث گروه وکلای حکمت مشاوره دریافت نمایید.در این بخش ما قصد داریم به این سوالات مهم پاسخ دهیم.

5/5 - (1 امتیاز)

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام صندوق اماناتی در بانک بنام متوفی می باشد که درصد زیادی از طلا و اشیا با ارزش بالا متعلق به فرزندان ایشان در آن نگهداری میشود که مال ارثی نمی باشد تکلیف آن چیست لطفا راهنماییکنید (مالیات بر ارث)

 2. بنفشه باقریون گفت:

  با سلام ،چگونه اموال غیر منقول متوفی (در حالیکه اطلاعات کاملی از اموال نداریم )را شناسایی کنیم ؟

  1. فرهاد ابوالفتحی گفت:

   با سلام ،چگونه اموال غیر منقول متوفی (در حالیکه اطلاعات کاملی از اموال نداریم )را شناسایی کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)