خانواده

نامزدی -پس گرفتن هدایای نامزدی بعد از بهم خوردن رابطه-قوانین دوران نامزدی-نمونه اظهارنامه

یکی از تاسیس های حقوقی مطابق قانون ایران، نامزدی می باشد که این امر دارای آثار گوناگون متفاوت و کثیری می باشد که به همین منظور برای آشنایی بیشتر میتوانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نامزدی:

به دورانی گفته می شود که پس از توافق دو طرف برای ازدواج آغاز می شود قرارداد نامزدی باعث بوجود آمدن تعهد اخلاقی و به نوعی نسبت خویشاوندی میشود که این خود دارای آثار حقوقی میباشد.

مطابق با مواد 1035 و 1040 قانون مدنی ایران:

 نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرف‌نظر کنند. کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی‌آید، به معنای زدن نام است و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می‌شود.

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی می‌گوید:

وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌توانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.نامزدی یک قرارداد برای ازدواج در آینده است که در آن عقد و نکاحی صورت نگرفته است و دو طرف تا آخرین لحظه میتوانند به صورت آزادانه برای زندگی ود تصمیم بگیرند. بنابراین همانطور که برخی اساتید حقوقی معتقدند، نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ الزامی از نظر قانون برای نامزدها به بار نمی‌آورد، بلکه تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام‌آور نیست.

نامزدی یک قرارداد جایز است که هریک از طرفین میتوانند آن را برهم زنند. طرف دیگر نمی‌تواند از جهت صرف خودداری نامزد ممتنع از ازدواج، مطالبه خسارات کند؛ با این حال هر گاه یکی از نامزدها، بدون دلیلی موجه، قرارداد نامزدی را بر هم بزند، باید خسارات ناشی از عملکرد بدون دلیل و مقصرانه خود را جبران کند زیرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدی را داشته است اما نباید از این حق قانونی خود سوءاستفاده کرده و با تقصیر آن را به ضرر طرف دیگر بهره‌برداری کند.

چرا که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اگر در اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه با ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می‌توان به نامزدِ زیان دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادّی، جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

هدایای مربوط به دوران نامزدی:

نامزدی یکی از دوران شیرین هر آدمی است که در این دوران هر یک از طرفین برای ابراز علاقه و یا به دست آوردن دل طرف مقابل و جلب محبت یکدیگر در طول این مدت هدایایی برای یکدیگر تهیه کنند ولی اگر پس از این دوران ازدواجی صورت نگیرد و بخواهند این نامزدی را بر هم زنند مشکلی که پیش می آید پس گیری هدایای رد و بدل شده در این دوران است.

هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس‌گیری است و بعد از آن، در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس‌گیری به ‌شمار می‌رود. اگر طرفین می‌خواهند هدایای خود را پس بگیرند، باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهند و تقاضای پس گرفتن آنها را مطرح کنند.

مطابق با  ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی:

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد و مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد، محسوس نخواهد بود

بنابراین افراد باید بدانند که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده‌های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، این هدایا قابل مطالبه نیست؛ بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا بتوانند هدیه خود را پس بگیرند که این شرایط شامل موارد ذیل می‌شود:

طبق ماده 1037 هر یک از نامزدها درصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد 

ماده 1038 مفاده ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود

در دو ماده فوق باید بین هدایائی که موجود است و هدایائی که از بین رفته است تفاوت قائل شویم

هدایائی که مصرف شدنی است مانند عطر و… بران ضمانی بار نیست به عبارتی هدایای مصرف شدنی بخشیده شده است و حق مطالبه ندارد طرف مقابل معذالک هدایائی که عادتا نگه داشته میشود مثلا ساعت، گردنبند و… به طور مقید بخشیده میشود به بهم خوردن نامزدی حق مطالبه دارد طرف مقابل مگر در دو صورت

تلف شدن هدیه بدون تقصیر گیرنده*
 بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت باشد*

ماده 1037 ناظر به هدایای دوران نامزدی است نه ما قبل آن ، هدایای ما قبل نامزدی تابع قواعد مربوط به هبه اموال است(دکتر کاتوزیان)

درمورد نامه های دوران نامزدی چنانچه نامه ها وجود داشته باشند میتوان استرداد کرد ولی در صورت تلف نمیتوان بهای آن را مطالبه کرد
درمورد عکس ها در دوران نامزدی میتوان آن را درصورت باقی ماندن عکس ها آن را مطالبه کرد در مورد خسارت چنانچه عکس ها عرفا ارزش مالی داشته باشد و با تقصیر دریافت کننده تلف شده باشد قابل مطالبه است.

بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:تنصیف زوجین

نمونه اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی:

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)   استرداد هدایای نامزدی  (مشخصات مخاطب)
خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب در تاریخ …… با حضور خانواده خویش جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما نائل آمدم که پس از گفتگوهای اولیه اینجانب با جنابعالی و رضایت خانواده خویش، به منظور شناخت و آشنایی بیشتر اقدام به نامزدی و صیغه محرمیت موقت نموده ایم. در مدت آشنایی و بنا بر رسم معمول اینجانب اقدام به خرید هدایای برای جنابعالی نموده ام و بنا بر عین بودن آن هدایا، اصل بر باقی بودن آن ها می باشد. متأسفانه پس از گذشت اندک زمانی، طرفین متوجه اختلاف اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی شده و به خانواده ابراز داشته هیچ گونه تفاهمی به منظور عقد نکاح با یکدیگر نداریم. حال تقاضا دارم بنابر شرح هدایای خریداری شده که به شرح …..در مدت ….. روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول این مدت برای شما خریداری نموده ام، اقدام نمایید و در غیر اینصورت اینجانب حق خود را محفوظ داشته و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه پاسخ

پیشنهاد ما برای شما:وکیل خانواده

گروه وکلای حکمت:

با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران وکیل در نیاوران ، وکیل در شرق تهران ، وکیل در نارمک ، وکیل در فرمانیه ، وکیل در کامرانیه ،وکیل در قیطریه ،وکیل تهرانپارس ، وکیل دزاشیب، وکیل در میرداماد ، وکیل در الهیه، وکیل در اندرزگو ، وکیل در دروس  ،وکیل در شهرک غرب با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

وکیل تهرانپارس

Rate this post

ادامه مطلب
شکایت کیفری نفقه( میزان مجازات )نحوه اثبات -پرداخت بعد شکایت -کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)