ارث و انحصار وراثت

نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن ( قانون جدید )وکیل داود چشمی

نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن ( قانون جدید )وکیل داود چشمی

یکی از دعاوی رایج و بسیار مهم ؛ در دادگستری اختلافات مربوط به ارثیه از جمله میزان  و نحوه محاسبه ارث یک زن می باشد.

..

میزان ارث زن ( با وجود فرزند یا بدون فرزند )

میزان سهم الارث  یک زن برحسب اینکه …

 • مرد فرزند داشته باشد یا نداشته باشد
 • یا اینکه  مرد یک همسر یا چند همسر داشته باشد 

فرق می کند و بعبارتی در میزان سهم الارث یک زن ( کم و یا زیاد شدن آن) اثر دارد 

 بدین نحو که برابر ماده 946 قانون مدنی ..

اگر مردی که فوت کرده ،یک  یا چند فرزند داشته باشد، و یا در صورت وجود همسر دیگری نوه ای داشته باشد ،سهم الارث زن می شود…             یک هشتم
اگر مردی که فوت کرده ،یک  یا چند فرزند داشته باشد، و یا در صورت وجود همسر دیگری نوه ای نداشته باشد ،سهم الارث زن می شود…            یک چهارم

ماده 946 قانون مدنی

زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

یک هشتم ارث چقدر می شود؟

 یک  هشتم ارث چقدر می شود ؟

 

یعنی اگر اموال بجا مانده از متوفی  8 میلیارد تومان باشد سهم یک هشتم زن می شود یک میلیارد تومان

 

یک چهارم ارث چقدر می شود؟

 یک  چهارم ارث چقدر می شود ؟

 

یعنی اگر اموال بجا مانده از متوفی  8 میلیارد تومان باشد سهم یک چهارم زن  می شود  دو میلیارد تومان

 

میزان سهم الارث زن، اگر مرد (چند همسری) باشد ، چقدرمی شود  ؟

اگر  مردی یک همسر داشته باشد زن کل سهم الارث را ( منظور یک چهارم یا یک هشتم را بر حسب مورد )یکجا می برد
اگر مرد چند همسر داشته باشد سهم الارث ( منظور یک چهارم یا هشتم بر حسب موارد فوق را )بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود

البته زن ها باید عقد دائمی مرد  باشندو زن موقت ارث نمی برد

سهم زن ار عرصه و اعیان (قانون جدید ارث زن-بسیار مهم )

در قانون سابق ارث زن …

زن فقط  از قیمت  بنا و مصالح(  اعیان ساختمان) ، اموال غیر منقول  ارث می برد و از عرصه ( منظور قیمت زمین )ارث نمی برد

و لکن در قانون جدید زن هم از اعیان( بنای ملک ) و هم از عرصه ( زمین )آن ارث می برد

نکته1 ***

منظور از اموال غیر منقول اموالی هستند که به راحتی نمی توان آن را جابجا کرد  مثل زمین و ساختمان و مغازه و..

واموال منقول اموالی هستند که به راحتی با وسیله نقلیه قابل جابجایی هستند (مثلا  ماشین و اسباب اثاثیه است )

نکته 2 ***

زن در ابتدا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد ، نه از خود ملک ،این بدین معنی میباشد که   زن نمی تواند بگوید سهم من را از ملک و زمین و مغازه جدا کنید و بدهید یا اینکه ملک را تقسیم کنید

و در حالتی که  ورثه حاضر به پرداخت  قیمت و بهای اموال غیر منقول  نشدنند ، زن می تواند بگوید سهم من را از ملک جدا کنید و بدهید و من دیگر قیمت و بهای ملک را نمی خواهم

و لکن  این مورد در خصوص  اموال منقول صدق نمی کند  و زن می تواند بگوید سهم من را خود اموال منقول  بدهید

ماده 948 قانون مدنی

هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌ اموال استیفاء کند.

بطور مثال ..

پس در ابتدا ورثه  میبایست  کارشناس دادگستری  بیاورنند و قیمت املاک و بناها را بیاورنند  و برحسب مورد که زن یک هشتم و یا چهارم را ببرد ( که در بالا گفتیم با فرزند یا بدون فرزند فرق می کند )

سایر ورثه باید  حاضر باشند ..

قیمت سهم الارث زوجه را  حسب مورد ( منظور یک چهارم یا یک هشتم ) بپردازنند در غیر اینصورت زوجه می تواند سهم خود را از ارث ببرد

حق و حقوق زن بعد از فوت شوهر (مهریه ، اجرت المثل و…

نکات دیگر ..

اگر زن از بابت مهریه و اجرت المثل ونفقه حق و حقوقی داشته باشد ، در ابتدا دادگاه حق و حقوق زن را می دهد سپس ارث را  بین سایر تقسیم می نماید ( البته اگر زن دادخواست مطالبه این حق و حقوق را بدهد /در غیر اینصورت فرصت را از  دست می دهد و ممکن است ورثه اموال را تقسیم نماید و کار زن کمی سخت تر شود /زن حق و حقوق خود را باید در دادگاه خانواده دادخواست دهد

منظور از اجرت المثل ..

اجرت زحماتی است که زن در منزل شوهر می کشد از جمله ظرف می شورد یا غذا درست می کند و..

اگر می خواهید در مورد اجرت المثل بیشتر بدانید لینک ذیل را کلیک کنید

نحوه مطالبه مهریه ،اجرت المثل، مهریه زن از ورثه متوفی  (صفر تا صد)

نکته 2
زن می تواند در خواست صورت برداری ویا مهر و موم ( پلمپ ) اموال را بدهد اگر می خواهید بیشتر بدانید لینک ذیل را کلیک کنید

مهرو موم ترکه ( چگونه می توان از اموال متوفی صورت برداری کرد و یا درب مغازه ها و ملک متوفی  را بست )  

ماترک متوفی (اموال متوفی را چگونه می توان استعلام نمود ) 

زن باید در ابتدا داخواست انحصار وراثت بدهد ، جهت کسب اطلاع بیشتر در این مورد ، لینک ذیل را کلیک کنید

نمونه دادخواست انحصار وراثت ((مطلب مهم، از دست ندهید))

و در مورد نحوه تقسیم ارث زن و.. ، لینک ذیل را کلیک کنید

نحوه تقسیم اموال متوفی تقسیم ارث  تقسیم ترکه -صفر تا صد)

این مطالب را از دست ندهید****

آیا می توان ورثه ( پسر یا دختر و ..) از ارث محروم کرد؟ شرایط -کاملا کاربردی

 

شرط ارث بردن زن، از شوهرش چیست؟

زن با وجود شرایطی از شوهرش ارث می برد این شرایط عبارتند از:

 • ۱- زن در عقد دائمی ( نه عقد منقطع یا متعه یا موقت یا صیغه) شوهر خود بوده باشد و این عقد در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.
  حال اگر عقد دائم زن و شوهری در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت نرسیده باشد، زن می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضائی، دادخواست اثبات زوجیتش را مطرح کند و پس از صادر شدن رأی دادگاه به نفع خویش، نسبت به سهم الارثش اقدام نماید.
  توجه داشته باشید که: زن صیغه ای تنها مهریه دارد و از همسر خود ارث نمی برد. حتی اگر شرط شود که زن صیغه ای ارث می برد، چنین شرطی باطل است و قدرت اجرایی ندارد.

نکته حقوقی: بارها مواردی را مشاهده نموده ایم که زن صیغه ای متوفی به منظور آنکه از متوفی بصورت خلاف قانون ارث ببرد با درست کردن عقدنامه، قصد کلاهبرداری از سایر ورثه را داشته است. لیکن نگران نباشید گروه وکلای حکمت  با ارائه ی مشاوره رایگان اماده ارائه ی هرگونه راهنمایی به شما عزیران می باشند.

 • ۲- زن در هنگام فوت همسر، زنده باشد:
  یعنی فوت زن، بعد از فوت شوهر رُخ داده باشد.
  حال اگر زن قبل از فوت همسرش، فوت کرده باشد، ارثی از شوهرش ندارد، و ورثه اش نمی توانند ادعای سهم الارثش را بنمایند.

در این حالت وارث زن، می تواند تنها نسبت به مطالبه ی مهریه ی زن، ( اگر شوهرش در طول زندگی مهریه را به وی پرداخت نکرده باشد و یا زن مهریه را به شوهرش نبخشیده باشد ) اقدام کنند.

آیا زن مطلقه از همسر خویش ارث می برد؟

باید در جواب گفت بله باشرایطی.
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعیطلاق رجعی، یعنی طلاقی که برای مرد حق رجوع وجود دارد و در مقابل طلاق بائن  می باشد که در این طلاق برای مرد حق رجوعی نیست ) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده باشد یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات یعنی طلاقی که به واسطه ی کراهت زن از مرد و یا مرد از زن رخ داده است.) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی‌برد.

نکته قابل توجه و استثناء طلاق بائن در ارث بردن زن:

وفق قانون، اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد، به شرط آن که زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

یک هشتم دو میلیارد تومان چقدر می شود

یک هشتم دو میلیارد تومان چقدر می شود

 

می شود 250 ملیون تومان

یک هشتم یک میلیارد تومان چقدر است ؟

یک هشتم یک میلیارد تومان چقدر می شود

 

می شود 125ملیون تومان

 

هشت یک یعنی چقدر ؟

هشت یک یعنی

 

یعنی اگر اموال بجا مانده 8 میلیارد تومان باشد سهم هشت یک می شود یک میلیارد تومان

 

1.5/5 - (2 امتیاز)
ادامه مطلب
احکام ارث به زبان ساده

‫4 دیدگاه ها

 1. پدرم که اخیرا مرحوم شده از مادرمان که قبلا مرحوم شده ۳ فرزند دارند پدرم قبل از فوت ازدواج دائمی داشتند با زنی که تا زمان فوت پدر دارای فرزند نشدند
  لطف کنید بفرمایید میزان سهم الارث نامادری یک هشتم میباشد یا یک چهارم ؟
  ممنون

 2. درود
  در بحث سهم الارث زن از شوهر فوت شده،
  1) اقرار نامه بابت یک هشتم از قیمت (بعنوان مثال از زمین یا منزل) اموال شوهر قابل معامله به نرخ روز می باشد؟
  2) در آینده چه اتفاقی برای این مورد معامله برای شخص ثالث که خرید انجام داده، خواهد افتاد؟ (یعنی هر لحظه یک هشتم از قیمت ملک ها به نرخ روز محاسبه می شود؟)
  3) آیا با فوت زن اقرار نامه سهم الارث که معامله شده، همچنان اعتبار به نرخ روز خواهد داشت؟

  کلیه سوالات بدون در نظر گرفتن مراجعه زن به دادگاه و درخواست کردن مبلغ از بقیه وراث و … تبدیل قیمت به یک هشتم دانگ از ملک و… می باشد.
  سپاس

  1. درود به شما. بله، قیمت ها در هر صورت به روز محاسبه می شه و در صورت فوت اون خانم، وراثش میتونن طلب ارث پرداخت نشده به اون خانم را داشته باشن.
   موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)