معرفی شرکت با مسئولیت محدود/۰ تا ۱۰۰شرایط تشکیل و ثبت

شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج ترین شرکت های بازرگانی (تجاری) در کشور ما محسوب می شود چرا که اصولا با کمترین سرمایه و با حداقل دو عضو، بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.
در نوشته پیش رو می خواهیم ضمن شمارش شرکت های موجود در قانون تجارت، به تعریف و بررسی ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود، و هم چنین زمان و شرایط تشکیل آن صحبت کنیم.👌👈پس تا انتها با ما همراه باشید.👉 و در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه معرفی شرکت ها از وکلای متخصص و مجرب گروه حکمت به سرپرستی داوود چشمی مشاوره و راهنمایی بخواهید.

شرکت های موجود در قانون…

شرکت های تجاری، بر اساس قانون تجارت به هفت قسمت زیر طبقه بندی می شوند.

 • شرکت های سهامی
  شرکت های با مسئولیت محدود
  شرکت های تضامنی
  شرکت های نسبی
  شرکت های مختلط سهامی
  شرکت های مختلط غیر سهامی
  شرکت های تعاونی تولید و مصرف

معرفی شرکت با مسئولیت محدود…

شرکت با مسئولیت محدود جزء رایج ترین شرکت های بازرگانی است؛ چرا که اصولا مابین اعضای یک خانواده، فامیل و یا دوستان و آشنایان شکل می گیرد و میزان سرمایه آن با حداقلی روبرو نیست؛
وفق قانون، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه ی آن ها به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شود، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود…

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:

 • ۱. شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو عضو دارد. (شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که برای تشکیل و ثبت آن، حضور حداقل دو شریک لازم است).
  ۲. در شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل یک نفر مدیر وجود داشته باشد و اعضاء هیئت مدیره نباید دارای سابقه کیفری (سوء پیشینه)، و یا کارمند باشند.
  ۳. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر، که برای مدت محدود (مشخص) یا نامحدود (نا مشخص) و به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج از شرکا، معین می شوند اداره می شود.
  ۴. در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت، مگر این که در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  ۵- در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات راجع به شرکت باید به اتفاق آراء کسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را دارند اتخاذ شود و چنان چه در مرتبه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداَ برای بار دوم دعوت شوند و در این مرحله تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود حتی اگر اکثریت عددی دارای نصف سرمایه نباشد،؛
  *** توجه شود که: اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر کند.
  ۶. در شرکت با مسئولیت محدود، هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع حق رای دارد.( در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند یعنی اگر شرکت منحل شود و دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، شرکای شرکت با مسئولیت محدود تنها تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد و طلبکاران نمی توانند بدهی های خود را از دارایی و اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.).
  توجه شود که: اساسنامه شرکت می تواند خلاف ترتیب مذکور را مقرر نماید.
  ۷. موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود باید تجاری باشد.
  ۸. شرکت با مسئولیت محدود، به شرکت های سرمایه، شبیه است.
  ۹. در نام شرکت با مسئولیت توجه به این 👇 نکات ضرورت دارد.
  *👈در نام شرکت باید عبارتِ با مسئولیت محدود، قید گردد. و گرنه شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی (شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌ گردد و چنان چه دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشند) محسوب می گردد.
  *👈در نام شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا قید شود. وگرنه در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن، در شرکت تضامنی را خواهد داشت. (در این حالت شریکی که نام وی در اسم شرکت آمده به تنهایی مسئول کلیه قروض شرکت است در حالی که بقیه شرکا تنها تا میزان آورده خود، مسئول دیون شرکت می باشند).
  ۱۰. در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهام تقسیم نمی شود بلکه به سهم الشرکه تقسیم می گردد.
  ۱۱. در شرکت با مسئولیت محدود، برگه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود.
  ۱۲. سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال (سهام، اعم از سهام با نام یا بی نام) تقسیم نمی گردد.
  ۱۳. مسئولیت شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود، تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود، مسئولیتی ندارند.
  ۱۴. در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه در قانون مشخص نشده اما با توجه به رویه معمول، حداقل مبلغی معادل یک میلیون ریال جهت حق الثبت در یافت می گردد.
  ۱۵. در شرکت بامسئولیت محدود، برای تشکیل شرکت، علاوه بر اظهارنامه ثبت و اساسنامه، نیاز به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن توسط شرکاء نیاز می باشد.
  ۱۶. انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی، و با رضایت عده ای از شرکا با اکثریت عددی و دارای حداقل سه ربع سرمایه.
  ۱۷. در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکا، درست مانند شرکت های سهامی است یعنی محدود به آورده ی شرکاء‌ می باشد. ( شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که برای تشکیل و ثبت آن، حضور حداقل دو شریک لازم است و مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند یعنی اگر این شرکت منحل شود و دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، شرکای شرکت با مسئولیت محدود تنها تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند و طلبکاران نمی توانند بدهی های خود را از دارایی و اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.)

زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود…

شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که:

 • *تمام سرمایه نقدی تادیه (پرداخت) شود.
  *سهم الشرکه غیر نقدی تقویم (تعیین قیمت) و تسلیم شده باشد.

*** توجه شود که:
اولا: در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شود که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم (قیمت گذاری) شده است.

ثانیا: کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت، برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین می شود، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 • *مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و هم چنین دریافت سهم الشرکه غیر نقدی نماید.

مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود…

برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید:

 • تمامی موسسین و شرکا به اتفاق رضایت خود را از تاسیس آن شرکت ابراز کنند.
 • موضوع شرکت باید تجاری باشد زیرا مبنای کار شرکت های با مسئولیت محدود تجاری بودن آن ها است. همچنین این شرکت ها باید فعالیتی مشروع و موازی با قوانین تجارت داشته باشند.
 • از آن جا که تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد، در نتیجه شرایط اساسی معامله (اهلیت، بلوغ، عقل، اختیار) برای تشکیل شرکت ضروری است و عدم رعایت این شرایط موجب بطلان یا عدم نفوذ شرکت می شود.
  -تنظیم شرکت نامه و امضای آن. (شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی است؛ به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت می شود).
  -تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت (تادیه تمام سرمایه نقدی، و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی).
  – و در نهایت، ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها. (بدین ترتیب که عملیات ثبت در چارچوب قانون تجارت آغاز می گردد و با درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محقق می شود.).

سخن پایانی…

به شما خواننده عزیز توصیه می شود، از آن جا که انواع شرکت های تجاری متفاوت هستند و قوانین حاکم بر آن ها از پیچیدگی های خاص خود بر خوردار است، لذا شما خواننده محترم نگران نباشید و جهت تشکیل و ثبت هر شرکتی که مد نظر دارید، می توانید به وکلای متخصص و متبحر از گروه وکلای حکمت به سرپرستی داوود چشمی مراجعه کنید، تا ضمن ارائه ی تخصصی ترین مشاوره ها در زمینه ی ثبت و تشکیل شرکت، از خدمات ارزنده ای که به صورت رایگان در اختیار شما متقاضیان عزیز ثبت و تشکیل شرکت قرار می دهند، بهره مند شوید و بدین وسیله پاسخگوی نیازهای خود باشید.
لازم به ذکر است که وکلای گروه حکمت می توانند از طریق ارائه مشاوره تخصصی رایگان و یا تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز جهت ثبت و تشکیل شرکت، کلیه ی امور مربوط به تشکیل و ثبت شرکت را از جانب شما بر عهده بگیرند.

راه های ارتباطی با وکلای مجرب گروه وکلای حکمت:
شماره تماس:
☎️۰۲۱-۷۷۷۱۹۳۳۷
☎️ ۰۲۱-۲۶۴۵۵۶۸۸
📲 ۰۹۱۲۰۱۷۰۶۷۶

آدرس جهت مراجعه حضوری:
آدرس دفتر شرق تهران: تهران فلکه اول تهران پارس خیابان قانع (۱۴۲شرقی) پلاک ۳۹ واحد ۵
آدرس دفتر شمال تهران: تهران نیاوران پلاک ۱۲۷. طبقه ۶ واحد ۱۱.
ساعات کاری :
روزهای شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸:۳۰.
پنج شنبه ۹ الی ۱۲.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)