ثمن معامله

ثمن معامله
در خصوص ثمن معامله نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای ثمن معامله نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

به مجرد عقد بیع مشتری مالک ثمن میشود و میتواند فروشنده را ملزم به پرداخت کند ما در این مختصر به شما خواهیم گفت مطالبه ثمن معامله چگونه است ؟ و چه زمانی قابل مطالبه است ودعوی مطالبه ثمن قراردادی زمانی مطرح میشود که خریدار بر خلاف وعده قراردادی از انجام تعهدات خود خودداری نماید و حاضر به پرداخت دین خود نمیباشد .

اثر عقد خرید و فروش (بیع) چیست؟

یکی از آثار عقد بیع، تادیه ثمن معامله است به صورتی که در اثر انعقاد عقد بیع و قرارداد ، فروشنده که مالی را به خریدار فروخته است و به وی تسلیم کرده است در مقابل انتظار دارد که ثمن آن را از جانب خریدار دریافت کند .

ثمن چیست؟

ثَمَن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله است. در واقع وقتی ما در یک معامله درمقابل خرید یا فروش کالایی بهایی را قرارداد می دهیم به آن بها، ثمن معامله می گویند .

مطالبه ثمن معامله :

معنی واژه ثمن : ثمن در لغت به معنای بها یا نرخ کالای مورد معامله است .

در واقع ما زمانیکه در معامله ای خرید و فروشی انجام می دهیم باید در مقابل خریدمان مبلغی پرداخت کنیم که به آن  در اصطلاح حقوقی ثمن معامله می گویند .

که مبلغ معامله یکی از اصلی ترین موضوعات هر قرارداد خرید و فروشی است .

دعوای مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود ؟

زمانی که ملکی به فروش می رسد توافقی بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله صورت می گیرد .

باید گفت این دعوا زمانی مطرح می شود که خریدار برخلاف وعده و تعهدش در قرارداد ، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خوداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود نسبت به فروشنده نمی شود حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را مطرح کند ، که فروشنده ملک به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده می باشد .

در اصطلاحات حقوقی به فروشنده ، بایع و به مبلغ معامله ، ثمن و به مورد معامله ، مبیع می گویند .

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با  مبیع( مورد معامله )  مبادله می شود .

ماده 362 قانون مدنی در این باره بیان میدارد که :

در اصطلاحات حقوقی به فروشنده ، بایع و به مبلغ معامله ، ثمن و به مورد معامله ، مبیع می گویند .

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با  مبیع( مورد معامله )  مبادله می شود .

مطابق ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :

  • به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
  • عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
  • عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند .
  • عقد بیع ، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .

پیشنهاد کروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز:

حق حبس مبیع-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

نمونه دادخواست ابطال معامله

خیار تاخیر ثمن

حق حبس چیست ؟

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند .مثلاً اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده است ، فروشنده می تواند تا انجام تعهد وی از تسلیم مورد معامله امتناع کند و به عبارتی از حق حبس استفاده کند .

در صورتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند چه اتفاقی می افتد ؟

در صورت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده می تواند الزام آن را از دادگاه بخواهد یا از طریق خیار فسخ ذیل عقد را فسخ نماید.

دعوی مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود؟

زمانی که ملکی به فروش می رسد توافقی بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله صورت می گیرد.

باید گفت این دعوا زمانی مطرح می شود که ؛ خریدار برخلاف وعده و تعهدش در قرارداد ، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خوداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود نسبت به فروشنده نمی شود.

حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را مطرح کند ، که فروشنده ملک به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده می باشد .

خیار تاخیر ثمن چیست ؟

خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد که پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید.

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن :

۱- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد. ( مثل خودرو ، خانه و …. )

۲- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد.

۳- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.

۴- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

نحوه جبران کاهش ارزش ثمن معامله در صورت جهل مشتری به فساد یا بطلان معامله :

رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ ـ ١٣٩٣/٧/١۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

به موجب ماده ٣۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

الزام به تادیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خیارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد، درضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله :

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن مطابق مواد قانونی ذیل است:

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن :

تعيين خواسته و بهاي آن: الزام خوانده به پرداخت بقيه ثمن معامله و نيز كليه‌ي خسارات قانوني

دلايل‌ و منضمات‌دادخواست: 1 – تصوير مصدق مبايعه نامه 2 – تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود)

رياست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب ……………………………………..فرزند ………………………. طي مبايعه‌نامه عادي شماره ………………مورخ ……………….موضوع معامله را واقع در پلاك ثبتي…………بخش ………..واقع در………………………………….. به آقای/خانم…………………….. فروخته و مبلغ …………………………..ریال (نقداً / طي چك) از سوي خريدار به اينجانب پرداخت گرديد. هر چند اينجانب تعهدات خود را انجام داده‌ام ولي متأسفانه خوانده عليرغم تعهد مقرر مندرج در بند/بندهای………………….. مبايعه نامه و حلول وقت انجام آن، از اجراي تعهدات قراردادي خودداري مي‌نمايد. فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه تقاضاي رسيدگي به خواست اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت مابقي ثمن معامله و كليه‌ي خسارات و هزينه‌ي دادرسي به استناد مواد (10)، (219)، (220)، (1301) قانون مدني و مواد (197)، (515)، (519) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورداستدعاست.

نمونه متن مبایعه نامه :

ماده 1: طرفین قرارداد
1-1  فروشنده/ فروشندگان…. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب ….
1-2 خریدار/ خریداران…. فرزند…. به شماره شناسنامه…. صادره از…. کد ملی…. متولد…. ساکن…. تلفن ….با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت…. فرزند….به شماره شناسنامه…. متولد….به موجب….
ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارت است از انتقال ….دانگ یک …. دارای پلاک ثبتی شماره …. فرعی از ….اصلی قطعه واقع در بخش ….حوزه ثبتی….به مساحت ….متر مربع به انضمام پارکینگ…. و انباری…. دارای حق اشتراک آب/ برق/ گاز/ اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ/ روشن…. غیر روشن/ کولر/ تلفن دایر/ غیر دایره به شماره …. به نشانی….
ماده 3: ثمن مورد معامله
1-3  ثمن مورد معامله به طور مقطوع … ریال به حروف …. ریال تعیین گردید.
2-3 همزمان با این توافق مبلغ…. ریال معادل…. تومان نقداً طی چک…. بانک…. شعبه…. به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده ثمن…. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده 4: شرایط مزبور به تنظیم سند
1-4  طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ /  / 13 در دفتر اسناد رسمی شماره …. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کسی که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارایه قرارداد می­باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سردفتر، مثبت تخلف نامبرده می­شود.
عدم ارایه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است. و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می­باشد.
ماده 5: شرایط تسلیم مورد معامله
فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / /13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفاء و بهره­برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.
در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد  مبایعه ­نامه می­باشد، عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید.
در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی­ بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل….. ریال به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.
کلیه هزینه­ های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.
ماده 6: آثار قرارداد
6-1 این قرارداد فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می­کند در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت در خواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرف فروشنده و منتقل ­الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتی که الزام ممکن نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه ­هایی را که خریدار متقبل شده، بپردازد و معادل…. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت کند.
2-6 فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی، کلیه مجوزها و مدارک لازم را از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و غیره اخذ نماید.
3-6 فروشنده مکلف است کلیه بدهی­ های احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تسویه نماید.
4-6 هزینه­ های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بر عهده فروشنده، حق الثبت و حق­ التحریر بر عهده….. می­باشد.
5-6 قیمت توافق­ شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث برای فروشنده یا برای خریدار حق ادعایی متصور نیست.
6-6 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
7-6 در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ….. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.
ماده 7: حق ­الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان  ….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……… ریال به موجب قبض شماره  ….. و  …..پرداخت شد.
ماده8 : ین قرارداد در تاریخ                /              /13 در دفتر مشاور املاک شماره  ….. به نشانی  ….. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 9:  موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می­شود.
نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی
فروشنده                                                 خریدار                                    شهود
نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی                          نام و نام خانوادگی
با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این مبایعه­ نامه به تایید و گواهی اینجانب می­رسد.

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره ثمن معامله دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

یک پاسخ

  1. سلام یه سوال
    در صورتیکه ثمن معامله توسط حریدار پرداخت نشده و شخص ثالثی ثمن معامله رو پرداخت نماید ومبیع به خریدار تویل داده شود تکلیف پرداختی توسط شخص ثالث به فروشنده در صورت اتمام معاملهو نحوه وصول آن چگونه است . لازم به ذکر است خریدار حاضر به پرداخت به ثالث نمیباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص ثمن معامله نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.