فوت مستاجر در عقد اجاره چه تاثیری دارد؟

فوت مستاجر در عقد اجاره موضوع مورد بحث ماست، ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید تا در این خصوص به شما اطلاعاتی بدهیم: ابتدا باید بدانیم قرارداد اجاره چیست؟

فوت مستاجر در عقد اجاره چه تاثیری دارد؟

اجاره کردن ملک از جمله رایج ترین نوع قرارداد ها به شمار می آید. طبیعی است که در طول مدت قرارداد، مشکلات و اتفاقاتی برای موجر و مستأجر رخ دهد. یکی از این اتفاقات احتمالی، فوت طرفین است. اینکه تکلیف قرارداد بعد از فوت هر یک از طرفین چه می شود، موضوعی است که حائز اهمیت بوده و نکات حقوقی مهمی در این خصوص وجود دارد که در این مقاله درباره آن توضیح خواهیم داد.

قرارداد اجاره چیست؟

قراردادی است که بین موجر و مستاجر منعقد می شود تا به واسطه آن مستاجر مالک منفعت عین مستاجره شود.

عقد اجاره در میان انواع قرارداد یک عقد لازم (هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد) است، یعنی مانند تمام عقود لازم، در صورت فوت یا مجنون شدن هر کدام از طرفین قرارداد، باز هم عقد تا زمان پایان مهلت قانونی اش، ادامه خواهد یافت.

حال فرض کنید که مستاجر یک مال اجاره ای فوت کند، بر طبق قانون قرارداد اجاره هم چنان باید ادامه پیدا کند و اجاره بها هم به موجر پرداخت شود. اما به نظر می رسد که این شرایط از انصاف به دور باشد و باید راهی برای پایان دادن به قرارداد اجاره ای که مستاجر آن فوت کرده است وجود داشته باشد. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره و ادامه عقد اجاره بعد از فوت مستاجر می پردازیم.

فوت مستاجر در عقد اجاره

اگر مستاجر فوت کند، قرارداد اجاره به طور خودکار باطل نمی شود. بر اساس ماده 497 قانون مدنی، عقد اجاره یک عقد لازم است و با فوت یا مجنون شدن هر یک از طرفین، همچنان ادامه خواهد یافت.  با این حال، قانون روابط موجر و مستاجر استثنائاتی را برای این قاعده پیش بینی کرده است. به طور مثال، وراث مستأجر می توانند با رعایت شرایط خاصی، قرارداد اجاره را فسخ کنند. این شرایط ممکن است شامل اطلاع رسانی به موجر در مدت زمان مشخص و پرداخت هرگونه اجاره بهای باقیمانده باشد. در صورت فوت مستأجر، وراث می توانند از منافع ملک استفاده کنند و مسئولیت پرداخت اجاره بها به موجر را بر عهده خواهند داشت. اگر وراث تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشند، می توانند با رعایت شرایط قانونی، قرارداد را فسخ کنند.

فوت مستاجر در عقد اجاره

فوت موجر در عقد اجاره

در صورت فوت موجر، اقدامات قانونی زیر باید توسط مستأجر انجام شود:

اطلاع رسانی به ورثه: مستأجر باید ورثه موجر را از فوت وی مطلع کند.
بررسی قرارداد اجاره: مستأجر باید قرارداد اجاره را برای شناسایی هرگونه شرایط خاص یا تعهدات مربوط به فوت موجر بررسی کند.
پرداخت اجاره بها: مستأجر باید اجاره بها را به ورثه موجر پرداخت کند، مگر اینکه شرایط خاصی در قرارداد وجود داشته باشد.
تداوم استفاده از ملک: مستأجر می تواند تا پایان دوره مشخص شده در قرارداد، از ملک استفاده کند و ورثه نمی توانند او را به تخلیه ملک وادار کنند.
مشاوره حقوقی: در صورت وجود هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر، مستأجر باید با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت کند.
تحویل ودیعه: در صورت پایان یافتن قرارداد و تخلیه ملک، ورثه موجر باید ودیعه را به مستأجر بازگردانند.
تخلیه ملک: در صورت فسخ قرارداد، تخلیه ملک و تحویل آن به ورثه موجر باید صورت گیرد.
تسویه حساب های مالی: تسویه حساب های مالی مربوط به قرارداد، از جمله پرداخت های انجام شده و بدهی های باقیمانده باید انجام شود.
این اقدامات باید با توجه به قوانین محلی و ملی و همچنین شرایط خاص قرارداد اجاره انجام شوند. همچنین، ممکن است قوانین مربوط به اجاره نامه های تجاری با اجاره نامه های مسکونی متفاوت باشد، بنابراین باید به نوع ملک اجارهای نیز توجه داشت.

عقد اجاره با فوت موجر

در خصوص قرارداد اجاره بعد از فوت موجر نیز نکات حقوقی خاصی وجود دارد. قانوناً قرارداد اجاره پس از فوت موجر همچنان به قوت خود باقی است و ورثه موجر مسئولیت های مربوط به قرارداد را بر عهده می گیرند.  با این حال، استثنائاتی وجود دارد که می تواند منجر به باطل شدن قرارداد شود. مثلاً اگر موجر فقط تا زمان حیات خود مالک منافع ملک استیجاری باشد، در این صورت با فوت موجر، قرارداد اجاره باطل می شود. همچنین اگر قرارداد اجاره مشروط به مباشرت مستأجر باشد، یعنی فقط مستأجر می تواند از ملک استفاده کند، در این صورت با فوت مستأجر، قرارداد باطل می شود. همانگونه که بیان شد، در صورت فوت موجر، مستأجر باید اجاره بها را به ورثه موجر پرداخت کند. اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، مستأجر می تواند اجاره بها را به صندوق دادگستری واریز کند و در پایان مدت قرارداد، ودیعه را از ورثه متوفی مطالبه نماید.

تخلیه ملک با فوت مستاجر

در صورت فوت مستأجر، قرارداد اجاره به طور خودکار منحل نمی شود و همچنان به قوت خود باقی است. ورثه مستأجر می توانند در صورت تمایل، در ملک مورد اجاره ادامه سکونت داده و مسئولیت پرداخت اجاره بها را بر عهده گیرند. با این حال، قانون امکان فسخ یک طرفه قرارداد اجاره را به ورثه در صورتی که همه آنها رضایت داشته باشند، می دهد. این امر به ورثه اجازه می دهد تا بدون نیاز به دستور قانونی، نسبت به تخلیه ملک اقدام کنند. اگر ورثه تصمیم به تخلیه ملک گرفته اند، باید این تصمیم را به موجر اطلاع دهند و شرایط قرارداد اجاره را مد نظر قرار دهند. در صورتی که ورثه تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشند و مایل به تخلیه ملک باشند، باید این موضوع را با موجر در میان بگذارند و بر اساس قرارداد اجاره و قوانین مربوطه، اقدامات لازم را انجام دهند. این ممکن است شامل پرداخت هرگونه اجاره بهای باقیمانده و تسویه حسابهای مالی باشد.

ودیعه مستاجر فوت شده

در صورت فوت مستأجر، ودیعه (پول پیش) که توسط مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت شده است، باید به وراث مستأجر بازگردانده شود. اگر وراث تصمیم به ادامه قرارداد نداشته باشند و قرارداد اجاره را فسخ کنند، موجر ملزم است که ودیعه را به وراث بازپرداخت کند. در صورتی که وراث نتوانند با موجر به توافق برسند یا اگر موجر از بازپرداخت ودیعه خودداری کند، وراث می توانند از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. موجر ممکن است ملزم شود که مبلغ ودیعه را به مراجع ذیصلاح پرداخت کند تا دادگاه بتواند مبلغ را بین وراث تقسیم کند.

ودیعه مستاجر فوت شده

تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره

عقد اجاره جزء عقود لازمه هستند که  با  فوت مستاجر، عقد اجاره از بین نمی رود بنابراین قرارداد اجاره تا پایان مهلت قرارداد اجاره ادامه می یابد و ورثه مستاجر قائم مقام مستاجر می باشند و میبایست مفاد و شروط قرارداد اجاره را رعایت نمایند و همچنان اجاره را به موجر پرداخت نمایند

و لکن موجر برای مطالبه اجاره و تخلیه  باید بطرفیت ورثه مستاجر  طرح دعوی نماید در این حالت باید یا گواهی حصر وراتث را از ورثه بگیرد و یا خود بر طبق قانون امور حسبی بعنوان ذینفع درخواست حصر وراثت  را از شورای حل اختلاف، بنماید.

ضمنا اگر در بین ورثه مستاجر صغیر هم باشد باید برای ورثه صغیر قیم تعین شود واینکه دعوی تخلیه و مطالبه اجاره را بطرفیت قیم صغیر بدهد.

مقاله های پربازدید گروه وکلای حکمت

نمونه دادخواست مطالبه ودیعه اجاره 

مطالبه اجاره معوقه

نحوه ی محاسبه و تعیین اجاره بها

 

سخن آخر

در صورت فوت مستاجر و یا موجر در طول مدت قرار داد، قوانین حقوقی مشخصی وجود دارد، که در این مقاله مهمترین نکات آن را بیان کردیم. برای درک بهتر جزئیات و شرایط قانونی مربوط به فوت موجر و مستأجر در عقد اجاره و چگونگی فسخ قرارداد، مشورت با یک وکیل متخصص در امور حقوقی توصیه می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره می توانید با وکلای ما در ارتباط باشید،.جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا  وکیل قرارداد  وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت 09123439500-02177719337 تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

2 دیدگاه

  1. سلام .من ایران نیستم..مادرم وکیلمه. مستاجرم فوت شده و وراث ملک را تخلیه نمیکنن..منم ملک را نیاز دارم.۲۵ مرداد قرار دادشون تمامه..چقدر طول میکشه حکم‌تخلیه بگیرم

    1. سلام و درود
      زمان صدور حکم تخلیه رو دقیقا دادگاه تعیین میکند ولی عرفا 6 ماه هستش.

      موفق باشید در صورت نیاز می توانید به شماره 09123439500-09120170676

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)