صلح محاباتی چیست؟

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

طبق قانون، صلح می تواند در مقابل مال یا به صورت رایگان انجام شود. لازم به توضیح است که صلح را می توان برای مال گران قیمت و مال کم ارزش انجام داد که چنین صلحی را صلح محاباتی می گویند.

مثال: صلح خودرو در مقابل یک خودکار.

با این مقدمه و در ادامه به تعاریف و مفاد قانونی صلح محاباتی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید….

صلح محاباتی چیست؟

عقد صلح، صلحنامه

صلح در لغت به معنی آشتی، دوستی، توافق و سازش تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تراضی بر امری خواه تملیک عین باشد یا منفعت ، یا اسقاط دین یا حق و یا غیر از آن.

در واقع به تعبیر حقوقی دایره عقد و قرارداد صلح آنقدر وسیع و گسترده است که قانونگذار در ماده 758 قانون مدنی می گوید :

((صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع گردیده را دارد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را در بر ندارد ))

 معنی دیگر این نحوه نگارش قانونگذار این است که با صلح نه تنها می شود به مقصود و اثر درج شده در هر یک از عقود معین رسید بلکه قراردادهای آزاد موضوع ماده 10 قانون مدنی را هم به طور کامل تحت پوشش قرار می دهد.

البته از این قاعده کلی، قرارداد خاص نکاح را که فقط با تشریفات و جریان صیغه خاص خودش و فقط بین دو  جنس مخالف و عاری از موانع نکاح به  وجود میآید ، باید استثنا کرد.

صلح محاباتی چیست؟

 نکات مهم قرارداد صلح – صلحنامه

 صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات مورد استفاده واقع می شد،  ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در شمار عقود معینه دیگر در آمد.

مطابق ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنارع محتمل در مورد معامله و غیرازآن منعقد شود.

صلح هم در موضع رفع نزاع و اختلاف موجود و احتمالی و هم بصورت معامله ای مستقل کار کرد دارد .

صلح خواه در مقام معامله انعقاد پیدا کند یا در مقام رفع اختلاف، مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد.

ماده 733 – 758- قانون مدنی درباره عقد صلح

 همانطور که  ماده 753 قانون مدنی اذعان میدارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را دارا باشند.

 منظور از اهلیت معامله، عقل و بلوغ و اختیار و قصد است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح میباشد که شخص مرتهن و ورشکسته دارای آن اختیار نمی باشند.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

 مطابق ماده 758 قانون مدنی: صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای ان واقع شده است را دارد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد .

بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن اجرا گردد.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

مطابق ماده 456، احکام خاصه بیع، خیارات مختصه( خیار مجلس،خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در آن ایجاد نمی شود،زیرا انها از احکام خاصه بیع هستند.

صلح محاباتی چیست؟

شرایط و احکام عقد صلح

1- صلح خواه بصورت معامله مستقل باشد و یا در مقام نزاع باشد، باید مانند عقود دیگر، شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد، بنابراین، صلح واقع می شود به قصد انشاء،به شرط انکه مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*
صلح محاباتی چیست؟

2- مطابق ماده 760، عقد صلح لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و منحل نمی شود مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله

.مثلاً چنانچه حق انتفاع از ملکی که به کسی داده میشود، به وسیله عقد عاریه داده می شد،جائز می بود و هریک از طرفین می توانست ان را منحل کند اما در قالب عقد صلح، لازم میگردد و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را برهم زند مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلح در مقام تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع محتمل در آینده، نیز مانند صلح اموال و اشیا به دیگران لازم است.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

3- صلح می‌تواند معوض یا بلاعوض واقع شود. مطابق ماده 757 صلح بلاعوض نیز جائز است.

4- صلح محاباتی: صلحی معوض است که عوض در آن ناچیز باشد.مثلا کسی مال خود را در مقابل یک شاخه نبات به دیگری صلح می کند.

5- مورد صلح باید معین باشد.زیرا معین بودن از شرایط اساسی صحت معاملات است.

این مقاله را نیز مطالعه کنید……………..

دانلود نمونه قرارداد عقد صلح

صلح بر دو قسم است:

صلح بر دعوی و صلح مستقل

صلح یا ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود مانند اینکه اختلافی باشد یا دعوایی مطرح  گردد و طرفین آن را به صلح ختم نمایند.

کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی را با او صلح کند و مبلغی بعنوان مال الصلح از او بگیرد.ممکن است برای رفع تنازع احتمالی  نیز صلح  انجام شود مانند اینکه:کسی مالی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق احتمالی و فرضیه خود را از هر جهت نسبت به آن مال به دیگری می بخشند.

 منشاء تنازع که بخاطر آن صلح اتفاق افتاده است میتواند معامله یا غیر آن باشد.

طبق ماده 755، صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار حساب نمی شود.

هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای طرف را نپذیرد و بعد از آن صلح نماید صلح با انکار دعوی خواهد بود.

ماده 765 قانون مدنی اذعان میدارد:

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*
صلح محاباتی چیست؟

ماده 766 قانون مدنی اذعان میدارد:

 اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه دهند کلیه دعاوی داخل در صلح  حساب میشود. اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.

صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است و آن در صورتی است که در صحت معامله بین طرفین اختلاف باشد چنانکه یکی از طرفین به جهتی از جهات درخواست بطلان معامله را بکند و دیگری منکر ان باشد،

 مثلاً بایع به استناد آنکه معامله صوری بوده خواهان بطلان معامله شود و مشتری منکر  ادعای او گردد و متبایعین دعوای مذبور را به صلح خاتمه دهند و بایع مبلغی را بعنوان مال الصلح به مشتری پرداخت کند.

 نتیجه این صلح آن است که مصالح دیگر نمیتواند در دادگاه تقاضای ابطال معامله را نماید و تقاضای ابطال معامله را به دیگری صلح کرده است.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*
صلح محاباتی چیست؟

شباهت ها و تفاوتهای عقد هبه و عقد صلح محاباتی

هبه و صلح در اصطلاح عامیانه شبیه به هم هستند ولی آثار حقوقی و قانونی هر یک از آنها متفاوت است.

در صلح محاباتی مالی با ارزش بالا با مال با ارزش بسیار کم صلح می شود که به نوعی با هبه که بخشیدن و هدیه دادن است شباهت دارد.

به طور خلاصه شباهت های این دو به قرار زیر است:

  • هر دو عقد محسوب میشوند و تابع قوانین مربوطه
  • خیارات فسخ باستثنائء خیار فریب یا تدلیس در آنها ورود پیدا نمیکند.
  • در هر دو مورد سفیه یا صغیر نیز میتواند عمل قبض را انجام دهند.

در مقابل تفاوتهای این دو عقد بیشتر و متعدد میباشد.

صلح از دو طرف لازم است لکن هبه عقدی جایز محسوب میشود.

صلح می تواند معوض باشد لکن هبه مجانی است لکن همانطور که بیان کردیم ،شرط عوض می توان کرد.
عقد هبه تا زمان قبض اثری ندارد و شرط صحت هبه تملیک می باشد،اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.
قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی وجود دارد و در سایر عقود صلح اهلیت لازم است.
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشندولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه می با شد که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا  وکیل قرارداد  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)