شرایط ورود شخص ثالث به دادرسی چگونه است ؟کاملا کاربردی

شخص ثالث کیست؟

منظور از شخص ثالث در دادرسی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده نداشته و دخالتی در دادرسی نداشته اند و در دعوایی که از قبل مطرح شده است خود را محق دانسته و در حین جلسه دادرسی وارد دعوی شوند .

گاها نیز شرایطی برای طرح دعوی است که اشخاصی به دلیل عدم اهلیت خواهان و خوانده به عنوان نمایندگان قانونی و یا قائم مقامها به تبع آنها طرح دعوی می نمایند و یا حتی به عنوان یک نماینده قراردادی یا وکیل از جانب افراد طرح دعوی  می نمایند این اشخاص به هیچ عنوان ثالث محسوب نخواهند شد و فقط موظف به دفاع از حق موکل و یا مولی علیه خود هستند مگر آنکه مستقلا برای خود حقی قائل باشند و به موجب آن حق وارد دادرسی شوند و یا حتی اینکه خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بدانند .

شرایط ورود شخص ثالث به دادرسی چگونه است ؟

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث زمانی می تواند به جلسه دادرسی وارد شود که ابتدا از قبل دعوای اصلی مطرح باشد  و دوم  دعوی آن با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای یک منشا باشد شخص ثالثی که برای خود نفعی قائل است می تواند با تقدیم دادخواست  به طرفیت یکی از طرفین دعوی و یا هردوی آنها  چه دعوی در مرحله بدوی باشد چه تجدید نظر تا قبل از خاتمه دادرسی وارد جلسه رسیدگی شود.

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه درخشان موفق در پرونده های حقوقی-کیفری-ملکی-خانوادگی

شرایط ابطال دادخواست وارد ثالث چیست؟

دادخواست وارد شخص ثالث از حیث شرایط لازم و مندرجات الزامی آن همانند دادخواست اصلی است بنابراین اگر وارد ثالث در جایی که  به موجب قانون وظیفه ای به عهده وی باشد آن وظیفه را انجام ندهد و بدون انجام آن نیز دادگاه نتواند در ماهیت دعوی وی وارد شود قرار ابطال دادخواست او صادر خواهد شد.

به عنوان مثال اگر دادگاه نیاز به توضیحاتی از طرف او داشته باشد  و با احضار قبلی توسط دادگاه  در جلسه حاضر نشود و همچنین اگر تا قبل از جلسه دادرسی از طرح دعوی خود منصرف شود و دادخواست خود را مسترد کند دادگاه قرار ابطال دادخواست او را صادر خواهد کرد.

اعتراض ثالث چیست ؟ کدام دسته از آرا قابل اعتراض ثالث است ؟

گاها ممکن است حکم قطعی صادر شده باشد که شخص ثالث خود را در آن دعوی محق می دانسته ولی در مرحله دادرسی نتوانسته است وارد شود در این جا قانونگذار به او حق داده است که به حکم صادره به عنوان ثالث اعتراض کند.

آرای قابل اعتراض ثالث کدام است ؟

به موجب قانون ، شخص ثالث می تواند به هر رای صادره از دادگاه های عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند بنابراین نسبت به تمامی آرای صادره از دادگاه ها قابل تصور است همچنین این اعتراض حتی در مورد رای داوری نیز قابل پذیرش است.

شرایط ورود شخص ثالث به دادرسی چگونه است ؟کاملا کاربردی

چگونه به رای صادره  اعتراض ثالث کنیم ؟

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد کرده باشد شخص ثالث می تواند  به طرفیت خواهان و خوانده که پس از صدور رای محکوم له و محکوم علیه خوانده می شوند دادخواست خود را به دادگاه صادره کننده رای قطعی تقدیم کند.

اعتراض شخص  ثالث در مرحله بدوی نسبت به رای صادره و یا تجدید نظر نسبت به رای قطعی صادر شده ممکن است اما قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست چون در این مرحله رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی نخواهد بود.

در قانون دونوع اعتراض برای ثالث پیش بینی شده است :

1-اعتراض ثالث اصلی

2-اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث اصلی :

اعتراض ثالث اصلی اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت می گیرد در واقع بدون آنکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد شخص ثالث به رایی که سابقا در دعوایی صادر شده اعتراض می کند.

اعتراض ثالث طاری:

اعتراض ثالث طاری زمانی است که یکی از طرفین دعوی به رای که سابقا در دادگاهی صادر شده است و طرف دیگر دعوی برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی آن رای را ارائه داده است اعتراض می کند که در همان دادگاهی که به عنوان دلیل ابراز شده بدون تقدیم دادخواست و با تقدیم یک در خواست به عمل می آید.

اگر دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد و یا پایین تر از دادگاه باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده است معترض ثالث مکلف است پس از عنوان کردن اعتراض در دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی میکند با تقدیم دادخواست اعتراض خود را به دفتر دادگاه تقدیم کند .

زمان اعتراض ثالث به رای صادره ؟

اعتراض شخص ثالث به رای توسط ثالث  فاقد مهلت است و منتها شخص ثالث باید تا قبل از اجرای رای اعتراض خود را مطرح کند چون دعوی وی بعد از اجرای حکم زمانی قابل رسیدگی است که ثابت شود حقوق شخص ثالث که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .

آیا اعتراض ثالث مانع از اجرای حکم است ؟ ( آثار اعتراض ثالث چیست)

اعتراض شخص ثالث مانع از اجرای حکم قطعی نخواهد بود در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث به در خواست معترض شخص ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مذتی معین صادر خواهد کرد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا