حقوقی

سند عادی و رسمی

یکی از اصلی ترین دلایل و شواهدی که میتوان یک دعوا را با آن اثبات کرد و به سرانجام رساند داشتن سند است،با داشتن سند می توان دعاوی حقوقی و کیفری را به سرانجام رساند.که ما در این مقاله به شما واهیم گفت سند چیست ؟سند عادی و رسمی کدام است؟پس اگر می خواهید از صفر تا صد سند آگاهی لازم را پیدا کنید با ما همراه باشید:

سند عادی و رسمی چیست؟

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

انواع سند در قانون:

1-سند رسمی

2-سند عادی

تعریف سند عادی و رسمی به شرح ذیل است:

سند رسمی:

منظور اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و باتوجه به مقررات قانونی تنظیم شوند.

سند عادی: 

منظور از اسنادی است که مردم آن را درمیان خود تنظیم میکنند و به نوعی در دادگاه قابل استناد میباشد.

حدود اعتبار اسناد رسمی:

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و یا قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند :

1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه صدق نماید.

2-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر زده باشد.

دراسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است؛ حتی علیه اشخاص ثالث، ولی تاریخ در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن­ها شرکت داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیتی شده، معتبر است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

اگر سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم شود ولی اگر آن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا مقررات قانونی در رابطه با آن سند اعمال نشده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر و امضا طرف باشد عادی است.

پیشنهاد ما برای شما:توقیف و ابطال عملیات اجرایی

قدرت اثباتی سند  عادی و رسمی : 

سند رسمی و عادی از نظر قدرت اثباتی باهم متفاوتند سند رسمی به سادگی ثابت کننده حق می باشد زیرا سند رسمی احتیاج به اثبات ندارد و تمام امضاهای ان دارای اعتبار ارزش وامی باشند وبر خلاف اسناد عادی نسبت به سند رسمی ادعای انکار وتردیدمسموع نمی باشد وفقط ادعای جعل پذیرفته می شود اما در مقابل نسبت به سند عادی همه ایرادی از جمله انکار وتردید جعل عدم اهلیت و… میتوان وارد نمودسند رسمی دارای رونوشت است و هرگاه رونوشت ان توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارا ثبت برابر با اصل شود ارزش سند رسمی را دارد .

امکان ابطال سند رسمی به وسیله سند عادی: 

در برخی موارد سند عادی می تواند سند رسمی را باطل کندبه عنوان مثال مال غیر منقول (ملک) به وسیله سند عادی سابقا فروخته شده است و سپس به وسیله یک سند رسمی معامله می شود دراینجا به دلیل مقدم بودن تنظیم .سند عادی می تواند در صورت دارا بودن شرایط می تواند باعث ابطال سند رسمی شود.

اعتبار کپی اسناد رسمی:

بر اساس ماده 74 قانون ثبت:

ادامه مطلب
دعوای تسلیط ید

اسنادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.پس رونوشت و یا کپی سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تایید شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود.که به چنین رونوشت کپی برابر اصل هم گفته میشود.

جعل سند عادی و رسمی چیست ؟

معنای لغوی جعل:

جعل در لغت به معنای دگرکون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است .

معنای حقوقی جعل:

جعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل (جعل کننده) میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

جرم جعل ، جعل یک سند یا نوشته ، تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری ؛ بنابراین هر تغییری جعل نیست . بلکه تغییر باید در نتیجه حیله و نیرنگ باشد و باعث ورود ضرر به دیگری شود .

جعل و تزویر عبارتند از

: { ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای شخص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . }

جاعل کیست ؟

جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.

دکتر میر محمد صادقی در کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بیان داشته اند که :

“ساختن یا تغییر دادن آگاهانه یک نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی . “

در ادامه بخوانید:مراحل تنظیم سند رسمی ملک از ابتدا تا انتها صفر تا صد مراحل تنظیم سند رسمی

مصادیق جعل:

1-ساختن نوشته یا سند:

در این کورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند مثل شناسنامه ، گواهی نامه ، گذر نامه ، وصیت نامه و … اقدام می کند .

2-ساختن مهر یا جعل امضای افراد:

منظور از امضاء ، هر علامتی است که شخص معمولاً ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد . با توجه به روش های گوناگون افراد در بدست گرفتن قلم دارند . هر شخصی قسمت های خاصی را به قلم فشار می آورد و یا کمرنگ می نویسد .

3-خراشیدن یا تراشیدن:

خراشیدن و تراشیدن معمولاً با چاقو یا تیغ انجام می گیرد . تفاوت این دو در این است که در خراشیدن بخشی از حروف یک کلمه یا رقم از بین می رود اما در تراشیدن کل کلمه یا عدد محو می شود .

4-قلم بردن در نوشته:

در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود ، بلکه با استفاده از قلم قسمت های از یک سند یا نوشته ناخوانا یا دچار خط خوردگی می شود .

5-اضافه کردن الحاق:

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً با اضافه کردن حرف ی ، حسن را به حسین تبدیل می کنند .

6- از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته:

محو یعنی پاک کردن بخش هایی از نوشته و سیاه کردن یعنی ناخوانا کردن بخش هایی از آن با وسایلی مثل جوهر و رنگ است .

7-تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

منظور این است که شخصی پس از تنظیم شدن یک سند ، تاریخ مندرج در آن را به عقب یا جلو بیاندازد .

8-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

بخش هایی از یک نوشته به بخش دیگزی منضم می شود تا نوشته واحدی صورت گیرد .

9-به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

مرتکب ، مهر دیگری را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد .

 

ادامه مطلب
نمونه دادخواست مطالبه وجه از مضمون عنه

گروه وکلای حکمت

 گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

2.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید