راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند ازموضوعات بسیار مهم مالی است و به همین دلیل ما بر آن شدیم که در این مقاله به موضوع مهم اثبات مالکیت برای اموالی که سند رسمی به نام مالک ندارند بپردازیم.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم این موضوع در محاکم قضایی کل کشور روند صعودی داشته و در موارد متعدد،پرونده های بیشماری تشکیل شده است.

در ادامه ضمن بررسی این موضوع، درباره دعوای اثبات مالکیت و شرایط آن توضیح می دهیم.

با ما همراه باشید.

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی
راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

دعوای اثبات مالکیت دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.

طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود .

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی

ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است»

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی
راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی
راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

شرایط دعوای اثبات مالکیت:

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که  لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند،

چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید، اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲– اثبات اعتبار قرارداد

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصل صحت این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد و اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛

چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی

اثر اثبات مالکیت

در صورت اثبات مالکیت، تصرفات متصرف قبلی و آثار وی محو می گردد و در صورتی که تصرف وی عدوانی بوده باشد به اجرت المثل ایام تصرف و خسارات حاصله محکوم خواهد شد.

دلایل اثبات مالکیت

در مواقعی که دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می دانند و در نتیجه ی اختلاف و دعوا میان آنها بالا می گیرد باید هر کس که مدعی مالکیت مال است با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شهادت شهود یا اماره ی ید (تصرف) ادعای خود را اثبات کند.

راههای اثبات مالکیت اموال

با استناد به اسناد رسمی
با تصرفات اشخاص
با شهادت شهود
با اقرار صریح خوانده دعوا

دادگاه صالح برای رسیدگی

برای اثبات مالکیت،صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امر، با توجه به نوع مال متفاوت خواهد بود، در صورتی که مال غیرمنقول باشد، اثبات مالکیت با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود و اگر موضوع اختلاف مالکیت مال منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت مدعی علیه که مال منقول در تصرف اوست می‌باشد.

اثبات مالکیت خودرو

اثبات مالکیت خودرو نیز همانند اثبات مالکیت اموال منقول نیاز به دلیل دارد که این دلایل عبارت اند از: بیع نامه عادی، شهود و …

لازم به ذکر است برخی اماره ها شامل واریز وجه به حساب فروشند ه و یا صادر شدن بیمه نامه خودرو در سالهای متوالی به نام خریدار در کنار سایر دلایل نیز می تواند کارآمد و مفید باشد.

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی

اثبات مالکیت ورثه

اثبات مالکیت ورثه همانند زمانی است که  مورث ایشان(متوفی) قصد اثبات مالکیت خود در زمان حیاتش را داشته باشد. با این توضیح که اگر مورث آنها در قید حیات بود وی از چه دلایلی برای اثبات ماکیت خود استفاده می نمود، در این موضوع ورثه نیز مانند متوفی می توانند از همان دلایل مانند مبایع نامه عادی فی مابین متوفی و فروشنده، شهادت شهود و … برای اثبات مالکیت مورث خود استفاده نمایند و پس از اثبات این موضوع در دادگاه صالح سند رسمی به نام ورثه ای که نام آنها در گواهی حصر وراثت قید گردیده است، تنظیم می گردد.

راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند-شرایط/کاربردی
راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

اثبات مالکیت اموال فاقد سند

چنانچه فردی برای اموال خود سند مالکیت نداشته باشد، می بایست طبق قانون و با در دست داشتن مدارک لازم جهت احراز هویت و مالکیت وی بر مال مورد نظر و ارائه آن به مراجع مربوطه اقدام به دریافت سند به نام خود نماید.

اگر مالی فاقد سند باشد و سابقه ای در اداره ثبت نداشته باشد، کسی که مال را خریده و یا به روش دیگری مالک آن شده، درصورت بروز اختلاف باید با ارائه دادخواست مبنی بر اعلام مالکیت برای رسیدگی به دادگاه حقوقی نماید.

دادگاه در وقت تعیین شده و با بررسی اسناد و مدارک خواهان از قبیل مبایعه نامه عادی، استشهادیه شهود، تصرف مال و … در صورت احراز مالکیت ، حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می نماید.

دعوای اثبات مالکیت ملک، در دادگاهی اقامه می شود که مال در حوزه آن واقع است. دعوای اثبات مالکیت ملک پس از صدور رأی و قطعی شدن آن، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و باتجربه در گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)