حقوقی

خیار تاخیر ثمن

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

خیار تاخیر ثمن

انسان طبیعتاً فردی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خود نیازمند تبادل و تجارت و معاملات است .(خیار تاخیر ثمن )

در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل میدهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند که باید به‌درستی اجرا شود.(خیار تاخیر ثمن )

در همین راستا قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته است .

حق به هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند.(خیار تاخیر ثمن )

خیار به چه معناست ؟

اختیاراتی را که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و در نتیجه بهبود شرایط آن برای متعاملین (طرفین معامله) بیان کرده است «خیارات» می‌نامند.

این خیارات شامل: خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف از وصف، غَبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، و خیار تخلف از شرط می‌شود.

                         خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن چیست ؟

خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.

برابر ماده 402 قانون مدنی:

«هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ( مثل خودرو ) و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن

1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد. ( مثل خودرو ، خانه و …. )

2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد. ( زمانی تعیین نشده باشد . )

3- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.

4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

بنابراین علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن مي گويند.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)