توقیف و فروش سرقفلی(و حق کسب و پیشه یا تجارت)

توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه

وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید، گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست برای آگاهی بیشتر در توقیف و فروش سرقفلی با ما همراه باشید:

نحوه توقیف حق کسب و پیشه چگونه است؟

توقیف سرقفلی حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده‌ی ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ممکن است، اما فروش آن منتهی می شود به انتقال مورد اجاره به غیر، بدون اجازه مالک،که مجوز قانونی ندارد. علی‌الخصوص که، سرقفلی حق مالی است و ممکن است این حق مالی به علت تخلفات مستأجر از بین برود؛ لذا قبل از تبدیل حق مذکور به مال ، استیفای حق دائن از آن مقدور نیست.
توقیف سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر، منع قانونی ندارد در نهایت مزایده و فروش حق مذکور برای استیفای حقوق طلبکار بدون رضایت مالک، فاقد مجوز قانونی است. بنابراین اگر مزایده با رضایت کامل مالک صورت بگیرد، واگذاری آن اعم از این که به خود مالک باشد یا به اشخاص ثالث، بدون اشکال است و محکوم‌له می‌تواند طلب خود را از محل فروش آن استیفاء نماید.
درصورت احراز صحت مزایده، دادگاه دستور انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت را به برنده‌ی مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد نمود.

سرقفلی و حق کسب و پیشه:

سرقفلی یکی از حقوقی است که از اموال غیرمنقولی که تجاری باشد، ناشی می‌شود. این حق در موردی است که مالک عین یا منافع ملک تجاری، ملک را به شخصی اجاره داده و از مستاجر علاوه بر ثمن یا اجرت المسمی معامله، مبلغی را بابت سرقفلی به هر عللی دریافت می دارد. پس از انقضای مدت زمان اجاره، در صورت تخلیه مستاجر، اگر موجر مبلغ سرقفلی را دریافت نموده، مستاجر می‌تواند مبلغ سرقفلی را به قیمت عادله ی روز دریافت نماید. در صورتی که موجر(مالک) ، مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت نکرده باشد، در پایان اجاره حق مطالبه چنین حقی را ندارد.
حق کسب و پیشه، حقی است که تقریبا شبیه با سرقفلی می باشد اما با مفهوم ان متفاوت است، این حق، به اعتبار فعالیت و عمل مستاجر در ملک تجاری و به اعتبار شغلی که در ان مشغول به کار می باشد، به وجود می آید. در واقع این حق، اختصاص به مستاجر دارد و به این جهت است که زحمات بسیاری برای شغل خود انجام داده و موجب شهرت و رونق محل کسب گردیده است، پس در هنگام تخلیه مستحق این مبلغ می‌باشد. این حق برخلاف سرقفلی منوط به پرداخت مستاجر به مالک نیست و به محض تخلیه قابل مطالبه است.

پیشنهاد ما برای شما:وکیل سرقفلی

محکومیت های مالی:

محکومیت های مالی، عبارت است از احکامی که از مراجع قضایی صادر شده که به موجب آن خوانده محکوم بهتسلیم مال معین یا پرداخت مبلغ معینی شده است. این احکام با درخواست خواهان از دادگاهی که اقدام به رسیدگی کرده، صادر می‌شود.

نحوه اجرای محکومیت های مالی:

هرگاه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مال معین، قطعی شد، خواهان یا محکوم له می‌تواند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای محکوم به ،را از واحد اجرای احکام مدنی تقاضا نماید و شخص ملزم به پرداخت آن می گردد و در صورتی که دین تقسیط شده باشد، می بایست اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند. در صورت امتناع از انجام، به درخواست محکوم له، خوانده یا محکوم علیه بازداشت می‌شود و همچنین می‌تواند معادل بدهی او، اموال او را توقیف نماید.

توقیف اموال در محکومیت های مالی:

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از آن که حکم به پرداخت مال صادر و قطعی شد، در صورت عدم پرداخت محکوم به، محکوم له یا خواهان می‌تواند با معرفی اموال خوانده، به واحد اجرای احکام مدنی، معادل بدهی او از اموال خوانده را توقیف نماید. در نتیجه محکوم به از محل فروش و یا مزایده مال توقیف شده، استیفا می شود.

توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی:

همانطور که بیان شد،در صورتی که محکوم علیه ،محکوم، به پرداخت مال شود،در صورت عدم پرداخت معادل بدهی وی از اموال او توقیف می گردد. در صورتی که خوانده مالی داشته باشد با معرفی خواهان به واحد اجرای احکام مال اگرجزء مستثنیات دین نبوده و قابل توقیف باشد، توقیف شده و سپس مطابق تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شده و فروخته می‌شود. یکی از حقوق مالی حق سرقفلی است که یک حق مالی است و در نتیجه قابل توقیف می باشد.

توقیف حق سرقفلی و مالکیت ملک:

حق سرقفلی حق مالی است که در شرایطی که محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مال گردیده است،می توان در صورت عدم تادیه آن و در صورتی که محکوم علیه دارای حق سرقفلی باشد،می توان حق مذکور را به واحد اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف آن را نمود.
در صورتی که مالک عین ملک تجاری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت شده باشد و از پرداخت محکوم به خودداری ورزد و درشرایطی که مالک حق سرقفلی را به مستاجر منتقل نکرده باشد،هم عین ملک و یا حق سرقفلی وی معادل بدهی ،قابل توقیف بوده و اگر درمالک حق سرقفلی را به مستاجر واگذار کرده باشد ،فقط عین ملک تجاری قابل توقیف است.

توقیف سرقفلی مستاجر بدهکار:

در صورتی که مستاجرملک تجاری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود، اگر مالی داشته باشد معادل بدهی او از اموال وی قابل توقیف است. بنابراین اگر حق سرقفلی داشته باشد، این حق هم قابل توقیف بوده البته شرط توقیف سرقفلی مستاجر، منوط به انتقال حق از جانب مالک به اوبوده و در واقع این حق به او منتقل شده باشد
توقیف حق سرقفلی مستاجر در صورتی امکان‌پذیر است که در واقع با انقضای مدت زمان اجاره و یا درخواست تخلیه مستاجر از ملک تجاری، حق سرقفلی وی توسط مالک پرداخت شود که در این حالت مستاجر استحقاق دریافت مبلغ حق سرقفلی را دارد ، در این صورت معادل طلب محکوم له از محل مال سرقفلی تامین می‌شود. بر اساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اگر وجهی از مدیون در نزد ثالثی باشد، قابل توقیف می‌باشد. بر این اساس وجه سرقفلی مستاجر که موجر عهده دار پرداخت آن می باشد، می‌تواند قابل توقیف باشد.

پیشنهاد میشود در مورد مشاوره حقوقی ملکی بیشتر بخوانید:مشاور حقوقی ملکی

مزایده و فروش سرقفلی:

بعد از اعلام وجود حق سرقفلی در نزد مدیون، طلبکار در جهت توقیف حق مزبور، از طریق واحد اجرا، به اداره ی ثبت اسناد و املاک، اطلاع می‌دهد تا عملیات توقیفی را اجرا نماید و مانع نقل و انتقال آن شود.
براساس ماده ی 73قانون اجرای احکام مدنی، پس از توقیف سرقفلی، مال مذبور ارزیابی و قیمت گذاری شده تا در مرحله بعد نسبت به مزایده اقدام شود. در این صورت رضایت مالک برای انتقال حق سرقفلی جهت انجام تشریفات مزایده و فروش مال و استیفای طلب از محل فروش ان ضروری بوده و پس ازاتمام تشریفات مزایده ، واحد اجرا موجبات انتقال حق سرقفلی را به برنده ی مزایده در دفاتر اسناد رسمی را فراهم می کند مگر این که برنده ی مزایده خود مالک باشد.

گروه وکلای حکمت:

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس: شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره توقیف و فروش سرقفلی(و حق کسب و پیشه یا تجارت) دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

2 پاسخ

  1. با سلام _ ما چند نوع سرقفلی داریم؟ اگر سرقفلی طبق اجاره نامه عادی تنظیم شده باشه و در دفتراسناد رسمی ثبت نشده باشد ایا این اجاره نامه اعتبار دار د؟واگر پاسخ مثبت است پس سرقفلی از قسمت اجرای ثبت چگونه توقیف میشود؟ویا نحوه توقیف چگونه میباشد؟با تشکر از زحمات شما

  2. باسلام -اگر دادگاه بدوی حکم به تخلیه عین مستاجره تجاری به دلیل تخلف مستاجر و تغییر شغل صادر شود و پس از قطعیت دادنامه واحد اجرا ملک را تخلیه نماید ودراثراعتراض ، دیوان عالی خلاف بین شرع را صادر و ملک تجاری مجددا به همان مستاجر اعاده و تحویل گردد شخص مستاجر از بابت اینکه متحمل ضررو زیان شده مثلا هنگام تخلیه اجناس مغازه را ناچارا زیر قیمت فروخته و یا موارد دیگر مستاجر چه خسارتهایی را میتواند از موجر که دعوای وی خلاف بین شرع تشخیص داده شده میتواند مطالبه کند ؟ درود فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص توقیف و فروش سرقفلی(و حق کسب و پیشه یا تجارت) نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.