تهاتر چیست؟

در این مقاله سعی بر این شده است که در مورد اینکه تهاتر چیست و شرایط تهاتر توضیحاتی داده شود .قانون گذار موادی از قانون مدنی را اختصاص به سقوط تعهدات می داند که تهاتر به عنوان یکی از سقوط تعهدات است.با ما همراه باشید.

تهاتر چیست ؟

یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی تهاتر است یعنی زمانی که طرفین چه قراردادی چه به صورت قهری در یک زمان مشخص با یک مقدار مساوی در مقابل یک دیگر مدیون و طلبکار می شوند دین مسلم و قطعی اسقاط خواهد شد .

تهاتر(سقوط تعهدات) در لغت و در قانون به چه معناست ؟

 در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر. 

به عبارتی دیگر :

برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر نام دارد.

“تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.”

تعهد به چه معناست؟

تعهد وظیفه یا ضمانتی است که شخص ملزم و یا ملتزم به اجرای آن می شود و هر گونه تخلف از آن دارای مسئولیت و ضمانت اجرا می باشد مبحث تعهدات در قانون از مباحث عمده و وسیع حقوقی است و دارای سابقه تاریخی می باشد.

اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی چیست؟

 • قرارداد که به طور ارادی ایجاد می شود.
 • قهری و به حکم قانون یعنی شخص عملی را با اراده خود انجام داده است ولی تعهد او به حکم قانون بوده بدون آنکه اون تعهد را خود بخواهد.

تهاتر در قانون به چه معناست؟

از اسباب سقوط تعهدات می توان موارد ذیل را نام برد:

 1. وفای به عهد است
 2. اقاله
 3. ابراء
 4. تبدیل تعهد
 5. تهاتر
 6. مالکیت مافی الذمه

انواع تهاتر کدامند؟

 1. قراردادی
 2. قهری
 3. قضایی

به طور کلی طبق یک قائده می توان گفت تهاتر چه به صورت قراردادی چه به صورت قهری چه قضایی همگی نوعی تهاتر قهری محسوب خواهند شد منتها در نوع قراردادی فقط طرفین باید توافق کنند بر تهاتر وگرن به صورت قهری اتفاق خواهد افتاد.

شرایط تهاتر چیست ؟

 1.  وجود دو دین بین دو شخص
 2. وحدت موضوع
 3. وحدت زمان
 4.  وحدت مکان
 5.  هیچ یک از دو دین نباید متعلّق حق شخص ثالثی باشد.
 6. دو دین باید محقق و ثابت باشند.

تهاتر قهری چیست؟

در نظام حقوقی ما تهاترقهری است و تساقط دو دین در صورت اجتماع شرایط قانونی منوط به اراده مدیون و داین و توافق اراده آن دو نیست تهاتر قهری یا قانونی،  به حكم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد.

ماده 295 قانون مدنی می‌گوید: تهاترقهری است و بدون اینكه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود در این نوع تهاتر نیازی به تقدیم دادخواست نخواهد بود.

تهاتر قراردادی چیست؟

در صورتی كه هر دو دین شرایط تهاترقهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق یکدیگرتهاتر کنند.در موادی از قانون مدنی تصریح شده که اگر محل تادیه دو دین مختلف باشد تهاتروقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.در تهاترقراردادی می توان به عنوان مثال گفت  اگر هر دو دین از یك جنس نباشند یا از جهت زمان و مكان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شونددر این نوع تهاتر دعوی مستقل محسوب می شود و نیاز به تقدیم دادخواست است.

تهاتر قضایی چیست ؟

در این نوع تهاتردر مقدار دین اختلاف است و نیاز به رسیدگی قضایی است یعنی وجود یکی از دو دین مورد تردید است اصطلاح تهاترقضایی زمانی ایجاد می شود که شرایط تهاترقهری به وسیله دادگاه مسلم و محرز شود . به عبارتی تهاترقضایی تهاتری است كه حصول آن با رأی قضایی امكان دارد و اثبات می‌شود. در مواردی كه در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتراختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند به همین علت است که آن را تهاترقضایی می نامند .

مهم ترین فوائدتهاتر چیست؟

تهاتریک شیوه پرداخت منصفانه است و تهاتریکی از نهادهای موثر در جلوگیری از اطالع فرآیند پرداخت های متقابل است و از دیگر فواید تهاترجلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن است از این رو برای مبادلات میان بانکها اتاق تهاترتاسیس شده است.

دادخواست تهاتر:

تهاتردر انواع خود از جمله قراردادی قضایی قهری

تهاترقضایی نیاز به دادخواست خواهد داشت و برای اثبات دین و یا طلبی که مسلم نیست نیاز به طرح دعوی خواهد داشت در نتیجه تهاتردر این نوع خود نیاز به دادخواست خواهد داشت تا پس از اثبات دین هریک در مقابل هم تهاترشود.

چگونگی تنظیم قرارداد تهاتر:

تهاتردر نوع خود یک توافق است که طرفین با یکدیگر تصمیم به انعقاد آن خواهند گرفت در نتیجه شیوه تنظیم آن به صورت خاص در قانون اشاره نشده است فقط کافی است شرایط تهاترموجود باشد که یا به صورت قهری ایجاد شود و یا با یک توافق در صورت وجود شرایط قانونی با رضایت طرفین ایجاد شود.

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز این است که در مورد سقوط تعدات بیشتر بدانید:سقوط تعهدات

مبنای تهاتر چیست؟ آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است؟

در قانون مدنی تهاتریکی از اسباب سقوط تعهدات است در نتیجه تعهد در معنای دین نیز معنا خواهد شد منشا دین می تواند یک قرارداد باشد و یا یک عامل قهری یعنی چیزی غیر از قرارداد است که به حکم قانون گذار مدیون می باشد در نتیجه مبنای تهاتر می تواند قرارداد یا ضمانت قهری باشد.

در صورتی که در قراردادها و توافقات مبنی بر معاملات و تبادلات مالی خود در جهت تسویه حساب با اشکالات یا مشکلاتی مواجه هستید گروه وکلای حکمت با به همراه داشتن وکلای دادگستری متخصص و با ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت ، تمام امور حقوقی مرتبط شما را در کمترین زمان و با بهترین نتیجه آماده ارائه خدمات حقوقی در تمام ایام هفته است.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)