ارث و انحصار وراثت

تنظیم وصیت نامه -میزان اعتباروصیت نامه (عادی ،رسمی و..)ابطال

در این مقاله در رابطه با چگونگی تنظیم وصیت نامه ، نمونه وصیت نامه و انواع آن توضیحاتی  خواهیم داد ، ما را تا انتها همراهی کنید.در هر کجای این مطلب اگر سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت برای ما بفرستید  تا وکلای مجرب گروه وکلای حکمت پاسخگوی آن باشند.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

مفهوم لغوی وصیت نامه :

وصیت از ریشه وصی و در لغت به معنای عهد ، فرمان دادن و سفارش کردن می باشد .

 طرفین عقد وصیت:

 • به شخصی که وصیت میکند ( موصی)
 • کسی که  مالی به نفع او وصیت شده (موصی له )می گویند                                                                                    و به کسی که انجام امر و اموری ( بطور مثال اموال وصیت کننده را پس از فوت وی ،اداره کند و درآمد حاصله را صرف امر یا امور خاصی نماید  ) به وی محول شده ، وصی می گویند
 •  به مال مورد وصیت ( موصی به )می گویند

مفهوم وصیت :

وصیت نامه مدرکی است که به موجب آن وصیت کننده  ( موصی) ….

 1. وصیت نامه تملیکی یا  وصیت نامه ملکی:وصیت نامه ای است که مال و اموالی را به نفع طرف مقابل ( موصی له -کسی که از وصیت نامه نفع می برد ) وصیت می کند .                    
 2. وصیت نامه عهدی :   در اینگونه وصیت نامه  ها ،وصیت کننده ، فرد یا افرادی را ، برای پس از مرگش، مسئول انجام یگسری کارها وامورها ،می نماید   (در حقیقت  در اینگونه وصیت نامه ها  ، مال یا اموالی  به نفع طرف مقابل، وصیت نمی شود و فقط مسئولیت انجام یکسری امور وکارها  ،بر عهده وصی می گذارد.

که دایره اینگونه وصیت نامه ها وسیع است ….مثلا موصی( کسی که وصیت می کند )  می تواند در  این وصیت نامه ها  قید کند ، که وصی  از اموال وی نگهداری کند و  درآمد حاصله ،صرف مخارج خانواده و فرزندش را بدهد و مابقی را خرج خیریه نماید 

 

نکته بسیار مهم ***

طبق قانون وصیت کننده فقط می تواند ، تا یک سوم( ثلث ) از  کل مال و اموالش را به نفع دیگران  وصیت کند،و مازاد برثلث  آن اعتبار ندارد ،مگر سایر ورثه رضایت بر این امر دهند

شاهد در وصیت نامه :

 • وصیت نامه رسمی ، دارای اعتبار زیادی است و فقط می توانید ادعای جعلیت آن را مطرح نمائید البته اگر واقعا جعلی باشد
 • اگر وصیت نامه بصورت دستی و عادی تنظیم شود( نه رسمی )

امکان دارد سایر ورثه متن وصیت نامه و یا امضای مورث ( متوفی را در زمان حیاتش )را مورد تردید و خدشه قرار دهند در اینجاست که دادگاه جهت احراز صحت و اصالت وصیت نامه،آن  را ارجاع به کارشناسی  می دهد ، که  در نهایت قاضی  در جهت احراز واقعیت می تواند شهادت شهود را استماع کند

 وصیت نامه بدون شاهد اعتبار دارد :

 • اگر منظورتان وصیت نامه رسمی است ( در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ) اینگونه وصیت نامه دارای اعتبار زیادی است و فقط می توانید ادعای جعلیت آن را مطرح نمائید البته اگر واقعا جعلی باشد
 • اگر وصیت نامه بصورت دستی و عادی تنظیم شود( نه رسمی )

و اینگونه  وصیت نامه به دستخط موصی(متوفی در زمان حیاتش )نوشته نشده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال نباشد دارای اعتبا رقانونی نیست  بعبارتی وصیت نامه اعتبار ندارد مگر آنکه سایر ورثه به صحت آن گواهی دهند

امکان دارد ،شرایط شکلی فوق هم،رعایت شده باشد بازهم سایر ورثه متن وصیت نامه و یا امضای مورث ( متوفی را در زمان حیاتش )را مورد تردید و خدشه قرار دهند

در اینجاست که دادگاه جهت احراز صحت و اصالت وصیت نامه،آن  را ارجاع به کارشناسی می دهد و شهادت شهود را استماع می نماید

ارزش قانونی وصیت نامه غیر محضری :

وصیت نامه غیر محضری در صورتی که به دستخط موصی(متوفی در زمان حیاتش )نوشته شود و دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد دارای اعتبا رقانونی است

اگر شرایط شکلی تنظیم وصیت نامه رعایت نشود ،وصیت نامه اعتبار ندارد مگر آنکه سایر ورثه به صحت آن گواهی دهند

اعتراض به وصیت نامه :

در موارد ذیل می توان به وصیت نامه اعتراض کرد

 • موصی ( وصیت کننده ) بیشتر ازیک سوم اموالش را  ، به نفع افراد وصیت کرده باشد ، مگر سایر ورثه رضایت دهند
 • وصیت برخلاف قوانین و مقرارت آمره و اجباری باشد ، مثلا برخلاف قانون ارث میزان سهم پسر و دختر را برابر نماید ،مگر سایر ورثه رضایت دهند -یا ورثه ای را بموجب وصیت نامه ،محروم از ارث نماید
 • وصیت نامه به دستخط موصی(متوفی در زمان حیاتش )نوشته نشده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال نباشد دارای اعتبا رقانونی نیست  بعبارتی وصیت نامه اعتبار ندارد مگر آنکه سایر ورثه به صحت آن گواهی دهند
 • وصیت نامه رسمی جعلی باشد

و…

 

انواع وصیت نامه( از جهت  نحوه و شیوه تنظیم) :

وصیت کننده  می تواند به شیوه های ذیل ،وصیت نماید

1. خودنوشت( بصورت دستی در برگه آچار و… تنظیم کند )

2. رسمی:

وصیت نامه رسمی  وصیت نامه ای است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است و اعتبار و رسمیت آن از وصیت‌نامه خودنوشت و سری بیشتر است. اگر کسی وصیت خود را به صورت رسمی تنظیم کند هیچ خدشه ای به آن وارد نیست.

 

3. سری( مخفی )

وصیتی سری  وصیت نامه  ای است که توسط موصی( وصیت کننده ) امضاء و لاک و مهر می‌شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذاشته می‌شود. در واقع این نوع وصیت نامه ترکیبی از وصیت نامه خود نوشت و رسمی است زیرا با وجود اینکه نزد مامورین رسمی تنظیم نشده است اما باید به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده است در اداره ثبت به امانت گذاشته شود.

اگر موضوعات ذیل برایتان سوال است ،روی آن کلیک کنید 

نحوه ابطال وصیت نامه  دستی و….

نحوه اخذ گواهی حصر وراثت ، از ناحیه کسی که به نفعش وصیت شده 

آیا می شود ورثه را از ارث محروم کرد

 

تنظیم وصیت نامه دستی یاخودنوشت یا عادی  :

وصیت نامه ی خود نوشت  یا همان وصیت نامه ای دستی ،وصیت نامه ای است  که تماماً به دستخط وصیت کننده (موصی) نوشته می شود و علاوه بر تاربخ، روز و ماه و سال ،دارای امضای وصیت کننده می باشد

اگر میخواهید خودتان،شخصا ” وصیت نامه تنظیم کنید یک برگ آچار را  بردارید و به دستخط خودتان متن وصیت نامه را بنویسید و ضمن درج تاریخ روز و ماه و سال آن را، امضا،کنید این نوع وصیت نامه را وصیت نامه ،خودنوشت می نامند.

نکته 1***

در اینگونه وصیت نامه ها ،مهر و اثرانگشت، نمیتواند جایگزین امضا، شود.البته اگر سایر ورثه آن را قبول کنند نسبت به  سهم آنها اعتبار دارد 

نکته 2***

تغییراتی که بعد از امضای وصیت نامه صورت گیرد ، وصیت نامه جدید محسوب میشود و مجددا” باید امضاء شود.

وصیت نامه فرد بی سواد

.امکان تنظیم وصیت نامه فوق( دستی و بصورت خود نوشت ) برای بی سوادان وجود ندارد و فقط باید آنها بصورت رسمی وصیت نامه تنظیم کنند یعنی باید  وصیت نامه  خود را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کنند و آن وصیت نامه را  به  صندوق امانات اداره ثبت  اسناد به، امانت بگذارنند.

نکته مهم ***

– هر وصیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی فوق  تنظیم شود در مراجع رسمی و دادگاهها پذیرفته نمی شود مگر اشخاص ذینفع در ترکه (ورثه) به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت  وصیت نامه صرفا  نسبت سهم الارث وارثی که اقرار کرده اند صحیح است.

وافرادی که از اینگونه وصیت نامه نفع می برد باید، دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه حقوقی ، محل وقوع مال تقدیم نمایند  

نکته: افرادی که قدرت تکلم ندارند باید وصیت نامه سری را، به دستخط خود بنویسند و امضاء کنند.

سوال : آیا موصی می تواند ، تا زمانی که زنده است ، از وصیت خود رجوع ( برگردد) نماید ؟
بله موصی می تواند تا زمانی که زنده است از  وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی له ( کسی که وصیت به نفع او شده ) ، موصی به را قبض( تصرف نموده) کرده باشد

 

وصیت نامه برای خودم :

افراد می توانند با رعایت شرایط مندرج در این مقاله ،وصیت نامه ای  را برای خود تنظیم کنند

متن وصیت نامه شرعی :

در متن مندرج ذیل، با رعایت ضوابط و مقرارت  شرعی و قانونی ، متنی در اختیار شما قرار داده می شود ،امیدواریم مفید فایده واقع شود

 

نمونه وصیت نامه دستی :

وصیت نامه من :

وصیت نامه شرعی و قانونی

اینجانب …………………….  فرزند ………………………….  متولد : ………………………….. به شماره شناسنامه : …………………. در تاریخ ………………………………….. با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 

بخش اول : دارائی ها و اموال در تنظیم وصیت نامه:

اینجانب …………. فرزند ………………………. به عنوان وصیت کننده اموال و دارئی های خود را که در طول زندگیم کسب کرده ام به شرح ذیل می باشد :

-5 دستگاه آپارتمان به شماره ثبت …………………………. و آدرس :……….

-7 باب مغازه به شماره ثبت ……………………. و آدرس : ……………

-2دستگاه ماشین به نام های ………… به شماره پلاک ………. و ……… به شماره پلاک

-3 قطعه زمین به مساحت های ……. و ……. و ……. به آدرس های : ……..

– مبلغ ……… ریال سهام شرکت …………

بخش دوم : بدهکاری ها در تنظیم وصیت نامه:

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم …………………. که مبلغ …………….. می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

3 – مبلغ  …………………………  خمس از سال های گذشته  .

4 – مبلغ ………………………… زکات از سال های گذشته  .

5 – رد مظالم به مبلغ ……………………..

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم(تنظیم وصیتنامه)

الف : آقای/ خانم ………………………..  مبلغ ………………………..

ب :  آقای/ خانم ………………………..  مبلغ ………………………..

ج :   آقای/ خانم ………………………..  مبلغ ………………………..

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :…………………………………………….

بخش سوم : وصیت به ثلث درتنظیم وصیت نامه:

1-مبلغ ……. سال نماز و……….. روز روزه

2-هزینه غسل و کفن و دفن و مجالس بنده

3-مبلغ ……….. ریال ارث همسرم

4-آپارتمان ………. ارث پسرم

5-قطعه زمین ……. ارث دخترم

باقی مانده ثلث اموالم در مسیر باقیات الصالحات ساخت مدرسه و مسجد صرف شود .

این وصیت نامه در 3 بخش به امضای ……. و …… و ……. رسیده است و در دفتر اسناد رسمی به شماره …………… و آدرس : ……………………………………………….. ثبت شده است .

نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء شهود :

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی یا خود نوشت 

خواهان :  در این قسمت مشخصات خود را می نویسید

خوانده :  در این قسمت ،مشخصات ورثه را می نویسید

نوع خواسته : تنفید وصیت نامه عادی مورخه ……………….

 

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهید …

احتارما ، اینجانب خواهان فوق به استحضار می رساند

از آنجائیکه وصیت نامه مورخه  …………………به نفع بنده وصیت شده و عده ای از ورثه آن را قبول کرده انند تقاضای صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورخه …………..

را دارد

 

 

عکس تنظیم وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرایط صحت ( وصیت تملیکی ):

موصی له ( کسی که وصیت به نفع اوصورت گرفته ) می بایست پس از فوت موصی( وصیت کننده )،مورد وصیت را  قبول کند و قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست ( قابل قبول نیست )

نکته :

اگر موصی له قبل از فوت موصی مورد وصیت را رد کند ، بعد از فوت وصیت کننده مجددا می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول کرد ، دیگر نمی تواند آنرا رد کند .

وصیت عهدی به چه معناست؟

وصیتی است که موصی یک یا چند نفر را ، برای انجام امر یا امور یا تصرفات دیگری برای بعد از زمان فوتش ، مسئول می نماید . مثل اینکه وصیت کند ، تا بعد از مرگش دیون و مطالبات تسویه نماید .

نکته :

وصیت عهدی یک نوع ایقاع است این بدین مفهوم می باشد که نیاز به قبول طرف ندارد .

 

وصیت کننده چه کسانی می توانند باشند ؟

 1. هر شخصی که اهلیت ( مثل مجنون وسفیه و..اهلیت ندارنند) داشته باشد .
 2. ممنوعیت قانونی در واگذاری اموالش نداشته باشد ( ورشکسته و…نباشد ) .

نکته :

اهلیت وصیت کننده ، تنها تا هنگام تنظیم وصیت نامه معتبر است و لازم نیست تا زمان فوت او ادامه و استمرار داشته باشد . وصیت کننده می تواند یک یا چند وصی معین کند و در صورت تعدد اوصیا ، باید مجتمعاً به وصیت عمل کند .

شرایط مال مورد وصیت ( موصی به )چگونه است :

 1. مال مورد وصیت ، باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد .
 2. باید قابل نقل و انتقال باشد ( وقف نباشد و..)

نکته:

وصیت کردن بر مال نامشروع ( از طریق دزدی و .. ) باطل است .

به نفع چه کسی می توان وصیت نمود:

کسی که وجود داشته باشد و یا اینکه نطفه منعقد شده باشد تا بتواند مالک عین و منافع مورد وصیت شود .

جهت مشاوره با وکیل وکیل ملکی  و وکیل قرارداد  در زمینه وصیت نامه کلیک کنید

آدرس و شماره تماس وکیل متخصص در زمینه وصیت نامه:

در صورت تمایل به برقراری ارتباط با وکیل ارث گروه وکلای حکمت و دریافت مشاوره حقوقی  ،وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با ارث و چگونگی تنظیم وصیت نامه با شماره های 09120170676 و یا 02177719337 تماس حاصل نمایید.

شما همراهان عزیز می توانید برای مراجعه حضوری وکیل وصیت نامه  به آدرس..

نیاوران روبروی مرکز خرید نارون  127 ط5 واحد 8

فلکه اول تهرانپاس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه دوم واحد 5 حضور بهم برسانید.

داود چشمی -وکیل متخصص ملکی

داود چشمی نویسنده کتابهای متعدد در حوزه قرارداد نویسی و املاک، با تیم بسیار حرفه ای آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز می باشد

 

رزومه داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 19 سال سابقه موفق در امر وکالت:

 • تجریه صدها پرونده موفق در حوزه وکالت
 • نویسنده 4 جلد کتاب در حوزه ملکی و..
 • قوانین مبایعه نامه به زبان ساده
 • قوانین مشارکت در ساخت به زبان ساده
 • قوانین سرقفلی و کسب وپیشه به زبان ساده
 • قوانین چک به زبان ساده
 • تاسیس و راه اندازی گروه وکلای حکمت
 • تاسیس و رواندازی سایت سخن کیمیا درحوزه روانشناسی موفقیت
 • شرکت در نمایشگاه های متعدد در حوزه کسب و کار همچون نمایشگاه استار تاپ ها -املاک و…

‫9 دیدگاه ها

 1. باسلام.پدر من سال ۸۷ وصیت نوشته وسال ۹۸ فوت کرده سال ۸۷ ایشان کارمند بود تازه پنج سال بعدش یعنی ۹۲ بازنشسته شد آیا وصیت نامه دارای اعتبار است؟بعد اینکه مهریه مادرم از ارث کسر میشود یا باید شکایت کند؟(مثلا در وصیت نوشته پنج میلیون تو کشو میزم تو اداره برای خرید قبر وتمام مراسمات گذاشتم سال ۸۷)درصورتی که سال ۹۸ فقط قبر ۷میلیون خریداری کردیم.از این بابت گفتم که ۱۱ سال خیلی تغییرات پیش میاد.ممنونم از توجه شما

  1. سلام وقت بخیر. وصیت نامه دارای اعتبار است. مهریه در صورت تقاضای مادر مطالبه میشود

  2. سلام.پدرمن قبل فوتش یک وصیت نامه دست نویس تنظیم کرده با امضای ۴نفرشاهد،که منزل مسکونی بعدازفوتم تا زمانیکه همسرم زنده هست فروخته نشود، خوب الان مابایدبه این وصیت عمل کنیم؟؟؟؟؟

   1. با سلام
    چنانچه نسبت به صحت وصیت نامه شکی ندارید و یقین دارید که وصیت نامه پدر هست می توانید به آن عمل نمایید و البته این مقرره نیز بدانید که هر شخص تا یک سوم اموال خود را می تواند وصیت کند و برای مازاد نیاز به تنفیذ (اجازه)سایر وراث دارد

 2. با سلام پدر من من قبل از فوتش دو بار وصیت نامه نوشته بود تو دفتر رسمی اسناد منتهای دو سال پیش که فوت شد وصیت نامه ها پیدا نشد و نمیدونیم از کدوم دفترخانه اقدام کرده چطوری میشه استعلام گرفت

  1. سلام وقت بخیر. میتوانید از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ،اقدام کنید

  2. پدرم ۹۵ ساله است و به اسرار همسرش در محضر وصیت نامه ای تنظیم کرده که ثلث اموالش به همسرش می رسد با توجه به کهولت و فراموشی که گاهی به سراغش می اید ایا می توان علیه ان و برای ابطال ان پس از مرگش اقدام کرد؟

  3. سلام.پدرمن قبل فوتش یک وصیت نامه دست نویس تنظیم کرده با امضای ۴نفرشاهد،که منزل مسکونی بعدازفوتم تا زمانیکه همسرم زنده هست فروخته نشود، خوب الان مابایدبه این وصیت عمل کنیم؟؟؟؟؟

 3. باسلام آکرمن بخواهم یک وصیتنامه تعین کنم چگونه شروع کنم وبنویسم،درحالیکه درزندگی مشترک با همسرم هیچ مالی به اسم من نیست من ۳۷سال دارم دارای دو فرزند پسر ویک دختر ،دخترم کوچکترین فرزند من است میخواهم مالی که همسرم برای من تعیین کرده که اصلا نمی‌دونم هست یانه چگونه آن را برای فرزند دخترم وصیت کنم فقط یک بیمه عمر دارم که به اسم خودم ممنون میشم اگر راهنمایی کنید که اصلا من میتوانم وصیت نامه داشته باشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید