حقوقیقراردادها

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی*بسیار کاربردی+1نمونه قرارداد

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی*بسیار کاربردی+1نمونه قرارداد

در ابتدا باید بدانیم اشخاص حقوقی به چه کسانی گفته می شود؟

انواع شخصیت در حقوق به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند.

اشخاص حقیقی به کلیه انسانها گفته می شود که در این جهان زندگی می کنند و عمر محدودی دارند.

ولی اشخاص حقوقی که موضوع بحث ماست، به شرکت ها و سازمانها و موسسات گفته می شود که توسط انسان ایجاد شده و دارای اهداف مشخصی است.اینگونه اشخاص دارای یک شخصیت اعتباری هستند که توسط موسسینشان ایجاد و با انحلال، پایان میابند.

اشخاص حقوقی در حقوق اداری

اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی وعمومی

اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی خصوصی دارای اهداف و مقاصد غیر تجاری هستند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی*بسیار کاربردی+1نمونه قرارداد
تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

کلیه موسساتی که برای اهداف غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا مواردی از قبیل موسسات خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و موسسین آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند،می توانند طبق تبصره ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت غیر تجاری، عناوینی از قبیل انجمن یا کانون یا ….برای خود انتخاب نمایند.

 

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی*بسیار کاربردی+1نمونه قرارداد
تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

 

پس به طور کلی می توان گفت کلیه موسسات و سازمانهایی که برای اهداف غیر تجاری تشکیل شده و جزء دستگاههای دولتی نباشند، اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی هستند.

اشخاص حقوقی عمومی

این اشخاص برای اهدافی تشکیل می شوند که معمولا کار آنها دادن سرویس و خدمات عمومی است و در تاسیس آنها شرایط و ضوابط خاصی لحاظ شده است.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

“مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدون هیچ احتیاجى به ثبت، داراى  شخصیت حقوقی مى‌شوند.”

این تشکیلات به دولت و حکومت مرتبط بوده و برای فعالیت نیاز به ثبت ندارند و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد در ابعاد و سطوح مختلف آن است.

این شرکتها یا سازمانها، دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند :

1- وظیفه اول به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى آن است.

2- وظیفه دوم تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی به ما کمک می کند تا از فعالیتها و نوع همکاری که می توان برای آن با این موسسه قرارداد بست، آگاه شویم.

همچنین مشخص می شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد از طرف شرکت یا موسسه مورد نظر هستند.

موضوع قرارداد با اشخاص حقوقی

اصول و قواعد مرتبط با قراردادها بحث بسیار مهم و حساسی است.لذا قبل از نوشتن هر قراردادی باید با اصول قانونی آن آشنا شوید.برای آگاهی از اصول قراردادها لطفا به مقاله وکیل قرارداد مراجعه شود.

موضوع قرارداد یا مورد معامله باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.
مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و مشخص باشد.
مورد معامله اگر در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و مقدار آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود .
تسلیم مال امکان پذیر و فروشنده مالک آن باشد، در غیر این‌صورت معامله فضولی بر مال غیر محسوب می شود.

 

 

اهمیت تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

تنظیم قرارداد با هر شخصی از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوریکه داشتن قرارداد بد از نداشتن قرارداد بهتر است.در ذیل به مواردی جهت آشنایی با اهمیت تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی اشاره می کنیم:

  1. اثر و نتیجه حقوقی قرارداد را برای طرفین مشخص می کند .
  2. چارچوب مسئولیت ها و وظایف متقابل را مشخص می کند.
  3. در مواقع اختلافی یا مواردی که ابهام بوجود می آید،قابل استناد به مفاد قرارداد است.
  4. امکان دریافت خسارت درصورت هدم انجام طرف مقابل به تعهدات،طبق الزامات موجود در قرارداد امکان پذیر است.
  5. با امضای قرارداد ،بار قانونی و حقوقی ایجاد شده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
  6. برای اثبات ادعای هر کدام از طرفهای قرارداد ،دلیل و مدرک قانع کننده ای موجود است.

تنظیم قرارداد به نمایندگی

قراردادها تحمیل نمی شوند .این بدان معناست که تمامی قراردادها با اداده و میل طرفین قرارداد بوجود می آید. هرآنچه که در قانون درباره قراردادها آمده است، در بحث آثار و الزامات قراردادها و ماهیت حقوقی آنهاست. و قانون نمی تواند بوجود آورنده یک قرارداد باشد.

گاهی پیش می آید که قراردادها توسط نمایندگان طرفین منعقد می گردد. این نمایندگان یا به صورت نماینده قرارداد یا به صورت عقد وکالت و وظایف حقوقی را به صورت نیابت منعقد می کنند.

وظایف نماینده قرارداد

اعتبار قراردادهایی که توسط نماینده منعقد می گردد به مواردی بستگی دارد از جمله:

  1. اختیارات قراردادی و قانونی لازم را داشته باشد.
  2. دارای شرایط صحت قرارداد بوده و خود را ملزم به رعایت آن کند.
  3. اهلیت داشته باشد.
  4. در قرارداد به وضوح نمایندگی خود را اعلام کند.

حق فسخ در قرارداد

حق فسخ یعنی هریک از طرفین قرارداد تحت شرایطی اختیار برهم زدن قرارداد را داشته باشند. در نتیجه به یک طرف اجازه یا اختیار فسخ قرارداد داده می شود که در اصطلاح به آن خیار فسخ می گویند.

نکته مهم در مورد حق فسخ این است که شخصی که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایرادی که در مفاد قرارداد مشاهده کرده است (یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فوراً قصد خود را مبنی بر فسخ قرارداد، به طرف مقابل اطلاع بدهد.

دانلود رایگان نمونه قرارداد کار
تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

 

دانلود رایگان نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

 

نکات مهم در تنظیم قراردادها

برای تنظیم قراردادها،نکات حقوقی زیادی وجود دارد،که این نکات حقوقی ،اساسی ترین موضوع در تنظیم هر قراردادی می باشد.این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی و همچنین شامل نکات عمومی و شکلی است.

1- قلم خوردگی در متن قرارداد، یکی از نکات مهم در متن هر قراردادی است که می بایست علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

2- تعداد نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

3- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن به صورت پیش نویس توافق گردد.

4- حداقل دو شاهد مرد به عنوان شهود قرارداد ،آن را امضا کنند.

5- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

6- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی وراثت الزامی است.

7- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

8- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.

9- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.

گروه وکلای حکمت

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و همچنین معرفی مجموعه ما به دیگران، باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم.

گروه وکلای حکمت در حوزه های تخصصی خانواده، ملکی،قراردادها، حقوقی، کیفری، ثبتی، وصول مطالبات چک و سفته، مهاجرت، ایرانیان مقیم خارج از کشور و … مشغول به فعالیت هستند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره دفتر مرکزی گروه وکلای حکمت تماس بگیرید:

شماره های تماس:

77719337

09120170676

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)