منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

به شما قول می دهیم در صورتی که همین جدول پایین را بخوانید ،متوجه کل مفاهیم و شرایط مربوط به منفسخ و فسخ و…شوید

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ

منفسخ یعنی چه ؟

منفسخ یعنی چه 

معنی حقوقی آن

انفساخ ( اسم دیگر منفسخ، انفساخ  است ) یعنی بر هم خوردن خود بخودی قولنامه یا قرارداد یا مبایعه نامه  ،بدون اراده طرفین قرارداد است بعبارتی همان انحلال قهری قرارداد است

این بدین معنی می باشد که..

اگر در قرارداد شرط شود ،که  یکی ازطرفین قرارداد( مثلا خریدار ) ،به فلان تعهد خود عمل نکند( بطور مثال چک را در موعد مقرر پرداخت ننماید ) قرارداد منفسخ می شود

در این صورت ،به  محض برگشت چک خریدار ،قرارداد خود بخود از بین می رود و دیگر نیاز نیست فروشنده به خریدار اعلام نماید که قصد استفاده از شرط منفسخ شدن قرارداد را دارد.

نکنه مهم ***

در صورت منفسخ شدن قرارداد ، قرارداد کلا از بین می رود

و طرفین قرارداد نمی توانند در پشت قولنامه شرط دیگری مبنی بر استمرار قرارداد  نمایند چون قرارداد کلا از بین رفته مگر طرفین در چارچوب قرارداد جدید  توافق نمایند

در چه موارد قرارداد و یا قولنامه منفسخ می شود در 2 مورد قرارداد منفسخ می شود

1.اراده طرفین قرارداد

طرفین قرارداد در قرارداد یا قولنامه شرط کنند ،که اگر یکی از طرفین قرارداد به یکی از تعهدات خود عمل نکند قرارداد خودبخود و بدون اراده طرفین منفسخ می شود

2.با اراده قانونگذار :

گاها قانونگذار اراده می کند در صورت وقوع بعضی شرایط معامله منفسخ شود

مثلا در صورت که مال فروخته شده پیش از تحویل به خریدار از بین برود ( تلف شود ) موضوع ماده 387قانون مدنی

تفاوت فسخ و منفسخ -در فسخ ،کسی که می خواهد از حق فسخ خود استفاده کند ، بمنظور استفاده از این حق ( حق فسخ ) آن را باید به وسیله ای از جمله اظهارنامه و… به طرف مقابل  اعلام کند

لکن در منفسخ شدن قرارداد ،نیاز نیست کسی که شرط منفسخ شدن به نفع اش هست ، استفاده از این حق را به طرف اعلام کند

معنی حقوقی منفسخ :

معنی حقوقی منفسخ این است که قرارداد ، خود بخود و بدون اراده طرفین از بین می رود 

معنی منفسخ در قرارداد :

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

 

منفسخ شدن قولنامه :

منفسخ شدن در قرارداد، به معنی از بین رفتن خود بخودی قرارداد می باشد

تفاوت فسخ و منفسخ

-در فسخ،کسی که می خواهد از حق فسخ خود استفاده کند، بمنظور استفاده از این حق ( حق فسخ ) آن را باید به وسیله ای از جمله اظهارنامه و… به طرف مقابل  اعلام کند

لکن در منفسخ شدن قرارداد ،نیاز نیست کسی که شرط منفسخ شدن به نفع اش هست ، استفاده از این حق را به طرف اعلام کند

 

این مطلب را از دست ندهید ***

نمونه دادخواست منفسخ شدن قرارداد 

نحوه فسخ قرارداد 

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

بنابراین منفسخ به زبان ساده در 2 حالت پیش می آِید:

الف.گاهی طرفین در قراردادی توافق می کنند که… اگر فلان موضوع اتفاق بیفتد یا یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند ،قرارداد خودبخود و بدون اراده طرفین از بین برود

مثلادر قرارداد می نویسند:

اگر چک تحویلی از ناحیه خریدار منتهی به برگشت شود،  قرارداد خود بخود و بدون اراده طرفین منفسخ است (بنابراین در این فرض منفسخ شدن با توافق طرفین ایجاد می شود )

در اینجا به محض برگشت چک قرارداد،  بدون اراده طرفین از بین می رود ،چون قبلا طرفین توافق کرد ه انند که اگر چک برگشت بخورد قرارداد خودبخود از بین می رود 

ب.گاهی قانونگذار حکم به منفسخ شدن قرارداد ، در بعضی از موارد خاص ، داده

مثلا در قانون مدنی بیان شده که ….. اگر مال فروخته شده قبل از تحویل به خریدار ، از بین برود، قرارداد خود بخود وبدون اراده طرفین ، منفسخ می شود 

نتیجه: در فسخ صرفا نیاز به اعلام اراده دارنده حق فسخ، است در اقاله یا تفاسخ نیاز به اراده 2 طرف قرارداد است در منفسخ نیاز به اعلام اراده نیاز نیست.

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

فسخ به چه معناست ؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از ...پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

در فسخ  دارنده حق فسخ (کسی که بخواهد از حق فسخ استفاده کند )نیاز به ارسال اظهارنامه و اعلام به طرف مقابل خود ( کسی که از فسخ ضرر می کند ) دارد و لکن در منفسخ نیاز به اطلاع دادن به طرف مقابل ندارد ..

فسخ در 2 حالت پیش می آید:

 1. در قرارداد حق فسخ برای یکی از طرفین ،قید شده باشد 

مثلا در قرارداد قید مبایعه نامه قید شود اگر  چک خریدار برگشت بخورد  ، فروشنده ظرف 45 روز  از تاریخ برگشت چک حق ، فسخ قرارداد را دارد  البته از این قبیل شرط ها ممکن است به شیوه های دیگری هم قید شده باشد

بنابراین در اینجا باید حق فسخ در قرارداد  حتما درج شده باشد

البه حق فسخ امکان دارد بدون دلیل هم برای یکی از طرفین قرارداد ، در نظر گرفته شده باشد 

2.در یک مورد دیگر نیز می توان مبایعه نامه را فسخ نمود و آنهم موارد… خیارات فسخ های پیش بینی شده  در قانون مدنی ( اگر می خواهید بدانید این خیارات فسخ چیست قسمت نوشته قبل از پرانتز را کلیک کنید )، که مبحث آن گسترده است و لکن منوط به آنکه  در قرارداد جمله اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمده قید نشده باشد  ( منظور از خیار فسخ  یعنی اختیار فسخ است )

تفاسخ به چه معناست ؟

تفاسخ همان اقاله است.

اقاله یعنی دو طرف قرارداد، با رضایت یگدیگر، قرارداد را بر هم می زنند حال چه با دلیل یا بی دلیل -بنابراین در اقاله اراده 2 طرف قرارداد ، در برهم زدن عقد اثر گذار است و با اراده یک طرف قرارداد اقاله صورت نمی گیرد در تفاسخ تمامی تعهدات  طرفین قرارداد ،ساقط خواهد شد.

تفاوت فسخ، انفساخ، تفاسخ :

فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد ، اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد اما انفساخ خود بخود و بدون اعلام اراده طرفین است .

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

که اگر چک برگشت بخورد آن معامله یا قرارداد خودبخود از بین رفته و نیاز ندارد کسی که این شرط به نفعش است به طرف مقابل خود این امر را  اطلاع بدهد این برعکس حق فسخ است که کسی که میخواهد از حق فسخ خود استفاده کند حتما باید به طرف مقابل خود اطلاع دهد بنابراین دو تفاوت دارد :

1.در منفسخ قرارداد خود بخود از بین می رود و در حق فسخ این طور نیست دارنده حق فسخ باید از حق خود استفاده نماید تا قرارداد در صورت حصول شرایط خاصی از بین برود

2.در منفسخ بودن نیاز به اطلاع دادن به طرف مقابل ندارید و لکن در جهت استفاده از حق فسخ حتما باید به طرف مقابل اطلاع دهید.

رویه عملی و کاربردی در فسخ :

رویه دادگاه ها و پرونده های حقوقی این است که هر یک از طرفین قرارداد در صورت نیاز به فسخ یک طرفه قرارداد ، بهتر این است به عنوان اولین گام شخص ذینفع در فسخ اراده خود را از طریق اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کند تا بتواند به عنوان دومین گام از طریق طرح دعوای حقوقی مبنی بر تنفیذ فسخ ، در مرجع قضایی احقاق حق کند .

منفسخ شدن قرارداد در صورت پاس نشدن چک

الف.گاهی طرفین در قراردادی توافق می کنند که… اگر فلان موضوع اتفاق بیفتد یا یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند ،قرارداد خودبخود و بدون اراده طرفین از بین برود

مثلادر قرارداد می نویسند ..

اگر چک تحویلی از ناحیه خریدار منتهی به برگشت شود ،  قرارداد خود بخود و بدون اراده طرفین منفسخ است( بنابراین در این فرض منفسخ شدن با توافق طرفین ایجاد می شود )

در اینجا به محض برگشت چک قرارداد،  بدون اراده طرفین از بین می رود ،چون قبلا طرفین توافق کرد ه انند که اگر چک برگشت بخورد قرارداد خودبخود از بین می رودو قرارداد دیگر اعتبار ندارد

فرق فسخ و منفسخ و انفساخ

انفساخ ( اسم دیگر منفسخ، انفساخ  است ) یعنی بر هم خوردن خود بخودی قولنامه یا قرارداد یا مبایعه نامه  ،بدون اراده طرفین قرارداد است بعبارتی همان انحلال قهری قرارداد است

این بدین معنی می باشد که..

اگر در قرارداد شرط شود ،که  یکی ازطرفین قرارداد( مثلا خریدار ) ،به فلان تعهد خود عمل نکند( بطور مثال چک را در موعد مقرر پرداخت ننماید ) قرارداد منفسخ می شود

در این صورت ،به  محض برگشت چک خریدار ،قرارداد خود بخود از بین می رود و دیگر نیاز نیست فروشنده به خریدار اعلام نماید که قصد استفاده از شرط منفسخ شدن قرارداد را دارد.

نکنه مهم ***

در صورت منفسخ شدن قرارداد ، قرارداد کلا از بین می رود

-و لکن در  فسخ ،کسی که می خواهد از حق فسخ خود استفاده کند ، بمنظور استفاده از این حق ( حق فسخ ) آن را باید به وسیله ای از جمله اظهارنامه و… به طرف مقابل  اعلام کند

لکن در منفسخ شدن قرارداد ،نیاز نیست کسی که شرط منفسخ شدن به نفع اش هست ، استفاده از این حق را به طرف اعلام کند

منفسخ یعنی چه ؟(در قرارداد ، قولنامه و..)تفاوت با فسخ -بسیار کاربردی

گروه وکلای حکمت :

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با فسخ انفساخ تفاسخ با شماره های 09120170676 تماس حاصل نمایید.گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکیل و مشاوره حقوقی مجرب و متخصص و وکیل ملکی و وکیل قرارداد حرفه ای آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز می باشد

3.9/5 - (47 امتیاز)

6 دیدگاه

 1. سلام.بنده کارخانه ای رادرسال 1392به شخصی فروختم و5فقره چک گرفتم.درقرا داد ذکر شد چنانچه هرکدام ازچکها حداکثر تاده روزپس ازتاریخ چک وصول نگردد معامله خودبخود باطل است وتمام خسارات ان هم بعهده خریدارمیباشد.سه فقره ازچکها که دراختیار مشاور املاک بود (تبانی)تاکنون وصول نشده.خریدارکا خانه یاشرکت رافروخته.ضمنا بنگاه قرارداد دیگری (قراردادچاپی)راهم تنظیم نمودکه دران هم این موضوع ذکرشده بود.ایا باتوجه به اینکه بیشتر ثمن معامله پرداخت نشده.وحتی حساب مذکور هم مسدودبوده.میتوان شرکت که درحال کاراست.وبرای راه اندازی ان هزینه شده راپس گرفت؟
  خیلی ممنون

  1. سلام وقت بخیر. بله امکان قانونی آن وجود دارد. باتشکر

 2. سلام
  در قرارداد اجاره مسکونی توافق گردیده در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد یکطرفه منفسخ گردیده و‌مشمول بند ضرزیان میگیرد
  یکی از شروط قرارداد واریز اجاره در یکم هر ماه بوده که در شماره حساب پیش بینی شده میبایستی پرداخت شود
  در صورتی که حدودا ۲۵ روز از انجام تعهد مستاجر گذشته
  سوال ۱/ایا قرارداد خود به خود ابطال شده
  ۲/ با احتصاب توضیحاتی که ارایه گردید شرایط کوید ۱۹ میتواند در ابطال قرارداد تاثیرگذار باشد
  ۳/ در موار فوق نحوه انجام مراحل قانوی چگونه میباشد

 3. با سلام، بنده سال ۹۳ یک ویلا فروختم و در عوض ثمن معامله دو باب مغازه که در قرارداد شش دانگ سرقفلی دو باب مغازه ذکر شده است به همراه ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد دریافت کرده ام و در قرارداد معاوضه ذکر شده هست ،بنده همزمان با امضا قرارداد ویلا را تحویل داده ام ولی ایشان با توجه به اینکه مغازه ها پیش فروش میباشد و تاریخ تحویل آن دو مغازه سال ۹۴ و تنظیم سند نیز سال ۹۵ نوشته شده است،ولی بعد از گذشت ۷ سال متوجه شدم که مغازه های ایشان که خودش نیز سازنده میباشد البته لازم به ذکر هست که پاساژ ۷ طبقه هستش،با پروانه مسکونی در زمان معامله اقدام به فروش مغازه کرده اند و الان بعد گذشت ۷ سال نیز پروانه مسکونی میباشد ،و ما دادخواست ابطال معامله را داده ایم و برگشت ملک معوض،لازم به ذکر میباشد که ما قبل از شکایت تأمین دلیل دادیم و کارشناس هم اذعان داشته که فعلا پاساژ در مراحل کارگاهی هستش و بعد از گذشت این همه مدت آماده تحویل نمیباشد،البته ویلا باغ بنده فاقد سند میباشد و قراردادی میباشد و ایشان نیز فروخته اند و دو دست معامله انجام شده هست ،خواهشا راهنمایی بفرمائید که آیا باغ به دست من میرسد و من هم قرارداد مغازه ها و ۱۰۰ میلیون پول ایشان را به وی برگردانم،با تشکر

 4. سلام بنده یک واحد آپارتمان پیش خرید کردم که مشاور املاک به عمد یا بیسوادی در یکی از بندها نوشته در صورت پاس نشدن هر یک از چک ها قولنامه با اختیار فروشنده منفسخ میگردد که ده روز بعد از بستن قرار داد سازنده به مشکل خورد متواری شد و بعداز دو سه ماه یکی از چکهای منو فرم زد نه ساختمان ادامه داده و نه وجه پرداختی منو رهم پس داده هیچ اقدامی نکرده و بعد حالا ما موندیم که کلمه منفسخ منظورش بوده یا فسخ به مشاور املاک هم مراجعه میکنیم میگه منظورم این بوده که اگر سازنده دوست داشت فسخ کنه اگر نه معامله برهم بخورد حال دو ماه دیگه طرق توافق آپارتمان باید تحویل خانم بنده بشود در صورت آماده نشدن روزی ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد لطفا راهنمایی کنید ضمنا الان با سازنده که تماس میگیرم میگه میخوام بیام شروع کنم و واحد شما هم بهتون میدم و رهم پول بدید ولی این حرفا رو فقط تلفنی میگه هرچه میگم بیا بنویسیم امروز و فردا میکنه لطفا راهنمایی کنید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا