الزام موجر به تحویل مورد اجاره

الزام موجر به تحویل مورد اجاره در زمانی مصداق پیدا می کند که بین دو یا چند نفر قرارداد اجاره ای در ارتباط با اجاره یک ملک اداری با تجاری و یا مسکونی تنظیم شود و یا اینکه قرارداد اجاره بصورت شفاهی توافق شده باشد و موجر بلا دلیل از تحویل مورد اجاره امتناع نماید که در این صورت مستاجر می تواند دادخواست الزام موجر را به تحویل مورد اجاره ،به محکمه تقدیم نماید.

طرفین دعوی در رابطه با الزام به تحویل مورد اجاره به مستأجر:

مستأجری که هنوز ملک مورد نظر را تصرف نکرده است، خواهان دعوی محسوب میشود و باید دادخواست خود را به طرفیت موجر مطرح کند.

چگونگی اجرای رأی :

بعد از صدور رأی قطعی، اگر موجر به اختیار خود ملک را تحویل ندهد، ملک توسط دادگاه با اجبار به تصرف مستأجر، قرار می گیرد و در صورتی که امکان تحویل ملک به مستأجر وجود نداشته باشد، مستأجر، حق فسخ قرارداد را دارد.

دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستأجر:

برای تنظیم دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره به مستأجر ، وجود قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر و تاریخ مشخص برای تحویل مورد اجاره است . چنان چه زمان موعد تحویل ملک فرارسد و ملک ، تحویل مستأجر داده نشود ، مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه برای احقاق حق خود ، دادخواست اقدام به تحویل مورد اجاره را مطرح کند .

دادگاه پس از صدور رأی قطعی اقدام به صدور اجراییه به موجر می کند ؛ اگر موجر به اختیار خود ملک را تحویل ندهد ، ملک توسط دادگاه با اجبار به تصرف مستأجر ، قرار می گیرد و در صورتی که امکان تحویل ملک به مستأجر وجود نداشته باشد ، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد و اگر نخواهد قرارداد را فسخ کند ، می تواند برای اجرت المثل منافع به موجر که غاصب منفعت وی می باشد ، رجوع کند.

داود چشمی بهترین وکیل متخصص در امور ملکی-سرقفلی-قراردادها-حقوقی و کیفری

مرجع صالح برای رسیدگی:

 هر گونه دعاوی مرتبط به ملک در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود.

نکاتی در این باب:

1.افرادی که قرارداد اجاره تنظیم می کنند بهتر است در جهت جلوگیری از خلف وعده موجر از تحویل مورد اجاره ،ضمانت اجرای قراردادی از جمله خسارت و… در نظر بگیرنند  تا بتوانند در صورت خلف وعده موجر از تحویل مورد اجاره ، از این خسارت بعنوان ابزار فشار استفاده نمایند.

2.از آنجاییکه پروسه قانونی رسیدگی به دعوای  الزام موجر به تحویل مورد اجاره در محاکم  بسیار طولانی و زمان بر است بهتر است ازطریق مصالحه این امر حل و فصل گردد در غیر اینصورت شاید مستاجرعملا نتواند تا زمان انقضای مورد اجاره ، ملک مورد اجاره را تحویل بگیرد.

3.دعوی الزام به تحویل مورد اجاره میبایست در دادگاه محل وقوع ملک  مورد اجاره مطرح گردد بطور مثال اگر مورد اجاره در محل تهرانپارس  باشد میبایست دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره را دادگاه باهنر مستقر در منطقه تهرانپارس تقدیم گردد.

4.بموجب قانون مدنی در صورتی که الزام به تحویل مورد اجاره بواسطه از بین رفتن مال مورد اجاره مقدور نباشد مثلا وسیله نقلیه مورد اجاره بواسطه آتش سوزی و سیل مقدور نباشد در این صورت قرارداد اجاره باطل است و مستاجر می تواند بطرفیت موجر دادخواست ابطال قرارداد اجاره بعلاوه استرداد ودیعه را تقدیم نماید.

عدم پرداخت اجاره بها

استنادات قانونی در این باب:

ماده ی ۴۷۶ قانون مدنی:

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده ی ۴۷۷ قانون مدنی:

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند که مستاجر بتواند، استفاده ی مطلوبه را بکند.

2.2/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)