اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی/جامع و کاربردی

اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی/جامع و کاربردی

 

مخاطب محترم

مستندا به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب ذیل را رسما به شما اعلام میدارد:

نظر به آنکه بموجب مبایعه نامه شماره ……….. مورخه ………….  مبادرت به فروش ششدانگ 2 قطعه زمین مزروعی به مساحت ……..  متر و ….. متر پلاک …. فرعی به قیمت ………….. به شما نموده و تراضی بر این امر بوده که الباقی ثمن معامله به میزان …………، همزمان با تنظیم سند در دفترخانه شماره …..به بنده پرداخت کنید.

ولکن مع الاسف از آنجاییکه روز تنظیم سند، مصادف با روز تعطیل بوده که شما از این امر سوء استفاده نموده اید و در غیاب بنده گواهی عدم حضور دریافت نموده اید که این امر بر خلاف توافق بوده است.

فلذا بدینوسیله به شما اخطار میگردد در مورخه …………. در دفترخانه اسناد رسمی  شماره ……… به آدرس …….. تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن آوردن تتمه ثمن، جهت تنظیم سند له خود حاضر شوید.

 

وکیل قرارداد 

وکیل ملکی

وکیل مشارکت در ساخت

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)