ابطال وصیت نامه متوفی

ابطال وصیت نامه متوفی
در خصوص ابطال وصیت نامه متوفی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای ابطال وصیت نامه متوفی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

شیوه ابطال وصیت نامه

یکی از اوراق حقوقی که از سوی اشخاص تنظیم می شود وصیت نامه است که تنظیم آن در مواردی همراه با تشریفات است و در مواردی بدون تشریفات. برای آشنایی با تنظیم و چگونگی ابطال وصیت نامه متوفی تا پایان مقاله با ما همراه باشید.نحوه ابطال وصیت نامه ( عادی -رسمی)انواع-شرایط صحت( صفر تا صد )

مفهوم لغوی وصیت نامه؟

وصیت نامه در لغت اندرزنامه و سفارش نامه است.

 وصیت نامه به مفهوم عامیانه؟

وصیت نامه سندی است که توسط فرد جهت تعیین تکلیف اموال و دارایی ها و یا انجام امر یا اموری بعد از فوتش تنظیم می شود.

انواع وصیت نامه +شرایط صحت وصیت نامه 

1-وصیت نامه دست نویس یا خود نوشت :

سندی عادی است که توسط شخص وصیت کننده (موصی) نوشته می شود.

برای اعتبار وصیت نامه خودنوشت سه شرط لازم است :

الف)  وصیت نامه به خط خود موصی نوشته شده باشد .

ب)  وصیت نامه دارای تاریخ به روز و ماه و سال به خط خود موصی باشد .

ج)  وصیت نامه به امضای موصی برسد .

بنابراین ، افرادی که قادر به نوشتن وصیت نامه به خط خود نیستند ، مانند افراد بی سواد یا نابینایان ، نمی توانند وصیت نامه خودنوشت  ویا عادی تنظیم کنند .

2-وصیت نامه سری :
وصیت نامه سری می تواند به خط خود موصی یا به خط فرد دیگری نوشته شود ، اما باید حتما به امضای موصی برسد .و در صندوق امانات اداره ثبت به امانت گذاشته می شود

3-وصیت نامه رسمی :

وصیت نامه رسمی ( محضری ) در محضر و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و اعتبار آن نیز مانند سایر اسناد رسمی است 

نحوه ابطال وصیت نامه عادی و رسمی 

1 – ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث، متوفی ممکن است که درضمن وصیت نامه خود بیان دارد که برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی باطل خواهد بود.

2 – ابطال وصیت نامه به دلیل عدم اهلیت متوفی( مثلا وصیت کننده مجنون باشد و یا محجور باشد ( عقل کاملی در جهت گردداندن امور مالی خود ندارد )و یا شخص ممنوع المعامله وصیت کند 

3 – وجود ادله‌  و مدرکی یافت شود که دلالت بر  انصراف  و رجوع متوفی از وصیت خود ، داشته باشد 

4 – وصیت بر جهت و مقاصد نامشروع زمانی که متوفی به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه ای وصیت کند.

5 – وصیت نامه‌ی متوفی که اقدام به خودکشی کرده است، از موجبات ابطال وصیت نامه خواهد بود.

6 – وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه

۷ – مدرکی که ثابت نماید که متوفی از وصیت اول رجوع کرده است. چنانچه متوفی دو وصیت نامه داشته باشد که این دو وصیت نامه با یکدیگر مغایر باشند موجب بطلان هر دو وصیتنامه می‌شود.

8- وصیت به مال توقیف شده : نظر به اینکه دارایی متوفی وثیقه وصول مطالبات می باشد، طلبکار ها می توانند چنانچه مال وصیت شده وثیقه در نزد طلبکارها باشد اقدام به ابطال وصیت نامه کنند.

9- وصیت به قصد فرار از دین باشد وصیت باطل خواهد شد.

موارد ابطال شکلی وصیت نامه :

موارد بطلان وصیت نامه به واسطه عدم رعایت شرایط شکلی عبارتند از :

1-چنانچه وصیت نامه به صورت سری تنظیم شود و سپس آشکار شود که موصی اصلا سواد نداشته منجر به بطلان وصیت نامه می شود.

2-چنانچه وصیت نامه رسمی جعل شده باشد و جعل وصیت نامه را باید به اثبات برسانند.

3-چنانچه وصیت نامه توسط متوفی نوشته شده باشد ولی این وصیت نامه با امضا یا مهر یا دست خط اصلی متوفی مطابقت نداشته باشد موجب بطلان وصیت نامه می شود.

شرایط اجرای وصیت نامه:

در صورتی که وصیت نامه عادی باشد:بدوا باید دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه حقوقی +الزام خواندگان را به تنظیم سند و تحویل مال مورد وصیت را بدهید

در صورتی که وصیت نامه رسمی یا سری باشد می توانید از طریق اداره ثبت نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید

وصیت نامه فرد بی سواد :

فرد بی سواد نمی تواند بصورت دستی یا سری وصیت کند و فقط باید بصورت رسمی وصیت کند

 

پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز:

میزان اعتبار وصیت نامه (برگه آچار ،برگه امتحانی و….)-اگر می خواهید بیشتر راجع وصیت بدانید این قسمت را کلیک کنید

واگذاری و فروش سهم الارث

احکام ارث به زبان ساده

مالیات بر ارث چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

نمونه دادخواست ابطال وصیت نامه :

خواهان : مشخصات خود را بنویسد

خوانده :مشخصات ورثه و اشخاص ذینفه را بنویسد

خواسته : ابطال وصیت نامه به دلیل …………………………..

 

ریاست محترم مجتمع قضایی

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:

نظر به اینکه وصیت نامه تنظیمی به نام مرحوم………… به لحاظ……….. فاقد شرایط قانونی بوده ( یکی از موارد مندرج در شرایط ابطال وصیت نامه در بالا را بنویسید)و هیچگونه اثر شرعی و قانونی بر آن مترتب نمیباشد لذا صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال آن مورد تقاضاست

 

 

ماهیت بطلان وصیت نامه :

در تنظیم وصیت نامه توسط متوفی در نظر گرفتن برخی اصول کلی و ماهوی لازم و ضروری می باشد از جمله آن قوانین و قواعد موجود در وصیت نامه این که شخص متوفی نمی‌تواند بیش از ثلث اموال خود را به دیگری انتقال دهند.

در چنین حالتی اگر متوفی از این قواعد و قوانین پیروی نکند، به دلیل آنکه خود متوفی وجود و حضور ندارد ممکن است بین خود وراث و یا بین وراث با موصی له اختلافی پیش آید و مفاد موجود در وصیت نامه مورد قبول وراث نبوده و نسبت به آن اعتراض داشته باشند چنانچه نسبت به وصیت نامه اعتراض داشته و آن را قبول نکنند و یا ادعای غیر مقدور بودن و غیر مشروع بودن آن را داشته باشند، باید بار اثبات ادعای خود را به دوش بکشند یعنی خود افرادی که ادعای غیر مشروع و غیرقانونی بودن وصیت نامه را دارند باید دلایل و بینه خود را برای غیر مقدور بودن و غیر مشروع بودن و غیر قانونی بودن وصیت نامه بیان دارند زیرا که در مورد وصیت نامه اصل بر این می باشد که وصیت نامه ها صحیح و نافذ می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود دلیل این امر نظر به قاعده صحت می باشد. بنابراین وصیت نامه ها نافذ بود مگر آنکه ادعای خلاف آن شود که آن ادعا هم باید اثبات شود .

 

تنفیذ وصیتنامه :

وصیت کننده درهنگام تنظیم وصیت، نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و در صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ و نامعتبر خواهد بود و بعد از فوت موصی دارای اثر حقوقی نخواهد بود.

وصیت ثلث یا همان یک سوم اموال، از طرف مالک برای بعد از فوت خود صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند، به طور کلی ملاک این یک سوم، اموال در زمان وفات وصیت‌ کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت و البته ملاک، تمامی دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و حتی منافعی است که متعلق به مرحوم می‌شود.

چنانچه بعضی از اشخاص ذی‌نفع، مفاد وصیت ‌نامه را تایید و بعضی تایید نکنند، صرفا در حق کسانی که وصیت‌ نامه را تایید کرده و به صحت آن اقرار دارند، قابل تنفیذ خواهد بود. برابر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وصیت‌ نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار شود، در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت‌نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ وصیت‌نامه را نخواهد داشت.

روند رسیدگی :

روند رسیدگی به دعاویی مرتبط به وصیت نامه بصورتی است که در وهله اول دادخواست لازمه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و بعد به دادگاه مربوطه ارجاع می شود که در مرحله بعدی شعبه دادگاه تعیین می شود و بعد جلسه دادگاه تعیین میشود که در پایان ابلاغیه جلسه دادگاه به طرفین ارسال می شود و در نهایت حکم مربوطه از سوی قاضی صادر و به طرفین ابلاغ می شود که در مواردی رای صادره در خصوص وصیت نامه قابل اعتراض و در مواردی غیرقابل اعتراض است.

نمونه دادخواست تنفیذ وصیتنامه :

ریاست محترم مجتمع قضایی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/خانم ……. که در تاریخ……. مرحوم شده‌اند در تاریخ ……. در کمال صحت و سلامت وصیت نامه عادی را به نفع من تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثه متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره ……. صادره از شعبه ……. دادگاه عمومی ” نام شهرستان محل صدور گواهی انحصار وراثت” می‌باشند ، از پذیرش وصیت نامه ابرازی مورخ ……. و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی ابرازی فوق الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

.

برای اطلاع ار چگونگی ابطال وصیت نامه متوفی روی لینک مقابل کلیک کنید:وکیل ارث

گروه وکلای حکمت :

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس: شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره ابطال وصیت نامه متوفی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

7 پاسخ

 1. سلام۰شخصی‌با‌وکالتی‌که‌‌در‌آن‌به‌عنوان‌
  وصی‌از‌او‌یاد‌‌شده.و‌از‌ورثه‌نمیباشد‌.ادعای‌
  ابطال‌سند‌ی‌که‌به‌اسم‌وراث‌هست‌رو‌میکند
  ‌و‌دادخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه‌طبق‌
  وکالت‌نامه‌رو‌داده.ما‌باید‌چه‌کنیم.

 2. یکسال پیش بعد از فوت پدرم درخواست ارثیه پدری رو از عموها و عمه ها داشتیم. تعدادی از اونا بدون تقسیم ارث قسمتهایی رو تصرف کرده و ملک ساخته اند. در طی این مدت از طریق دادگاه مرحله به مرحله پیش رفتیم و در مرحله آخر که منتطر حکم دادگاه بودیم عمو کوچک بنده وصیت نامه ای رو بعد ۲۹ سال به همه نشان داده که پدرم نوشته کلیه اموال مال منه.
  اون وصیت نامه رو برده رو پرونده ما گذاشته و دادگاه رای به تنفیذ وصیت نامه کرده و به عبارتی پرونده ما فعلا مختومه شده.
  الان ما چکار میتونیم بکنیم؟ درخواست استکتاب بدیم و یا اینکه یه شکایت کیفری بکنیم که اجازه ندیم پرونده خودمان بسته بشه.
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. با عرض ادب و احترام
   هر شخص تنها نسبت به یک سوم اموال خود می تواند وصیت کند و نسبت به مازاد موکول به تنفیذ (اجازه) سایر وراث است

 3. با عرض سلام و ادب
  بعد از فوت برادرم ، پدرم به مقدار حصه یک فرزند پسر را از ثلث ماترک خود برای نوه‌ پنج ساله و صغیر خود وصیت کرد و یک سال بعد با عدول از وصیت دو دانگ یک واحد مسکونی 4 طبقه را به نام نوه ثبت نمود . و چند سال بعد یک باب خانه مسکونی خود را که ارزش آن بیشتر از کل ماترک بود وقف نمود. آیا وصیت نامه پدرم باطل است یا خیر ؟ ورثه قانونی پدرم شامل یک پسر و سه دختر هستند آیا در صورت نافذ بودن وصیت نامه ثلث ماترک جداگانه میان همه وراث به اضافه نوه تقسیم بر هفت شده و به نوه و پسر دو برابر دختر ارث می‌رسد یا اینکه نوه از کل ماترک سهم یک فرزند پسر را می‌برد ؟

  1. سلام
   همانطور که خودتان فرمودین از وصیت عدول شده و وصیت مذکور بی اعتبار است
   ولیکن در خصوص اموالی که به نام نوه شده است و همچنین وقفی که انجام شده باید اظهار داشت که این نقل انتقال صحیح بوده چرا که هر شخصی نسبت به دارایی خود آزاد بوده و میتواند آن ها را انتقال دهد و این اموال دیگر جز دارایی پدر شما نبوده تا عنوان ماترک و ارث را داشته باشد تا بحث میزان وصیت پیش آید
   در صورتی که در این خصوص ابهاماتی برای شما وجود دارد می توانید با شماره های مندرج در سایت با ما در تماس باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص ابطال وصیت نامه متوفی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.